Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Serija govori isprepletanoj vezi kriminala i ljubavi. Policijskog inspektora i modne dizajnerke koji su glavne licnosti ove serije.

Prati izlazak svake epizode!