elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

elifNjena majka joj umire na porodu, a sa 16 godina je otac proda Vedatu iz bogataške porodice Sayer, dakle udaje je za njega. Sa 17 godina ona rađa sina Jigita

Prati izlazak svake epizode!