Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Oh moja damoHrabra 35-ogodišnja domaćica i majka, Jun Ge Hva, dobija posao u produkcijskoj kompaniji pod uslovom da ubedi razmaženu top zvezdu Sang Min Ua, da prihvati da radi na njihovom mjuziklu. Kako bi što pre zaradila novac i vratila svoju ćerku od svog bivšeg muža, Ge Hva ulaže sav trud da ubedi zvezdu. Kada joj ponestaje nade, čekajući u zgradi gde Min U živi, pojavljuje se mala devojčica na njegovom pragu sa porukom od njene majke upućene Min Uu. Romantične i komične situacije nastaju kada se Ge Hva useljava kod Mun Ua koji joj plaća da čuva Ji Un i njegovu tajnu.

Prati izlazak svake epizode!