Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Laura i Paolo, ponovno otkrivaju ljubav nakon mnogo godina samoće. Prepuštaju se ljubavi, ali ta romansa utječe i na živote njihovih obitelji, prijatelja i kolega

Prati izlazak svake epizode!