* Kamencic *

Godisnji horoskop za 2013.god.

128 posts in this topic

Tema pregledana i odobrena od Team Moderatora !

 

 

 

 

Vodolija

 

 

 
Karijera:

Vodolije ulaze u Novu 2013. sa puno novih ideja i oÄekivanja, meÄ‘utim moraju biti jako strpljive do same realizacije. Možda ce im u ovoj godini biti potrebno i viÅ¡e strpljenja i energije nego obiÄno, a Vodolije koje planiraju pokretanje sopstvenog biznisa mogle bi razmiÅ¡ljati o opciji da to pokrenu sa blikim Älanom porodice ili prijateljem.

Vodolije treba da se u toku zime oslobode starih navika u poslu, trebalo bi da se u toku januara drže malo po strani i da skupljaju energiju pre neÄeg znaÄajnog. Na polju novca može biti stalnih oscilacija i ne smeju se predavati. Posebno tokom januara nije loÅ¡e uložiti svoj maksimum, jer mogu vratiti stare pozajmice ili doći do novca na malo neuobiÄajen naÄin. NeÅ¡to lakÅ¡e aspekte kada mogu imati viÅ¡e posla, ali interesatnije kontakte sa kolegama i prijateljima u vezi sa poslom, Vodolije bi mogle imati u periodu od 9. do 24. januara. To je period koji nosi viÅ¡e energije, optimizma i dobrih vesti. Nije loÅ¡e u ovom periodu pokrenuti komunikaciju sa osobama sa kojima su nekad mogle da rade, ali tad to nije bilo moguće, jer mogu doći do pozitivnih promena.

Vodolije koje su posebno vezane za državne institucije i visoke položaje moraju malo biti opreznije, jer je januar mesec mesec loÅ¡e energije, usporenosti, ograniÄenja, neispavanosti, sve nekako ide teÅ¡ko i pod nekim pritiskom. Vodolije koje traže posao lakÅ¡e mogu dobiti posao kroz preporuku prijatelja, posebno osoba koje nisu iz njihovog mesta roÄ‘enja, a inaÄe saradnja sa osobama takvog profila je Vodolijama jako profesionalno naklonjena u periodu do 16. januara. Ovo je sjajan period za poslove vezane za socijalne službe, diplomatiju, uvoz i poslove sa inostranstvom, kao i period od 28. januara do 7. februara, koji je odliÄan za privatni sektor, poslove vezane za trgovinu, prava.

Većina Vodolija ulazi u 2013. umornija i sa malom većim oprezom i pesimizmom nego ranije, meÄ‘utim sve će se promeniti u periodu od 10. do 17. februara, kada može biti neplaniranih dobrih poslova, vesti i nekog većeg poslovnog pokreta i optimizma. Tada će Vodolije imati kontakt sa viÅ¡e ljudi, pa će biti mnogo lakÅ¡e. Period od 19. do 25. februara i od 16. do 26. marta su odliÄni za zaradu, finansije, dolazak do novca, Äak u periodu kraja zime i poÄetka proleća Vodolije mogu dobiti neÅ¡to Å¡to su dugo Äekale. Moram naglastiti da koliko će im novac biti naklonjen, toliko se neće u ovoj godini i u ovom periodu neÅ¡to dugo zadržavati. Prosto će kako ga dobiju, odmah troÅ¡iti, ali na potrebne stvari.

Vodolije vole da pomognu, humane su po prirodi, meÄ‘utim savet zvezda je da ipak i preko poslovnog i finansijskog plana malo budu opreznije, jer ih neko može vrlo Å¡armantno „iskoristiti“, posebno u periodu od 12. do 25. marta, kao i od 27. februara do 5. marta. Tokom marta meseca je savet da ne prihvataju dodatne polove koje prosto ne mogu da stignu da urade, kao i da finansijski izbegavaju ulazak u kredite, dodatne pozajmice i sl. Ipak, u odnosu na poÄetak godine, taj period će doneti poslovni pokret, stalna primanja i veće zadovoljstvo!

Vodolije koje studiraju, planiraju da nastave obrazovanje, bave se nekom vrstom prevoÄ‘enja, poslovima vezanim za saobraćaj ili medije jako pozitivan period se pokreće kada će mentalno biti jake od 24. do 26. marta i od 6. do 20. aprila. Vodolije će posebno u tom periodu pokazivati crtu praviÄnosti, ali izuzetan smisao za napredak u eksperimentalnim poslovima. Period od 20. do 24. aprila nije loÅ¡e naklonjen za finansije, samo je jako važno da tokom cele godine ovaj znak nauÄi da bude skroman, jer će biti mogućnosti da vuku neka dugovanja iz prethodne godine koja neće moći lako da vraćaju. U sluÄaju da žele da pokrenu sopstveni biznis ili neÅ¡to nezavisno prvi ozbiljniji aspekti će im biti naklonjeni od 20. aprila ili u periodu od 25. aprila do 1. maja i od 7. do 25. maja, kada će Vodolije posebno profesionalno biti u centru pažnje, imati izuzetno dobre ideje, odliÄnu regeneraciju kroz posao, kontakt sa ljudima koji mogu da im pomognu i imaće jednu jasniju sliku Å¡ta žele poslovno. Za ostale to može biti period finansijskih investicija kroz dom i porodicu, ali period kada će napokon doći do jednog mira kroz na polju karijere.

Postoje mogućnosti za odliÄne prihode i izuzetnu snalažljivost u periodu od 16. maja do 4. juna, kada posebno Vodolije koje se bave tehniÄkim poslovima, umetnošću, medijima, poslovima vezanim za putovanja mogu raÄunati na sreću i napredak. To je plodan period za rad, proÅ¡irenje posla, pa svakako Vodolije mogu blistati. Ne tako loÅ¡i dani kroz komunikaciju u poslu i krakotrajna putovanja mogu se pokrenuti drugom polovinom juna. Ovaj period će većini studenata u ovom znaku biti naklonjen, moguć uspeh i visoke ocene iznad oÄekivanja. Bitno je da krajem proleća viÅ¡e veruju u sebe i sve će biti kako treba! Posebna crta genijalnosti, optimizma i poslovne sposobnosti povećana u periodu od 25 juna. Ukoliko Vodolije budu oÄekivale veća primanja, važne sastanke ili poÄetak projekata od kojih dosta oÄekuju, dobar period je kraj juna sa ulaskom Jupitera u znak Raka kroz njihovo Å¡esto polje – polje posla. Jupiter im donosi sigurnost, zaÅ¡titu i sreću, pa će se osećati mnogo sigurnije nego poÄetkom godine. Leto će im prijati i imaće utisak da je pred njima neÅ¡to važno.

Jako važan period od 27. juna do13. jula i od 29. jula do 17. avgusta, kada će Vodolije biti izuzetno poslovno afirmisane, disciplinovane, iako im jedino može smetati manja osetljivost porodice, pa će sa jedne strane morati da brinu o drugima, a sa druge će poslovno biti pedantne, taÄne i okrenute pravim vrednostima. To je period kada treba pokazati svoje potencijale i kada ne bi trebalo odustajati, ali ni troÅ¡iti vreme na ljude sa kojima ste u nekom periodu prosloÅ¡ti imali probleme (odnosi se na prethodno poslovno okruzenje!). Vodolije mogu posebno krajem avgusta imati izuzetan predosećaj da će se poslovno neÅ¡to desiti, Å¡to može doneti potpunu promenu i mogućnost da napokon naÄ‘u krov nad glavom, da reÅ¡e mnoga porodiÄna pitanja, dok posebno hrabre poteze, veće samopouzdanje, mogućnost velikih poslova i prve rezultate mogu oÄekivati u periodu od 30. avgusta do 26. septembra.

Vodolijama koje planiraju nastavak studija, promenu zemlje, poslovne aktivnosti van zemlje vrlo naklonjen period od 17. do 25. avgusta i 1. septembra, kao i period od 17. do 20. septembra i 24. do 27. septembra. Sredinom avgusta i s kraja septembra, Vodolije traba da izbegavaju finansijsku brzopletost, jer može doći do poteÅ¡koća, sve važne novÄane odluke treba donositi polako, po principu „saÄekati da prenoći“. Iako period od 12. oktobra nosi sjajnu poslovnu intuiciju, kreativnost (jako dobar period za karijeru), Vodolije koje rade za druge treba da smanje dramatiÄnost koja može biti povećana poÄetkom oktobra u odnosu na Å¡efove. Kroz ceo jesenji period, posebno oktobar mesec, treba da budu strpljivi, da posluÅ¡aju intuiciju, jer im to može mnogo pomoći da prepoznaju prioritete. To je plodan period za karijeru, ali Äesto prvi uspeh može doneti opuÅ¡tenost, pa Vodolije tokom cele 2013. moraju biti jako pribrane.

U periodu od 11. do 21. oktobra može biti neplaniranih poslovnih obaveza, ali je to period poslovne srece, blagostanja, posebno dobar za Vodolije koje se bave privatnim biznisom (period od 6. oktobra do kraja 2013). Oktobar je jako dobar mesec za studente, kao i Vodolije koje se bave pedagogijom, advokaturom i Vodolije koje Äekaju poÄetak novog posla kroz državne institucije. Iako su poznate kao znak koji prihvata sugestije, ali voli da bude samostalan, Vodolijama posebno od poÄetka jeseni, Älan porodice može pomoći da reÅ¡e neke nedoumice. InaÄe od poÄetka oktobra Vodolije će poslovno napredovati tako Å¡to će ruÅ¡iti prepreke, ne obazirući se Å¡ta je bilo, nego Å¡ta će biti. U periodu od 14. oktobra do 6. novembra mogle bi biti nagraÄ‘ene za svoju plemenitost mogućnošću da dobiju neoÄekivane poklone ili veći novac. Većina Vodolija u tom periodu može imati važne poslove na drugim kontinentima i to sa zadivljujućim uspehom. Mnogo će se u medijima pisati o ovom znaku, jer je ovo vreme kada Vodolije nastupaju na pravi naÄin. To neće promeniti niÅ¡ta veliko, osim Å¡to će biti bolje raspoložene.

Korisni dani za obavljanje sitnijih poslova, dobar period za papirologiju, potpisivanja je druga polovina maja, kao i period od 24. novembra do 11. decembra koji Vodolijama može biti naklonjen i za finansije. Posebno Vodolije koje se bave pravima, diplomatijom, zakonom mogu imati izuzetnu moć i poslovne sposobnosti u decembru mesecu, ali većinu procesa i poslova mogu obaviti u periodu od 17. decembra do kraja godine, kada će u Novu 2014. ući jako zadovoljne.

Tokom druge polovine decembra Vodolije bi mogle imati mogućnost da neÅ¡to prodaju Å¡to su dugo planirale i dobiju pravu materijalnu korist, a mogu donositi i jako dobre novÄane odluke, mogu biti smirenije, ali poslovno ambicioznije. Iako je poÄetak godine i sredina proleća za ovaj znak nestabilna, kada mogu biti sklone izolaciji, sigurno je da će Vodolije pokazati sjajne potencijale u drugom delu 2013. Može se reći da će 2013. biti jako znaÄajna, ako ne i sudbinski važna godina za karijeru ovog znaka. Većina Vodolija mogla bi na samom kraju ove godine dobiti zaslužena prava, nagrade, a Vodolije koje Äekaju bolji posao imaće mogućnost da od leta do kraja godine naÄ‘u posao u svojoj profesiji. Kraj godine je posebno dobar za Vodolije koje su vezane za državne ustanove.

Ljubav:

Vodolije bi na samom ulasku u Novu 2013. trebalo da izbegavaju neke ozbiljne razgovore, analiziranja, mozganja, posebno kontakte sa bivÅ¡im partnerima u periodu do 4. januara, kao i od 10. do 13. januara, jer ti dani pojaÄavaju depresiju i tugu. Vodolije bi trebalo da se maksimalno posvete sebi, svojim prijateljima, kumovima i da niÅ¡ta posebno ne planiraju tokom prve polovine godine. Većina Vodolija je imala mogućnost da uÄ‘e u emotivno važne veze od proÅ¡le godine, a ako se to pak nije desilo naredni povoljan period za emocije otvoren je od 16. februara do14. marta. Dani koji su vrlo naklonjeni za parove koji su u vezi, ali i osobe koje su pokrenule neÅ¡to znaÄajno otvoreni su od 15. do 21. januara, a posledni dani januara mogu doneti neka bitnija emotivna saznanja koja će biti od koristi.

Vodolije koje su u braku mogu se tokom zime osećati vrlo neshvaćeno i zanemareno od strane voljene osobe koja će viÅ¡e biti okrenuta porodici, poslu, pa ako ste sebe prepoznali u tome, treba raditi na većem zbližavanju, intimnosti posebno tokom druge polovine februara. Vodolije tokom zime prolaze i kroz neki karmiÄki proces Äišćenja kada se moraju osloboditi uticaja sredine, proÅ¡losti, i prosto staviti taÄku na neÅ¡to i sve će biti lakÅ¡e. Može biti teÅ¡ko u poÄetku, ali kako vreme prolazi biće mnogo lakÅ¡e i shvatićete da ste doneli dobre odluke. Sve Å¡to je staro, nereÅ¡eno nije dobro za Vodolije tokom poÄetka godine i prosto moraju sebe naterati da razmiÅ¡ljaju o nekim promenama. Samo oni koji imaju stabilne osobe pored sebe, osobe koje su toleratne i koje su uz njih kad je teÅ¡ko, mogu imati posebno unutraÅ¡nju emotivnu sigurnost u periodu od 27. januara do 6. februara.

Februar može biti zanimljiv zbog neobiÄnih ponuda preko interneta ili internet upoznavanja. Za Vodolije koje vole druÅ¡tvene mreže može se pojaviti misteriozni udvaraÄ, pa će biti u fazi da razmiÅ¡ljaju drugaÄije. Kraj februara posebno nosi dramatiÄnost, sklonost pobuni, nedostatak ravnopravnosti i dosta loÅ¡ period za nove poÄetke. Vodolije Äesto imaju utisak da se samo njima deÅ¡avaju neobiÄne stvari, ali nekad i same izazivaju iskuÅ¡enja. Ipak skrivena emotivna želja u 2013. će ipak biti vezivanje, sigurnost, ljubav i brak, pa se neće izdvajati od ostalih znakova. PojaÄana romantiÄnost, idealizam, bežanje od istine i veća emotivnost, stoji Vodolijama koje su u braku i vezi i za mnoge planiranje zajedniÄkog života od 26. februara do 15. marta, kao i od 3. do 15. aprila.

Vodolije koje planiraju neke bitne proslave u domu mogu raÄunati na pozitivne aspekte u periodu od 18. do 23. aprila. April je mesec kada će Vodolije ići po principu ili – ili, ali kada mogu biti mnogo otvorenije u iskazivanju emocija i brže u razmiÅ¡ljanjima i emotivnim planovima u odnosu na poÄetak godine. Povremeno mogu imati i faze da bi se slatko posvaÄ‘ale sa nekim bez razloga, pa je važno da rade na samkontroli u periodu od 14. do 18. aprila i od 23. do 29. aprila, kao i u periodu od 13. do 16. maja. PoÄetak maja za mnoge nosi pojaÄanu fiziÄku privlaÄnost, troÅ¡enje novca i sklonost da budu okrenute porodici, novcu i finansijskim ulaganjima u dom.

Za slobodne pripadnike period mira. Mnogo brži i aktivniji ljubavni period pokreće se od 18. maja do 2. juna, koji je za mnoge izuzetno srećan za poÄetak veza, planiranje potomstva, opuÅ¡tanje, zabave, komunikaciju. Posebno će biti aktivne na druÅ¡tvenim mrežama. Slobodne Vodolije mogu na neobiÄnim mestima da upoznaju nove osobe i taj period nosi „ne oÄekuj, dobićeš“.

Juni je mesec koji je dobar za Vodolije koje su u braku, ali nosi pojaÄanu senzitivnost za sve, pa je jako važno unositi nežnost i biti sklon kompromisima, jer može doći do varnica i preosetljivosti, posebno kod ženskih pripadnica. Već period od 29. juna do 7. jula i period od 10. do 19. jula je lakÅ¡i i strastveniji i postoji mogućnost da mnoge Vodolije koje planiraju zajedniÄki odmor sa partnerom, brak, proÅ¡irenje porodice imaju veliki napredak. Za slobodne Vodolije ovo je period velike zaljubljenosti i mogućnosti da upoznaju osobu koja će ih ostaviti bez daha, biće vrlo euforiÄne, zadovoljne, odjednom im niÅ¡ta neće bit teÅ¡ko i prosto će se osećati zadovoljnije nego ikad. Vodolije koje su u braku mogle bi imati dosta dobar period tokom prve polovine jula, dok sam kraj ovog meseca i ulazak u avgust može doneti nemir, nervozu, svadljivost pa probajte da brojite do 100 i da pokažete izdržljivost u tom periodu, dajte podrÅ¡ku voljenoj osobi, nevezano ko je u pravu!

LakÅ¡i i zanimljiviji period pokreće se od 5. do15. avgusta kada je dobro da se sa voljenom osobom dogovarate oko svega. Vodolije mogu imati crtu požrtvovanosti i sjajan period da planiraju neÅ¡to trajno. Period od 25. avgusta nije loÅ¡ za odmore, a dobar je za brak, venÄanja, zajedniÄka potpisivanja. Poslednji dani avgusta i ulazak u septembar za mnoge Vodolije koje su skoro uÅ¡le u vezu može biti period kada mogu biti malo uplaÅ¡ene brzim spletom deÅ¡avanja, kao i period kada mogu probati da beže od obaveza ili da se ponaÅ¡aju suprotno od onoga kako se osećaju. Za ostale period nepredviÄ‘enih sitnijih problema, ali period kada treba težiti brzom pomirenju i boljoj komunikaciji.

Period od 2. do 12. septembra nosi mir i period stabilnosti. Ponovo jaÄi, strastveniji aspekti i period kada će Vodolije imati puno emotivnih deÅ¡avanja i planova je od 24. do 28. septembra, kao i od 12. oktobra do 4. novembra koji će Vodolijama biti naklonjen. Generalno jesen 2013. nije period godine kada će Vodolije biti potpuno smirene i tada će sitnice moći da ih uznemire. Ako ste ostvarili vezu kakvu ste oduvek zeleli, mali savet zvezda je da se tokom jeseni primirite i izbegavate nepotrebnu uznemirenost, jer će to biti dobro za dalje dogaÄ‘aje. Za Vodolije koje su u braku ili dužem odnosu znaÄajan može biti period od 12. do 18. novembra i od 27. novembra do 31. decembra koji će biti izuzetno srećan za planiranje potomstva, nekretnine, porodiÄna slavlja, neka konkretna planiranja. Za ostale, kraj novembra do 8. decembra može doneti osećaj prepuÅ¡tanja sudbini, samoći i nezadovoljstvo. MeÄ‘utim, ne odustajte, jer će period od 8. do 24. decembra i od 29. decembra do 1. januara posebno doneti mnogo sreće, ljubavi, zanosa i dobrih ljubavnih okolnosti.

Iako ce Vodolije imati utisak da će im ova godina biti teška u emoconalnom smislu, dešavaće se potpuno suprotno. One će ove godine imati izuzetno prijatna iznenađenja i promene. Čak Vodolije koje misle da im na ovom polju baš i ne ide, imaće nekoliko puteva i ponuda u ovoj godini i mogu biti zbunjene spletom okolnosti. Probajte da ništa ne planirate, ali da ne "bežite" kada se dese emotivne promene, jer je za mnoge ova godina godina vezivanja.

Zdravlje:

PoÄetak godine traži da se Vodolije odmaraju, da pune baterije od svega i da izbegavaju vraćanje na loÅ¡a deÅ¡avanja iz prethodne godine, jer to vrlo negativno može uticati na san, nervni sistem, kosti. Ma koliko u psiholoÅ¡kom smislu bile ranjive, Vodolije će tokom cele ove godine biti izuzetno fiziÄki spremne sa jako dobrom energijom i za teže poslove. Preporuka na samom poÄetku godine je da odu negde na odmor ili provedu vreme sa bliskim osobama.

Treba izbegavati svaÄ‘alaÄki stav, jer najmanje uznemirenje tokom sredine januara može dovesti do problema sa želucem i kostima. Ukoliko Vodolije planiraju neke generalne preglede, jako dobar period je od poÄetka februara, s tim da je savet zvezda da u februaru i martu budu malo disciplinovanije prema svom telu, ishrani i da izbegavaju da idu linijom manjeg otpora, po principu da im je teÅ¡ko, ali da niÅ¡ta ne preduzimaju da to promene.

NaroÄito u periodu do poÄetka maja treba izbegavati brzu, neredovnu, kaloriÄnu ishranu koja im može uticati na promene raspoloženja i krvotok. Sredinom proleća savetuje se da viÅ¡e Å¡etaju, putuju, a Vodolije koje već imaju dijagnozu treba da urade joÅ¡ jedan pregled vida. Na samom kraju 2012. i poÄetkom ove godine savetuje se da se pazi na Å¡ećer u krvi i zglobove.

Letnji period je neÅ¡to lakÅ¡i iako povremeno može dolaziti do manjih problema sa želucem, koji im može biti i najosetljivija taÄka ove godine, a u periodu druge polovine jula može doći do problema sa pritiskom. SrÄani bolesnici posebno moraju da sluÅ¡aju savete lekara od poÄetka marta do poÄetka septembra.

PorodiÄni mir je vrlo važan za opÅ¡te zdravlje ovog znaka, a naroÄito zato Å¡to Vodolije ulaze u ambiciozniju godinu u poslovnom smislu. Ovo je znak koji može biti sklon nerazjaÅ¡njenim dijagnozama. Tako neÅ¡to je moguće i u proleće. Generalni savet je da se malo viÅ¡e okrenu sebi, svom zdravlju, druÅ¡tvenom životu, da izbegavaju vraćanje u proÅ¡lost i sve će biti dobro. Vodolije koje ulaze u Novu 2013. sa nereÅ¡enim emotivnim problemima moraju to preseći, jer će ih muÄiti tokom cele ove godine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jarac

 

 

 

Karijera:

 

JarÄevi u 2013. ulaze sa velikim oÄekivanjima. Iako je ovo znak koji Ävrsto stoji na zemlji, ponekad znaju da budu pesimistiÄni. Veruju da su uložili mnogo toga u prethodnom periodu i da njihovo vreme dolazi. PoÄetak godine zbog svog sazvežđa JarÄevi mogu doÄekati sa malo većim maÅ¡tanjima, ali dosta uzdržani. Za JarÄeve koji Äekaju posao nije jednostavan period, jer ne mogu prihvatii bilo Å¡ta, ali svakako bi u februar mesec mogao najaviti mogućnost zarade, dodatnih poslova dok ne dobiju neku konkretniju ponudu. Ovo je vreme kada mogu imati tajnu pomoć prijatelja u vezi sa poslom.

 

Dosta dobar period je od 8. do 22. februara kada im se otvaraju nove mogućnosti. Za ostale, januar mesec može biti vreme promena na finansijskom planu, ali koliko god će se JarÄevi truditi da budu ekonomiÄni to im baÅ¡ neće polaziti za rukom posebno tokom prve polovine februara meseca. Ipak, tokom januara meseca mogli bi naći odliÄan naÄin kako da zarade novac ili uz pomoć puno kontakta imati mogućnost da prepoznaju pravo vreme.

 

Prva polovina marta je dobra za imovinske poslove i rad u kući. U tom periodu ne bi trebalo unositi neke veće finansijske rizike ili pozajmice, jer bi vas to opteretilo viÅ¡e nego Å¡to se preporuÄuje i u periodu od 8. do13. maja (bilo bi dobro u tom periodu izbegavati pozajmice, uzimanje kredita i sl). Iako su uvek praktiÄni, imaju kontrolu i svoj posao rade odgovorno, mogu malo biti u senci posla, viÅ¡e rutinski i tehniÄki sve obavljati bez neke velike euforije posebno na samom poÄetku godine. MeÄ‘utim u periodu od 3. do 17. aprila i periodu od 21. aprila do 4. maja, nastupa pravo poslovno buÄ‘enje za JarÄeve kada treba preduzimati veće odluke, promene, poÄetke. To može biti jako interesatno vreme za JarÄeve koji traže ili žele da promene posao i mogu se osećati jako dobro.

 

Koliko god su na poÄetku godine bili u maloj senci, sad mogu pokazati Å¡ta umeju i koliko vrede. To je jako dobar period za konkurse i mogućnost premeÅ¡taja na bolje radno mesto. JarÄevima će materijalna sigurnost jako biti važna u toku maja meseca, kada će izuzetno mnogo energije troÅ¡iti da naÄ‘u najbolji naÄin da sve zavrÅ¡e, a da ne budu u minusu, ali to može biti i period pojaÄane upornosti kada će oÄekivati mnogo viÅ¡e generalno. Poslednji dani maja mogu najaviti sjajnu komunikaciju i jedan dogaÄ‘aj koji će im doneti poslovno liÄno ispunjenje. Posebno profesionalno važan period koji već uspeÅ¡nim JarÄevima najavljuje vreme većeg napredovanja, poÅ¡tovanja na poslu, većih obaveza je od 28. maja do 6. juna, od 23. juna do 20. jula, kada je idealno vreme i za porodiÄne investicije, zaposlenja. JarÄevi će imati dosta prijatelja i podrÅ¡ke u poslu i imaće mogućnost da se malo poslovno opuste i planiraju dalji period budućnosti. To je period kada JarÄevi treba viÅ¡e da veruju u sebe!

 

Ulazak Venere u znak Device od poÄetka avgusta, može znaÄiti da će JarÄevi biti vrlo skoncentrisani na rad, obrazovanje, ali da će im prijati neki poslovni mir i da idu korak po korak. Povremene privatne obaveze prema starijim Älanovima porodice mogu doneti nedostatak energije da se sve Å¡to su planirali zavrÅ¡i baÅ¡ u tom periodu, ali ne treba odustajati. To je za mnoge JarÄeve i dobro vreme za krakotrajni odmor, okrenutost porodici, ali ohrabrenje i podrÅ¡ka najmilijih može indirektno uticati na dalji napredak. U sluÄaju da nezaposleni JarÄevi ne uspeju do kraja jula da pronadÄ‘ posao u svojoj profesiji, posebno oni koji konkuriÅ¡u u državne institucije, svakako nije loÅ¡e da traži posao sa druge strane, jer septembar najavljuje prazninu.

 

Za mnoge JarÄeve koji na odreÄ‘enim mestima rade duže od deset godina to može biti period kada će osećati da su jako umorni, da nemaju motiv, da ih niko najbolje ne razume i da im je svega preko glave (period od 22. avgusta do 19. septembra, kao i prvi dani oktobra). Ipak ne treba odustajati i odmah misliti negativno, jer aspekti koji se budu pokrenuli od 28. oktobra do 20. novembra i sam kraj 2013, u periodu od 2. do 17. decembra mogu najaviti izuzetne Å¡anse da JarÄevi proÄ‘u tu unutraÅ¡nju krizu i da nastave sa radom sa viÅ¡e optimizma. JarÄevi koji su na viÅ¡im pozicijama ne bi trebalo da se u toku jeseni politiÄki angažuju, jer im to neće doneti neku korist i zadovoljstvo. Za ostale, posebno JarÄeve koji su oblasti informatike, ekonomije, bankarstva ovo može biti period malo većeg pritiska u odnosu na rokove, strožijih pravila na poslu, ali Äesto nezadovoljstva, jer u velikim firmama pola ljudi će obavljati sav posao, pola će samo sedeti.

 

JarÄevi sa jakom crtom praviÄnosti u decembru niÅ¡ta neće trpeti. JarÄevima ove godine prija i sigurno okruženje, poslovi koji su vezani za manje okruženje i pre svega poslovi koji su u njihovoj struci. JarÄevi koji se bave privatnim biznisom, posebno bi trebalo da obrate pažnju na period januara, kraj marta i maja, jer im to može biti period koji će biti usporeniji i vezan za odricanja, kao i novembar mesec. Može biti mogućnosti da JarÄevi koji ne rade i okrenuti su porodici imaju dileme da li da se vrate starom poslu ili ostave stvari kakve jesu, ali za takav profil pripadnika savet da je bolji period poÄetak zime, taÄnije kraj godine.

 

JarÄevima će posao mnogo znaÄiti u ovoj godini, treba im mnogo pokreta, pozitivnog okruženja i energije i iako mogu imati prepreke ne smeju odustajati. ÄŒesto će biti nagraÄ‘eni kad najmanje oÄekuju. Poslovno mogu bolje fukcionisati u 2013. godini sa vazduÅ¡nim znacima.

 

Ljubav:

 

JarÄevi emotivno ulaze u Novu 2013. sa skrivenim optimizmom i željama, ali opet se malo podsvesno plaÅ¡e baÅ¡ velikih promena. Ipak, ovaj znak bi mogao imati veće prekretnice i mnogi će se u ovoj godini trajno vezati. Period od 1. do 9. januara nosi veću okrenutost prijateljima, ali izvesnu zatvorenost. Mogu se kriti osećanja, ali sve će biti odmereno, polako. Sa ulaskom Venere u vaÅ¡ znak, može polako dolaziti do želje za neÄim trajnijim, ali ne pokuÅ¡avajte da menjate navike partnera/ke, jer to može napraviti samo problem bez problema. Biće i onih koji su neÅ¡to zapoÄeli u prethodnoj godini i koji mogu imati želju da preseku do kraja januara, jer će osećati da nisu spremni za vezivanja. Biće tu vaganja tokom januara, meÄ‘utim JarÄevi upadaju s vremena na vreme u crne faze, ali nekako uz pomoć jake volje i izlaze iz svega toga.

 

Kroz mnogo kvalitetniji i jasniji emotivni period mogli bi ući u periodu od 29. januara do 8. februara i od 14. do 25. februara kada bi mnogi slobodni pripadnici ovog znaka mogli oÄekivati veći emotivni elan, ali i neÅ¡to novo. JarÄevi koji su dugo sami mogu imati na poÄetku godine skrivene ljubavi, ali se neće izjaÅ¡njavati Å¡ta dalje žele, dok većina pripadnika koja je u vezama koje su zapoÄete pod Äudnim i pomalo ograniÄavajućim okolnostima mogu imati problem da se drugi meÅ¡aju u sve to, na Å¡ta treba da obrate pažnju u periodu od 26. februara do 4. marta, od 20. marta do 2. aprila, posebno u prvoj polovini juna meseca - kada mogu pokazati jednu veću oÅ¡troumnost, borbu za svoja prava i odbramben stav u odnosu na voljenu osobu.

 

Za mnoge pripadnike ovog znaka proleće može nositi previranja i samo će veze koje se baziraju na iskrenosti, poverenju i ljubavi opstati. JarÄevi će od aprila preuzimati veću odgovornost u odnosu na starije Älanove porodice, ali će prosto želeti da stave taÄku na sve ono Å¡to ih je Äinilo nesrećnim u prethodnom periodu. Za mnoge JarÄeve koji su u braku ovo može biti sjajan period za gradnje, proÅ¡irenje stambenog prostora, dobre vesti u vezi vrlo bliskih Älanova porodice i vreme kada spontano mogu praviti odliÄne zabave u svom domu. Preporuka je za sve da izbegavaju tvrdoglavost, zatvorenost, ljutnju i veliku kritiÄnost prema voljenoj osobi u periodu od 6. do 14. aprila, jer to neće biti potrebno. Stabilniji period se pokreće u periodu od 17. aprila do 7. maja, koji može najaviti izuzetno lepe mogućnosti za JarÄeve koji planiraju decu, brak, porodiÄne investicije, ali za sve parove koji "prežive" proleće, jer to može biti vreme jaÄih strasti, zajedniÄkih trajnijih planova, dobar za život udvoje.

 

Iako će JarÄevi ući u malo neorganizovan period od 11. do 24. maja, ipak i to je dobro vreme za ljubav, privatno-poslovna putovanja i neke lepe promene. Mnogi ne treba da se iznenade, jer može biti puno udvaranja od strane osoba gde postoje velike razlike u godinama, statusu, meÄ‘utim od JarÄeva se traži ove godine da budu diskretni, ali osloboÄ‘eni bilo kakvih zabrana. U tom periodu treba sluÅ¡ati sebe i pratiti svoje srce! Za mnoge će se pokrenuti dobar poslovni period do poÄetka juna i svakako da će JarÄevi dobru energiju prenositi na partnera. NiÅ¡ta im neće biti teÅ¡ko, da pomažu voljenoj osobi savetima i kroz posao i da budu u pokretu.

 

Druga polovina juna donosi manju osetljivost voljenih osoba, posebno za JarÄeve koji su u dužim vezama ili braku, pa je potrebno praviti kompromise (period od 17. do 28. juna). Ipak sa ulaskom Jupitera u vaÅ¡e prirodno sedmo polje braka, mnogi će od ovog perioda poželeti da se trajno vežu, vrate starim ljubavima, obnove neÅ¡to u Å¡ta nisi bili sigurni do sad. Period kada će JarÄevi blistati, ali se osećati zaÅ¡tićenije pored voljene osobe je i period od 1. do 22. jula - vreme jakih strasti, idealizacije, ljubavi i vreme za nove poÄetke ili razvijanje neÄeg svežeg, a zanimljiv period za poslovne dogovore sa voljenom osobom, planiranje nekih lepih odmora i putovanja u periodu od 28. jula do 20. avgusta.

 

Na kraju avgusta JarÄevi će biti mnogo taktiÄniji, pa će im biti važan položaj, brak. Jako će ih obradovati vest da se neko ženi ili udaje, a i sami će se osećati sigurnije na ljubavnom planu. Za parove koji su odluÄili da se razvedu ovo jeste dobro vreme, jer bi proÅ¡lo bez galame i loÅ¡e energije (od 17. do 22. avgusta i od 1. do 5. septembra). JarÄevi koji su imali mogućnost da zapoÄnu vezu mogu imati u ovom periodu s kraja leta i poÄetka jeseni i neka zvaniÄna porodiÄna upoznavanja, ali planiranja neÄeg konkretnijeg i inicijative dolaze od voljene osobe. Dosta srećan period za JarÄeve pokrenuće se u periodu od 10. septembra do 5. oktobra. Stabilan i dosta smireniji period u emotivnom smislu ovom znaku sledi u periou od 10. novembra do 6. decembra.

 

Posebno JarÄevi koji osnuju porodicu, uÄ‘u u brak ili naÄ‘u u ovoj godini pravu osobu mogu oÄekivati miran kraj 2013, od 15. decembra do 1. januara. Tada mogu pokazati veću odgovornost i osobinu da im niÅ¡ta neće biti teÅ¡ko. Ovo je godina praÅ¡tanja, pomirenja, pa svi oni koji su u ovu 2013. uÅ¡li sa nekom gorÄinom, nereÅ¡enim emotivnim problemima iz proÅ¡losti imaju Å¡ansu da to reÅ¡e liÄno ili zajedniÄki od poÄetka leta ove godine. PoÅ¡to je akcenat Äesto stavljen na osobe koje su slobodne, svakako da je ovo godina kada JarÄevi ne treba da se plaÅ¡e da pokažu emocije i uÄ‘u u neÅ¡to ozbiljnije, jer nemaju Å¡ta da izgube, može samo da im bude jako lepo. Generalni savet: Izbegavati poreÄ‘enje sa proÅ¡lim emotivnim iskustvima, opustite se i prepustite maÅ¡ti i emocijama!

 

Zdravlje:

 

Jarac je jedan od naizdržljivijih znakova Zodijaka. U ovoj godini se mogu suoÄavati sa problemima vezanim za cirkulaciju, vene, kapilare i zglobove. Potrebno je ukoliko osetite te probleme, preduzimati neke ozbiljnije mere već od 7. januara do 7. juna. PoÄetak marta i poÄetak juna može doneti prolazne prehlade, ali malo slabiju volju na kojoj treba raditi.

 

Stariji pripadnici ovog znaka posebno od oktobra meseca treba da paze na kosti i beÅ¡iku. Državne zdrastvene ustanove su vrlo naklonjene JarÄevima iako im neće prijati gužve, a ne treba da menjaju stalnog lekara. PoÄetak 2013. donosi pravo vreme za pripadnike koji su od kraja proÅ¡le godine imali problema sa zubima.

 

Planina, prirodna hrana bez konzervansa, sport je pravi lek za inaÄe dugoveÄan znak. Vrlo je bitan stav i okretanje duhovnim i porodiÄnim vrednostima na koje je akcenat stavljen od maja meseca. Manje samokritiÄnosti, viÅ¡e pokreta i opuÅ¡tenijih misli!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Strelac

 

 

Karijera:

 

StrelÄevima ovo može biti period sporog, ali sigurnog uspeha, meÄ‘utim oni ulaze u Novu 2013. godinu sa vrlo visokim ciljevima, i žele da sve Å¡to zapoÄnu i zavrÅ¡e. Ta upornost će iskreno biti jako dobra i osećaće se tokom cele godine, ali StrelÄevi mogu posebno u januaru mukotrpno raditi, kada će morati da se oslone na svoje znanje i izbegavaju opuÅ¡tanje. Iako su praznici, Äak prvi dan nove godine je StrelÄevima vrlo naklonjen za posao, ali u malo ozbiljnije ciljeve i veću odgovornost ulaze u periodu od 10. do 22. januara kada bi sporo, ali sigurno iÅ¡li ka zaradi. MeÄ‘utim neće biti lako, sve će to nositi ogroman trud, dokazivanje i prosto se moraju pomiriti s tim. Ne tako loÅ¡ period za poslovne kontakte i okrenutost zaradi i kroz period od 24. januara, a posebno od 31. januara do 4. februara. StreleÄvi bi u ovom periodu trebalo da prihvataju sugestije zrelijih osoba, ali da do 7. januara pokrenu sopstveni entuzijazam koji im se ovaj put neće obiti o glavu.

 

Sa ulaskom sazvežđa Vodolije, StrelÄevi će biti u stalnom pokretu, a posebno StrelÄevi Äija je profesija vezana za saobaćaj, putovanja, predavanje, medije, trgovinu mogu raÄunati na jedan jako dinamiÄan period od 28. januara do 1. februara, a viÅ¡e kroz period od 3. do 6. februara i od 9. do 17. februara koji će im biti vrlo naklonjen. U tom periodu bi mogli imati nove poslovne kontakte i poznastva, preporuke, ulaganja u privatni biznis i pomoć prijatelja, Å¡to svakako može biti dobro za dalji period. Ukoliko bude planiranja sreÄ‘ivanja poslovne dokumentacije, primanja novih radnika dobar period za to je od 20 do 24. februara.

 

Mart je mesec kada će im trebati mir, podrÅ¡ka familije, jer najmanja uznemirenost na tom polju može uticati na greÅ¡ke u poslu, nepotreban pritisak ili osećaj da niÅ¡ta ne ide kako treba. U martu StrelÄevi mogu dobijati pomoć od osoba od kojih to ne oÄekuju, a Äesto biti odbijeni od osoba kojima veruju. To je mesec i pogreÅ¡nih procena. Sa poÄetkom proleća i ulaskom Venere u znak ovna StrelÄevi će dobijati pravu energiju koju su morali da pune u martu i to je period kada treba preuzimati najvažnije stvari (aktiviranje privatnog posla, proÅ¡irenje posla, okrenutost obrazovanju ili neÅ¡to sl.), posebno kroz dobre aspekte u periodu od 22. marta do 1. aprila i od 6. do 8. aprila koji kao dani mogu doneti da se u kratkom roku zavrÅ¡i ono Å¡to bi za 10 dana. Sklonost brzim razmiÅ¡ljanjima, ne ostavljanje obaveza za sutra i okrenutost većim projektima StrelÄeve bi posebno trebalo da pokrene od 15. do 24. aprila. Mala napomena je da svi dogovori u vezi sa novcem moraju biti vezani za direktne razgovore bez uvijanja i da se malo obrati pažnja na kolegijalnost u periodu od 22. do 25. aprila, jer to mogu biti dani kada će StrelÄevi biti skloni da se lako iznerviraju i neće moći koncentriÅ¡u na najbolji naÄin.

 

Ipak, period od 2. do10. maja, kao i period od 21. maja do 14. juna je pogodan za jedan plodan, srećan period kada će ih interesovati viÅ¡e stvari odjednom, kada ih neće držati mesto i imati fantastiÄnu energiju za radom. U tom periodu jako mogu motivisati ostale. SliÄan period pojaÄan je od 4. do 22. jula kada će, posebno StrelÄevi koji rade van zemlje, imati izuzetno srećan period, a StrelÄevi koji žele da proiÅ¡ruju ili konkretno menjaju neÅ¡to (misli se na bolju poziciju) mogu imati Å¡ansu da napreduju. To je period dramatike, lakog skretanja pažnje, smisla za glumu, organizaciju, ali okrenutost viÅ¡im sferama života. StrelÄevi bi posebno od tog perioda mogli uticati samonicijativno na povećanje prihoda ili usluga, jer im to može poći za rukom.

 

Period kraja maja nije loÅ¡ za StrelÄeve koji rade sa roÄ‘acima ako žele da pokrenu neÅ¡to novo. Kraj jula i prva polovina avgusta meseca biće period neÄeg izmeÄ‘u - niÅ¡ta konkretno, veliko, ali StrelÄevi sve vreme rade, bore se, menjaju druge, savetuju druge, daju se dosta, ali ustvari kao da nema konkretnih rezultata. Ipak neÅ¡to druÅ¡tveniji i pokretniji period pokreće se kroz ponovne preporuke, planiranja daljeg perioda od 21. avgusta do 21. septembra koji za StrelÄeve može biti opuÅ¡teniji, lakÅ¡i period, ali simpatiÄan, gde će se svi poslovi malo ležernije zavrÅ¡avati i kada većina StrelÄeva može dobijati neÅ¡to zvaniÄno, napismeno.

 

Mnogo studenata u tom znaku može imati Å¡ansu za diplomiranjem ili uspeÅ¡nim poÄetkom fakulteta. PoÅ¡to Strelac sebe Äesto vodi daleko od kuće, na druge prostore, period od 20. septembra do 16. oktobra je posebno srećan za StrelÄeve koji direktno zaraÄ‘uju preko stranih institucija, obrazovnih i državnih službi koje su cenjene, ali i izuzetno srećan za StrelÄeve koji oÄekuju važne premeÅ¡taje u druge zemlje. StrelÄevi će se kako zbog uticaja jakog Marsa u lavu, tako i ulaska Venere u znak Strelca izuzetno dobro osećati i biti motivisani viÅ¡e nego obiÄno u periodu od 12. oktobra do 17. novembra koji je izuzetno važan za ovaj znak, jer nosi zavrÅ¡etak neÄeg Å¡to su zapoÄeli ili na Äemu su radili od poÄetka godine, idealan za poslove van zemlje, obrazovanje, zaposlenja, proÅ¡irenje posla i sl.

 

Iako druga polovina novembra do kraja godine, najviÅ¡eviÅ¡e kroz period od 21. novembra do 12. decembra nosi osećaj da nisu dovoljno cenjeni koliko bi to želeli, mislim da će se raditi o prolaznom nezadovoljstvu, jer ovaj znak ulazi sa puno ambicija i konkretnih ciljeva u 2013. godinu i Äesto će ići po principu“ja mogu sve, samo mi dajte zadatak i motiv“, tako da mislim da se većina pravih Strelaca (onih koji imaju veći broj planeta u ovom znaku) ne treba brinuti, jer je pred njima izuzetno inspirativna godina. Samo da se ne zavarate da će sve tako delovati slatkasto i fino, neće, od poÄetka godine, posebno pri kraju StrelÄevi će se dosta “napregnuti“ i raditi, neće uvek sve biti kako žele, ali glavna crta 2013. godine biće neodustajanje Å¡to je pohvalno. Mislim da neće biti zadovoljni finansijama, koliko će uložiti energije, ali ako ostanu u plusu ili na pozitivnoj nuli mogu biti zadovoljni, jer ovo nije godina materijalne zarade, već profesionalnih, pa tek materijalnih prekretnica, tako da sve mora ići po nekom redu. Lako se može desiti da većina pripadnika ovog znaka radi i 31. decembra do bukvalno doÄeka 2014. godine ali da im to neće smetati, jer će im dani brzo prolaziti u obavezama. StrelÄevi koji pred kraj godine oÄekuju unapreÄ‘enja, bolje radno mesto ili neÅ¡to sliÄno, mogli bi posebno oÄekivati jako interesantan period od 8. do 31. decembra.

 

Ljubav:

 

StrelÄevima posebno ženskim pripadnicama bih preporuÄila da iskoriste i ovaj kraj, ali poÄetak godine da se ulepÅ¡avaju, kupuju i udovoljavaju sebi, jer će ih to Äiniti srecnim, i to veoma, i jako uticati i na njihov odnos u partnerskim i braÄnim odnosima. Treba im prosto neka spoljnja, ali i unutraÅ¡nja promena da se osećaju ponovo vrednim. Zato drage StrelÄice, promenite boju kose, idite na masaže, uživajte u praznicima i prikupite puno energije za ovu godinu.

 

Svakako vaÅ¡a Venera je pred kraj 2012. godine uÅ¡la u znak Strelca i utiÄe da budete optimistiÄnije i verujete da će biti mnogo bolje, ali povećava potrebu za nezavisnošću u odnosu na druge. Zbog toga moram da naglasim da neće biti sluÄajno da se mogi Strelci zaljube pri samom poÄetku ove nastupajuće 2013. godine i to baÅ¡, baÅ¡! Navijamo za vas, ali je većina StrelÄeva zbog Jupitera u polju braka imala Å¡ansu da se proÅ¡le godine veže i osnuje zajednicu. Svakako da oni mogu uživati u planiranju budućnosti sa svojim voljenim osobama i planirati puno toga do poÄetka leta. Za StrelÄeve koji su u vezi, period veće odgovornosti prema voljenoj osobi, okrenutost materijalnim vrednostima, ali želja da se potpuno posvete porodici može se javiti u periodu zime. Interesatniji aspekti mogu biti pokrenuti u periodu samog kraja januara do poÄetka februara koji mnogima mogu doneti neke lepe vesti i upoznavanja, ali moam naglasiti da iako se Strelac u ovoj godini želi vezati, on to ne želi sa bilo kim. Mogu neuobiÄajeno dugo tražiti adekvatne partnere/ke i mogu biti probirljiviji nego obiÄno. Postoje veće mogućnosti da ovaj znak viÅ¡e nego obiÄno želi brak i porodicu, mir i stabilnost.

 

Slobodni StrelÄevi posebno mogu imati priliku da upadaju u neke mutne situacije iz kojih neće znati kako da se izvuku u periodu od 3. do 20. februara kada je jako važno paziti na komunikaciju, poverenje i malo bolju procenu samih situacija, ali pozitivnih promena može biti tokom kraja februara i samog ulaska u mart mesec. Neće biti neobiÄno da se StrelÄevi u ovoj godini vezuju za osobe koje nisu njihove vere, iz njihovog mesta ili zemlje i takve veze mogu imati posebnu snagu i Äaroliju.

 

Medjutim, mora se naglasiti iako je zimski period samo zatiÅ¡je pred neÅ¡to veliko, da će se mnogo ljubavi pripadnika ovog znaka zapoÄinjati u vrlo kratkom vremenskom roku kroz period od 12. do 30. marta i kroz period od 6. do 18. aprila (ovi dani Äesto mogu naglasiti da osoba koja vam predstoji može prvo da vas iritira svojim ponaÅ¡anjem, pa onda da vam se jako dopadne, Å¡to nije neobiÄno kod ovog znaka).

 

Druga polovina aprila i prva polovina maja nosi poruku da niÅ¡ta ne treba menjati, i da je to period kada većina ako ne iskoristi prethodni period se može malo ulenjiti, okrenuti druÅ¡tvu, izlascima, ali neće imati pravu sliku Å¡ta želi. Do 19. maja to može biti period i emotivnih nesporazuma pri prvim kontaktima ili propuÅ¡tenih prilika, a sam kraj maja i poÄetak juna period brzopletosti, neke prolazne euforije i naglih nepromiÅ¡ljenih odluka, pa je mali savet slobodnim pripadnicima ovog znaka da se ne „zaleću“.

 

Za one koji planiraju porodicu, brak ili imaju ozbiljnije planove svakako srećan period pokreće se od 26. maja do 16. juna, kao i period od 20. juna do 2. avgusta kada je jako srećan period za zajedniÄke odmore, planiranje potomstva, neke lepe sveÄanosti i svakako da će to biti jedan plodan i interesantan period. StrelÄevi treba da pored sebe imaju uvek malo umereniju i strpljiviju osobu, ali će ih ipak motivisati fiziÄki lepe i osobe koje su aktivne po karakteru. Mislim da im neće prijati neko ko ih kontroliÅ¡e, ljubomoriÅ¡e ili ko stalno pokazuje nezadovoljstvo. Iako prva polovina avgusta za mnoge StrelÄeve može doneti i porodiÄnu ranjivost i opterećenost roditeljima, svakako uz podrÅ¡ku voljene osobe sve će biti lakÅ¡e. To je pomalo i period kada će se većina StrelÄeva vraćati unazad, imati jaka sećanja, ali kada neće želeti da otvoreno pokazuje emocije. Za ostale period dobrog provoda, interesatnih ljubavnih poruka i situacija koje bi se zahvaljujući Veneri u lavu pokrenule u periodu od 3. do 22. jula i periodu od 27. avgusta do18. septembra kada razna lepa deÅ¡avanja (koncerti, svadbe, veridbe, roÄ‘endani) mogu najaviti mnogo lepih promena. MuÅ¡ki pripadnici ovog znaka trebalo bi da izbegavaju neka preterivanja i opuÅ¡tanja (posebno pripadnici koji su u dužim odnosima), jer mogu unositi nemir u svoju vezu kroz period od 18. septembra do 1. oktobra i isprovocirati kod pojedinaca moguće prekide ili nepotrebnu uznemirenost koja može voditi da ih sopstvene greÅ¡ke „koÅ¡taju“.

 

Jesen je dobra za druženje, ali traži od Strelaca veću diskreciju, Äak i malo sujeverja u smislu kada se neÅ¡to desi, da se malo duže Äuva u sebi dok se ne razvije u pozitivnom smeru. StrelÄevi bi ponovo imali kao zadnju etapu dobrih aspekata i period od 1. do 30. oktobra koji za mnoge može biti znaÄajan po liÄnoj sreći upoznavanjima, novim ljubavima, ali zadovoljstvu, Å¡armu kojem će pleniti, a sve stvari mogu za mnoge koji u ovu godinu ulaze sa velikim oÄekivanjima biti jasnije do 19. novembra 2013. godine.

 

StrelÄevi koji su u braku (većina) osećaće se mnogo sigurnije uz voljenu osobu od leta, ali oÄekivati i bolje prihode.Većina Streleca u ovoj godini dosta traži, pa se neće lako vezati, ali je akcenat stavljen na karakeru i reputaciji osobe koju budu izabrali. Horoskop za StrelÄeve najavljuje jedan posebno aktivan period sredinom proleća i jeseni kada postoje Å¡anse da StrelÄevi koji su dugo sami naglo uÄ‘u u jednu jako dobru emotivnu vezu. Zato generalni savet je da je prava ljubav tu, samo morate izaći iz kuće i naći je (naravno figurativno reÄeno), nemojte stajati u mestu, nego samo napred! Mnogi StrelÄevi koji su procenili da su u pogreÅ¡noj vezi u 2012. godini, mogu se vratiti na istu osobu poÄetkom i pri samom kraju 2013. godine.

 

Zdravlje

 

StrelÄevi deluju zdravo u 2013. godini i neki generalni utisak je da ne bi trebalo da imaju neke veće probleme, osim da se u februaru i maju savetuju redovnije kontrole, Äuvanje od prehlada, ali bi se možda glavni akcenat stavio na poziciju kože i stopala.To su taÄke koje mogu biti malo osetljivije u ovoj godini. PoÅ¡to je Strelac poznat kao gurman i znak koji baÅ¡ voli da ruÄka, uživa, moram iznenaditi one koji žele da smanje kilažu jer će to smanjenje doći prirodno bez dijeta, poÅ¡to 2013. godina nudi prirodna mrÅ¡avljenja, mnogo rada, akcije, pa kroz bolje kretanje i dolazak do adekvatne kilaže i mnogo bolju disciplinu u odnosu na prethodne godine.To se posebno vidi u periodu januara i februara meseca, a posebno krajem leta i poÄetkom jeseni. StrelÄevi se niÄeg neće posebno odreći, Äak većina može osetiti potrebu za domaćim poslovima, kulinarstvom u Äemu mogu uživati. Nagle vremenske prilike im neće prijati, ali osim sitnijih problema neće biti nekih većih (period kraj januara, prvih dana februara, juli mesec). Zbog retrogradnog kretanja Merkura u znaku Å¡korpiona i Venere od 17. septembra savet ženskim pripadnicima ovog znaka da u tom periodu, pa sve do sredine oktobra samo malo viÅ¡e povedu raÄuna i kontroliÅ¡u genitalije, jer mogu biti sklone skrivenim prehladama.MuÅ¡kim pripadnicima taj period nosi savet da viÅ¡e spavaju.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skorpija

 

 

Karijera:

 

Iako Saturn drage Å korpije prolazi vaÅ¡im znakom od oktobra proÅ¡le godine to nije razlog za tugu. On će vas uÄiti da budete jaÄe, otpornije, zavodljivije i odgovornije. Å korpije će u Novu godinu ući sa sjajnom energijom i komunikacijom, biće veoma vredne, zato se malo odmarajte, a viÅ¡e radite, jer period do 11. januara, kao i period od 17. januara - 2. februara može doneti puno deÅ¡avanja. PoÄetkom godine oÄekuju vas dobre vesti vezane za novac, a druga polovina januara je idealna da se u domu naprave neke lepe sveÄanosti i da se kupi neÅ¡to vredno. Å korpije koje se bave privatnim poslovanjem mogu imati izuzetno dobre ideje kako da doÄ‘u do novca, pa iskoristite taj period.!

 

Februar je pun inovacija, i mislim da će vam tehniÄke spravice mnogo pomagati da posao zavrÅ¡ite lakÅ¡e, ali da spojite lepo i korisno (neki lep kraći poslovni odmor). Å korpije u Novu 2013. ulaze sa puno elana, energije, dosta okrenute materijalnoj sigurnosti i biće u mogućnosti da tokom januara i februara doÄ‘u do zanimljivih novih kontakta kroz posao, da Äuju neke povoljne vesti, uÄ‘u u poslovni ortakluk, zapoÄnu neÅ¡to novo ili prosto da nastave sa puno elana sa svojim poslom. Posebno će poslovno biti inspirativne i sklone da dobro prenose znanje, ali moraju dosta da rade na svojoj mentalnoj energiji, da budu vrlo snalažljive u poslovnim aktivnostima u periodu od 3. do 13. februara, kao i u periodu od 22. do 27. februara, kada su moguće nepredviÄ‘ene poslovne obaveze, ali koje ćete zavrÅ¡iti sa lakoćom i bolje nego Å¡to ste oÄekivali.

 

Studenti roÄ‘eni u ovom znaku takoÄ‘e ulaze u jako ozbiljan i odgovoran period, i bilo bi dobro iskoristiti period od 11. do 27. januara i period od 3. do 12. februara, kao i period od 25. do 27. februara. Iako je mart mesec viÅ¡e mesec kada Å korpije treba da Äuvaju energiju i reÅ¡avaju neke stvari koje ne vole, ipak period od 15. do 20. marta može doneti zavrÅ¡avanje nekih sitnijih poslovea, kao i period od 29. marta, kada bi većina Å korpija koje su vezane za državne ustanove, umetnost i privatno poslovanje imale pred sobom vrlo važne odluke i period pokretanja novih projekata. To je i period kada će Å korpije voleti da rizikuju, kada će raditi viÅ¡e nego obiÄno, ali kada mogu imati konkretnije ciljeve i veće ambicije (period od 29. marta - 3. aprila i period od 7. do 15. aprila). Budući da je Å korpija poznata kao prodoran i energiÄan znak posebno ta poslovna energija može dolaziti do izražaja baÅ¡ u aprilu mesecu, kada slobodno treba preuzimati i teže poslove (posebno vezano za drugu polovinu aprila meseca).

 

Prvih pet dana maja mogu biti vrlo znaÄajni po mudrim i taktiÄnim odlukama, ali mogu doneti vrlo bitne poslovne dogovore i sastanke, a iako će biti PomraÄenje 9. maja. Å korpije to mogu osetiti kao i svaki normalan dan, joÅ¡ energiÄnije, oÅ¡trije, upornije i sa aspektima podrÅ¡ke na poslu, a u periodu od 7. do 14. maja stoji im izuzetna mogućnost dolaska do uspeha. Ne treba zaboraviti da prva polovina maja nosi i sjajno strpljenje i da će Å korpije znati da procene kada je vreme za neke veće poslovne akcije.

 

Za Å korpije koje ne rade, preporuka da pokrenu to pitanje od kraja marta, tokom celog aprila i prve polovine maja, jer to može biti vrlo pozitivan period za nalaženje posla gde bi mogle da se zadrže malo duže. Kroz poslovne odnose Å korpije nisu uvek dobro doÅ¡le, jer je to znak koji je direktan, pomalo provokativan i voli da radi stvari po svome. Posebno u sluÄaju pripadnika koji rade u većim kolektivima savet da pripaze na komunikaciju sa kolegama kroz period od 12. do 15. maja i period od 20. do 26. maja, koji iako može doneti smisao za dolaskom do novca i mogućnost da Å korpijama novac dolazi na nekoliko strana, ipak savetuje da se strpljivije procene sve planirane buduće troÅ¡kove (to recimo nije uopÅ¡te dobro vreme za kupovinu auta, uplatu letovanja, kupovinu knjiga ili pravljenje nekih većih sveÄanosti u kući). Poslednji dani maja 2013. će posebno nositi upornost, visoke ambicije i sjajne prilike za Å korpije i materijalno i profesionalno, posebno u periodu od 29. maja - 2. juna koji ne treba propustiti.

 

Ulaskom u juni Å korpije će biti vrlo zauzete, ali opet neÅ¡to sentimentalnije i sklone da se naÄ‘u drugima u nevolji. Ovo je period kada će biti jako puno posla i kada će biti puno lepih prilika preko posla, s tim da je savet zvezda da se pravi balans izmeÄ‘u posla i porodice i da se u tom periodu izbegavaju veći fiziÄki poslovi, jer može dolaziti do iscrpljenosti. Å korpije u tom periodu treba da koriste pomoć drugih i traženja protivusluga, jer će tako olakÅ¡ati mnoge svakodnevne i poslovne obaveze. Druga polovina juna za mnoge je preporuÄljiva za odmor sa porodicom, a za ostale smanjenje posla i preporuku da se malo odmorite bar do 6. jula, kada ponovo treba ući u isti poslovni ritam, koji će sigurna sam biti vrlo brz i interesantan.

 

Å korpije koje planiraju život, duži boravak ili traže posao van zemlje mogle bi raÄunati na jako dobre aspekte od 1. do 11. jula. Å korpije će inaÄe biti vrlo intuitivne u julu i to treba da koriste. To može biti znaÄajan period posebno za Å korpije koje se bave uslužnim zanimanjima, uvoz, izvozom, pedagogijom i medicinom. Sjajna koncentracija u radu i dobar poslovni osećaj Å korpije bi mogle osetiti i privatno i poslovno u periodu od 30. jula - 16. avgusta, s tim da je napomena da Å korpije koje rade za druge malo obrate pažnju na odnose sa Å¡efovima, jer to može biti period nesporazuma koji bi mogao posebno da se oseća kroz period od 27. jula - 5. avgusta i od 14. do 18. avgusta. Savet tih dana je da inaÄe budu manje samopopustljive i da izbegavaju da od malog problema prave veći, jer se sve može reÅ¡iti diplomatski.

 

Å korpije koje se bave porodiÄnim poslovima ili oÄekuju neki vid podrÅ¡ke kroz posao preko bliskih osoba mogle bi oÄekivati veću promenu posebno u periodu od 1. do 12. jula i od 27. jula - 15. avgusta. Kraj avgusta i poÄetak septembra je drugi period koji je mnogim Å korpijama preporuÄljiv za odmor i to Å¡to bliže, samo da je more, da se ne putuje neÅ¡to mnogo dugo. Bitni sastanci, dobar period za grupne aktivnosti, poslove sa javnošću i sl. od 4. do 17. septembra. I za studente u ovom znaku taj period je jako važan, jer se može nazvati period odricanja, ali pobede.

 

Sa ulaskom Venere u znak Å korpiona nastaje period transformacije, ali period kada će Å korpije tek imati Å¡ta profesionalno da pokažu. To jeste period izazova, dramatiÄnog izražavanja, strastvene ljubavi prema poslu, ali period kada će Å korpije u odnosu na druge gledati mnogo unapred (zato je i period od 12. do 23. septembra i od 25. septembra - 2. oktobra jako važan, Äak za zavrÅ¡avanje nekih poslova koji nisu uspeli da se realizuju do kraja). Interesatno deluje i period od 10. oktobra - 8. novembra, kao i period od 23. novembra - 1. decembra koji će doneti da Å korpije mnogo rade, zavrÅ¡avaju neke poslove i imaju kontakta sa ljudima sa kojima nisu u proÅ¡losti imale dobru saradnju, ali se sada napravio momenat za bolje projekte, kao i period kada će Å korpije mentalno biti vrlo jake, ubedljive i prelaziti sve prepreke. Iako po raspoloženju taj period nosi privatne oscilacije, biće im naklonjen profesionalno. Posebno Å korpije koje se bave javnim zanimanjima ili su na visokim položajima mogle bi raÄunati na veću popularnost, ali ovo je i period kada mogu videti na koga pouzdanije mogu da se oslone od 12. do 31. decembra.

 

Kraj godine može doneti naplatu nekog novca, koji nisu uspevale jako dugo (ili da dobiju sudski proces koji je stajao godinama). Posebno u periodu od 30. septembra - 5. decembra. Å korpije mogu doći do sjajnih otkrića, mogu biti izuzetno pronicljive, tajanstvene, pouzdane u radu, ali posebno dobre u istraživaÄkim poslovima ili poslovima koji traže neki rizik. Å korpije imaju godinu kada će mnogo toga Å¡to nisu stigle prethodnih godina da naplate i realizuju u ovoj 2013. Svakako da će se osećati sigurnijim i „moćnijim“ od ulaska Jupitera u znak Raka od kraja juna, kada će im intuicija pomoći da prepoznaju priroritete i prave ljude sa kojima treba da nastave poslovnu saradnju. Posebno je važno reći da Å korpije koje su ostale bez posla iz nekih nerazjaÅ¡njenih razloga, imaju mogućnost da se vrate na isto radno mesto, kao da se niÅ¡ta nije ni desilo. Å korpije treba da se spreme, jer je pred njima godina u kojoj će dobro spojiti iskustvo, znanje i umeće.

 

 

Ljubav:

 

Većina Å korpija ulazi u Novu 2013. sa nekom malom prazninom i osećajem da su na poÄetku. Ipak nije sve tako crno, jer uticaj Venere u prvim znacima januara nosi da se treba okrenuti uživanju, slobodi, avanturama i da treba zanemariti i predrasude i uticaj sredine. Ovo je period kada Å korpije neoÄekivano mogu upoznati nekog novog, ali sve može biti na vrlo sluÄajan naÄin, takoreći greÅ¡kom. Ne tako loÅ¡ period posebno za slobodne Å korpije pokreće se od 7. do 17. januara, kao i u periodu od 23. do 28. januara. Ne treba propustiti nijedan trenutak da se u januaru da pauza za sebe i rad na sebi, a mnogi mogu imati prijatna iznenaÄ‘enja preko telefonske, internet komunikacije.

 

Ženske slobodne Å korpije mogu imati mogućnost javljanja ili kontakta sa starim prijateljima iz Å¡kole i neko prijateljstvo može preći i u neÅ¡to viÅ¡e. Parola treba da bude „ne oÄekivati niÅ¡ta, ustvari oÄekivati nemoguće“, samo je bitno izbegavati osobine iskljuÄivosti i principijalnosti koje Å¡tete vama samima. Januar nosi, posebno Å korpijama koje su u nekom komplikovanijem statusu, da se mogu boriti same sa sobom, da im može nedostajati partner, ali da će ostati tvrodglave da ne popuste. Neki lakÅ¡i razgovor bi prijao svima, samo da se oslobode „stege“ posebno krajem januara.

 

Februar je mesec kada se Å korpije koje su u braku slobodno mogu baviti ureÄ‘enjem prostora, Äešćim viÄ‘anjima sa bliskim Älanovima porodice i kada mogu ukljuÄiti neku kreativnu aktivnost. Za one slobodne, svakako potreba za većom nezavisnošću, ali mesec i kada može biti pogreÅ¡nih zaljubljivanja koja mogu brzo proći (od 5. do 10. februara i od 18. do 19. februara). Februar mesec nosi meÅ¡avinu jake strasti, svaÄ‘a, nesporazuma, pa opet ljubavi, pa sam sigurna da pripadnicima koji su i u dugim vezama neće biti dosadno. Za ostale savet da ne sluÅ¡aju sugestije makar i bliskih prijatelja, jer najbolje mogu osetiti Å¡ta dalje treba da preduzmu u odnosu na svoju situaciju.

 

Za Å korpije koje planiraju neka javna predstavljanja svojih voljenih osoba posebno srećan period od 20. februara, koji je inaÄe period sreće i blagostanja. Å korpije u februaru treba posebno da prihvataju pozive prijatelja na zabave, putovanja, jer je to period kada mogu upoznati interesatne nove osobe. Ulazak Venere u Ribama izuzetno može pojaÄati emocije, doneti im vrlo platonske, jake emotivne odnose, za većinu i mogućnost zabranjenih veza i emotivne misterije, ali sa meÅ¡avinom vrlo jakih emocija. Å korpija je znak koji zna Äesto da iskomplikuje stvari i Å¡to je situacija teža, to je njoj bolje, pa se većina pripadnika tako može ponaÅ¡ati u ovom periodu. Ipak za one blaže, vreme ljubavi, romantike. Savet - da se kreću blizu vode, mirnih mesta, svetih mesta, jer će tu doživeti neÅ¡to dobro (dobar period od 8. do 20. marta).

 

Kraj marta i poÄetak aprila Å korpijama nosi i bolju energiju, kao da izlaze iz anonimnosti i mogu biti viÅ¡e izložene javnosti, ali za mnoge pripadnike i ljubav na prvi pogled. Celo proleće može posebno Å korpijama sa komplikovanim odnosima doneti stalne oscilacije, nemir, ljubav, strast i sve tako u krug. Savet zvezda je da bi bilo dobro doći do neke prekretnice do poÄetka maja, jer situacija može biti bolnija od poÄetka jeseni do poÄetka zime. Za Å korpije koje su u braku, period tenzija oko finansija, podele imovine, kupovina, roditelja mogao bi se pojaviti u periodu od 12. do 16. aprila, viÅ¡e u periodu od 27. aprila - 11. maja. Å korpije koje su u dužim emotivnim odnosima imaće jako pozitivan period marta, sredine aprila i poÄetka maja kroz veće odluke, ali je to i sjajan period za planiranje potomstva, kao i period od 31. maja - 21. juna. Å korpije koje su dugo u braku posebno od poÄetka proleća mogu biti naklonjene zdravlju svoje voljene osobe i sklone da razmiÅ¡ljaju o promeni prostora ili mesta.

 

Juni za mnoge Å korpije može biti kontradiktoran, jer može biti sumnji u vernost voljene osobe, da vas je neko slagao ili niste sigurni u osećanja partnera, pokuÅ¡ajte da ne donosite nikakve odluke naglo, već da otvorenije porazgovarate sa voljenom osobom. Ipak stvari se dosta mogu promeniti, posebno za Å korpije prve dekade, sa ulaskom srećnog Jupitera u vodeni znak Raka kada će Å korpije želeti da menjaju svoj život, da budu viÅ¡e okrenute duhovnosti, kada mogu da se osećaju emotivno sigurnijim u sebi i kada će imati Å¡ansu da imaju bolje emotivne izbore. Za ostale dobro vreme za zajedniÄki odmor sa voljenom osobom ili neki zanimljiv kraći put, veÄeru (period od 26. juna - 9. jula i od 16. do 22. jula). U sluÄaju da nisu uspevali da izaÄ‘u iz loÅ¡ih emotivnih odnosa, savet je da je juli period „zadnjeg voza“, jer leto može ponuditi posebno srećne prilike. Od jeseni će Å korpije imati viÅ¡e puteva i za koji god da se odluÄe može biti bolji nego trenutni.

 

Za kraj juna i poÄetak avgusta savetuje se - za one u stabilnim odnosima, da manje budu džangrizavi, izbegavaju poreÄ‘enja, analiziranja i da viÅ¡e rade na komunikaciji sa voljenom osobom, ali da izbegavaju spominjanje partnerove/kine porodice. Slobodnim Å korpijama u ovoj godini biće potreban neko bez priÄe o proÅ¡losti, traumama, neko ko bi ih poredio sa bivÅ¡om osobom i neko ko je strpljiv i tolerantan. Jesen najavljuje da će Å korpije posebno biti u vrlo jakom karmiÄkom periodu kada će prepoznati emocije sa nekim koga su volele u nekoj od prethodnih reinkarnacija (period od 4. septembra - 12. oktobra). To je i period kada će vrlo mlade Å korpije prolaziti kroz period velike transformacija, ali skrivenih ljubavi.

 

Jesen ne nudi pesimizam, i ne treba da odmah odustajete, već traži da unesete malo vere i da Äitate izmeÄ‘u redova .Za Å korpije koje su u stabilnim odnosima, period od 17. avgusta - 12. septmebra može doneti sreću preko profesionalne strane voljene osobe, ali planiranje nekih zajedniÄkih lepih stvari. To je vreme kada će mnogi saznati neÅ¡to Å¡to su dugo oÄekivali. Druga polovina oktobra za mnoge će viÅ¡e biti okrenuta poslu i u tom periodu Å korpije neće imati realnu sliku Å¡ta žele, dok je neÅ¡to bolji period otvoren od 7. do 12. novembra, od 21. novembra - 2. decembra i od 13. do 31. decembra (kraj godine posebno srećan za Å korpije koje su u dužim emotivnim odnosima, a za ostale period kada će mnoge Å korpije napokon staviti taÄku i želeti jedan period samoće da se odmore od svega).

 

Za slobodne Å korpije mogućnost da im se ponavljaju sliÄne situacije od poÄetka ove godine, ali period kada će imati želju za ozbiljnom vezom. Decembar je mesec u kojem će Å korpije posebno biti harizmatiÄno tajanstvene, ali diplomatiÄne, pa će sve odluke biti u njihovim rukama. Ovo je godina stalnih uspona i padova za ovaj znak, a mnogi će muÄiti muku sa pogreÅ¡nim partnerima/kama. Biće tu prekida, pa obnavljanja i sve tako u krug da bi doÅ¡li do kraja godine i potpuno digli ruke. Za slobodne i one koji su u braku, neÅ¡to pozitivniji aspekti, iako Å korpijama treba malo viÅ¡e vremena da se naviknu, prilagode novom partneru, samo prvi jak utisak na poÄetku upoznavanja može nositi da se neÅ¡to može pokrenuti ka neÄem baÅ¡ dobrom.

 

Zdravlje:

 

Å korpije bi u Novu 2013. trebalo da uÄ‘u sa većim rezervama energije, povremenim melanholiÄnim raspoloženjem, meÄ‘utim uglavnom dobro. Dobro je i pokrenuti novi režim ishrane ili promeniti navike, upisati neÅ¡to novo baÅ¡ u januaru, jer će to doneti da se bolje osećaju. MeÄ‘utim, period posebno od prve polovine februara, kao i u periodu od 22. do 27. februara i od 9. do 14. marta nosi apatiÄnost, sklonost prehladama, nesanice, unutraÅ¡nju nervozu, pa je to period u kojem bi bilo dobro pojaÄati organizam vitaminima i kretati se viÅ¡e.

 

Å korpijama će jako biti važne emocije u ovoj godini, harmonija i sklad u braku, vezi, pa ako to ne budu imale, mogle bi prolaziti kroz liÄnu agresivnost, psiholoÅ¡ku iscrpljenost, sklone opekotinama i nestrpljivim izjavama posebno tokom druge polovine marta. U tom periodu potrebno je naći naÄin da izbacuju svoje nezadovoljstvo! Ipak sa ulaskom Marsa u znak Ovna imaće viÅ¡e fiziÄke energije, biće mnogo preduzimljivije pa se može reći da je to period jaÄine.

 

Proleće generalno nosi da emotivno nezadovoljstvo može doneti puno sitnih zdrastvenih problema, od pojaÄnog besa, problema sa kiÄmom, glavom. Posebno Å korpije koje se bave sportom trebalo bi da malo povedu raÄuna o mogućim povredama ili težem prihvatanju poraza kroz period kraj marta, sredina aprila.

 

PoÄetak leta može doneti sklonost sitnijim povredama i problemima sa disajnim organima kod mlaÄ‘ih Älanova ovog znaka, a prva polovina jula je manje preporuÄljiva za osobe koje se moraju operisati. U drugoj polovini godine, posebno u periodu od 27. jula do 5. decembra treba viÅ¡e obratiti pažnju na predeo stomaka, jer se Å korpije mogu suoÄavati sa Äestim problemima u tom delu. Razlozi mogu biti razni, od dubokog preživljavanja svega Å¡to im se deÅ¡ava emotivno do poslovnog pritiska.

 

Decembar mesec je posebno mesec kada Å korpije treba da teže miru, dobrom raspoloženju, redovnim lekarskim pregledima i selekciji preparata koje koriste. To je mesec kada ih jako može pogoditi nepravda, nekorektnost ili netoleratno ponaÅ¡anje, pa moraju prosto prihvatiti stvari kako dolaze i to shvatiti kao lekciju. Ipak, poznato je da je ovaj znak sjajan pacijent, ali takoÄ‘e je poznato da sam sebe zna da uniÅ¡ti Äuvenim mazohizmom. Zbog toga drage Å korpije volite sebe, imajte viÅ¡e nade i Äuvajte psihu, probajte da se distancirate od svega Å¡to vam ne prija i da unosite promene. Å korpije posebno u ovoj godini treba viÅ¡e da obrate pažnju na zdrastveno osiguranje, kao i izbor lekara (jesen, proleće).

SSSS and dragana-jeca like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vaga

 

Karijera:

 

Vagama je sam poÄetak 2013. odliÄan za medije, pisanje, uÄenje stranih jezika, poslovna putovanja, a posebno Vage Äija je vrsta posla vezana za stalnu komunikaciju sa ljudima mogu pokazati harizmatiÄnost kroz period od 1. do 9. januara. Posebno važni dani kroz sve vrste dogovora, Äak idealan poÄetak godine za sreÄ‘ivanje liÄne i poslovne papirologije u periodu od 3. do 8. januara. Vagama ovaj period može biti naklonjen za sve vrste finansijskih pozajmica, ali Vage koje su vezane za ekonomske ustanove mogu biti posebno koncentrisane i odgovorne (period od 16. do 22. januara). Vagama u ovom periodu može profesionalno mnogo znaÄiti emotivna ili porodiÄna podrÅ¡ka, mogu posedovati odgovornost, ozbiljnost pristupu poslu i stalni optimizam.

 

Druga polovina januara posebno može doneti aktiviranje nekih projekata koji nisu bili mogući u proÅ¡loj godini, Å¡to ih može obradovati. Vage vole praznike, a posebno u periodu prve polovine januara mogu imati pojaÄanu maÅ¡tovitost i kreativnost koju mogu deliti sa prijateljima. Iako im malo naporniji period kroz koliÄinu posla i neplanirane obaveze može biti termin izmeÄ‘u 9. i 15. januara, Vage će, ako budu imale dovoljno poÅ¡tovanja i slobode prostora da se izraze na poslu, moći da pokažu izuzetnu inovativnost i originalost u ovom periodu. Posebno dobar period za Vage koje posluju sa strancima. TakoÄ‘e, period od 7. do 21. februara može doneti umetniÄke talente, da jako vole svoj posao, da budu vrlo požrtvovane, da imaju dobre mogućnosti kroz posredniÄka zanimanja, a posebno Vage koje su vezane za umetniÄka zanimanja mogu pokazati sjajan talenat i neoÄekivano važne poslovne ponude.

 

Mala prekretnica na duhovnom planu je od 6. februara, kada će Vage imati izuzetan smisao da sasluÅ¡aju druge, ali da taÄno predosete da je pred njima jako važan period za porodiÄni napredak. Biće vrlo diskretne, ali im se neće dopadati nikakva vrsta dominacije, podela ili pritiska u periodu od 8. januara do 4. februara. ÄŒesto će im trebati mnogo mira i tiÅ¡ine da bi stvarale, Å¡to neće biti baÅ¡ pokazano kroz januar, prvu polovinu februara, ali ne treba da brinu, jer će tek februar ukazivati na neÅ¡to dobro za njih. Vage mogu dobijati u periodu od 7. do 21. februara i pomoć nepoznatih osoba i nekako će im nebo u poslovnom smislu biti naklonjeno. Ne bi bilo loÅ¡e da poslednje dane februara iskoriste tako Å¡to će negde izaći i malo se odmoriti od svega, da bi ponovo krenule u realizaciju onog Å¡to su zapoÄele poÄetkom godine u periodu od 4. do 17. marta, kao i periodu od 28. marta - 20. aprila (Vage jesu ljupke, kulturne, prefinjene i otmene i u poslu ih Äesto drugi mogu potceniti misleći da su slabe, meÄ‘utim ovaj znak i te kako zna da iznenadi i pokaže „zube“, ali i da pokaže koliko ume, takav će biti ovaj period, koji je izuzetan za javnost, Vage koje se bave pravom, politikom, diplomatijom, modom i medijima).

 

Mart je inaÄe mesec jasnih vizija, pa Vage treba to da iskoriste u svoju korist. Biće vrlo plemenite, sklone da naprave dobar odnos sa kolegama, ali neće podnositi primitivizam i bezobrazluk, u tom sluÄaju znaće da od vedrih osoba postanu vrlo nezgodne. Kraj marta do sredine aprila je period kada će se Vage vrlo dokazati, raditi na vrlo bitnim projektima i kada će biti izuzetno motivisane iako neće imati dovoljno vremena za sebe. Ipak, neće im to teÅ¡ko pasti, jer će sve vreme razmiÅ¡ljati o rezultatima svog rada. Većina Vaga koja joÅ¡ sebe nije poslovno naÅ¡la u tom periodu mogu imati vrlo konkretne i primamljive ponude za posao. Izuzetna poslovna odgovornost, izdržljivost, humanost, ali moć opažanja i organizacija osećaće se u periodu od 9. do 17. aprila i period od 5. do 10. juna, koji posebno može doneti rezultate rada, ali liÄno zadovoljstvo i veće zalaganje.

 

Nešto mirniji, ali stabilan period, kada se mogu osetiti i materijalni rezultati, jeste period od 25. aprila do 6. maja, kao i period od 14. do 20. maja. Period od 21. do 26. maja može biti nešto naporniji kroz kontakte sa finansijskim ustanovama, može se osetiti i malo negativan pritisak u poslu, pa Vage treba da teže većim kompromisima i ravnoteži posebno u poslovnim odnosima. Na materijalnom planu važi savet da ne treba rizikovati i ne treba ulaziti u nepotrebne troškove!.

 

Idealno vreme za poslove sa inostranstvom, važna poslovna putovanja van zemlje, za studente roÄ‘ene u ovom znaku posebno period od 14. do 24. juna i od 29. juna - 18. jula, koji će Vagama biti izuzetno naklonjen. Sve Vage koje planiraju da nastave karijeru na drugim prostorima imaju preporuku da izaberu ovaj period, jer im može doneti dobar poÄetak. To je i period kada će Vage raditi mnogo na intelektualnoj nadogradnji, ali kada će se većina i odmarati. ZnaÄajni profesionalni aspekti pokreću se ponovo i kroz period od 2. do 18. avgusta, kada Vage mogu i da se suoÄavaju sa starim problemima u poslu, kada im neće prijati pritisak, grubost ili kritike, ali kada mogu imati posebno unutraÅ¡nju energiju i viziju, veru da neÅ¡to naprave poslovno dobro.

 

Period od 15. do 19. avgusta je posebno važan za sastanke, bitnija potpisivanja, dogovore, kada će Vage pokazati sjajnu sklonost ka timskom radu, a posebno će biti ubedljive u javnosti. Ovo je odliÄan period za kontakt sa uticajnim osobama. OdliÄno vreme za pisanje i medije. InaÄe moram napomenuti da ulazak Jupitera, planete sreće, posle 12 godina, kroz znak Raka posebno može imati dobar efekat na Vage, jer će prolaziti od 26. juna, pa u narednih godinu dana preko njihovog polja karijere. VeÄina Vaga, bez obzira na odliÄne ponude van zemlje, ipak mogu ostati u zemlji, kroz leto se pojaÄava i patriotizam, ljubav prema porodici, ali je period dobar za proÅ¡irenje posla i plodnost u radu. PojaÄani dobri poslovni aspekti osećaće se i kroz period od 26. avgusta do 18. septembra kada će se Vage osećati jako samouverene, ali će im miÅ¡ljenje bliskih ljudi, porodice (Äak mogu imati mogućnost da im jedna bliska osoba u porodici u tom periodu takoÄ‘e doživi veći uspeh) biti jako važno.

 

Vage koje su u javnim institucijama ili medijima posebno treba da iskoriste taj period, jer će blistati, dobijati pohvale, nagrade, komplimente Å¡to će im dati posebnu snagu da dalje stvaraju. Vage koje ne rade, posebno od kraja jula imaju mogućnost da preko starog prijatelja, Älana porodice ili bliskog prijatelja doÄ‘u do vrlo povoljne i trajne poslovne ponude, pa to svakako treba iskoristiti posebno u periodu od 17. avgusta do 17. septembra. Period dobre poslovne intuicije, idealizma, prijatnih poslovnih izlazaka i dogovora osećaće se i kroz period od 24. do 29. septembra i od 5. do 13. oktobra.

 

U letnjem periodu će imati veliku podrÅ¡ku od muÅ¡kih osoba, ali će Vage biti te koje će od poÄetka jula želeti da se potpuno povuku iz javnosti i posvete porodici i materinstvu, Å¡to je nebeski odobreno kao takoÄ‘e dobar korak i odluka (povezanost emocija i karijere vlada tokom cele 2013, meÄ‘utim Vage bez emotivne podrÅ¡ke neće moći da fukcioniÅ¡u, s druge strane imaće baÅ¡ od leta period ili –ili, u kojem bi ipak porodica bila na prvom mestu). Sitniji poslovi, dobra memorija, dobar period za Vage koje se bave uslužnim poslovima ili medicinom može biti od 21. oktobra do 12. novembra i od 19. novembra do 6. decembra. Tada je dobro i da se posvete prijateljima, svom zdravlju, a za većinu Vaga ovo je i vreme malog odmora do aktiviranja zavrÅ¡nih poslova za ovu godinu.

 

Od 8. do15. decembra, zbog uticaja Marsa u Vagi, koji može doneti crtu nesigurnosti, ranjivosti, isterivanja pravde, male neorganizacije, sitnijih privatnih problema, Vage se moraju prosto truditi da niÅ¡ta to ne utiÄe na njih i da kraj godine zavrÅ¡e Å¡to kvalitetnije. Moraju izbegavati emotivnost u poslu, Äak i kad su u pravu! Savet zvezda do 23. decembra, Äak i u poslednjim danima decembra, da posebno u ovom periodu vode raÄuna o zakonima i pravilima, a takoÄ‘e da vode raÄuna o tome Å¡ta potpisuju. To će za Vage biti malo teže vreme za sud, dolazak do pravde, ali i za Vage koje se inaÄe bave pravima period previranja i nervoze, kao i Vagama koje se bave javnim poslom - mogućnost javnih kritika i provokacija. Zato, drage Vage, decembar mora biti mesec pribranosti, dostojanstvenosti, ali i jaÄanja otpornosti. Samo se smejte i ne dozvolite da vas iko isprovocira, verujte u sebe i ne oslanjajte se ni na koga! Ne dozvolite da decembar pokvari godinu, zavrÅ¡ite koliko možete posla, ali kao Å¡to i sami vidite, pred vama je viÅ¡e nego odliÄna godina.

 

Većina Vaga u ovoj godini može nastaviti porodiÄni posao ili pokrenuti porodiÄnu firmu. Vage jako dolaze do izražaja u ovoj godini, i ako misle da su sve zavrÅ¡ile u 2012, u zabludi su, jer će im 2013. doneti neplanirani napredak, veću odgovornost i izuzetne mogućnosti. Vage će svakako zbog Saturna u Å korpiji biti ekonomiÄnije na materijalnom planu, ali će im leto i jesen biti period kada mogu naplatiti svoj rad.

 

 

Ljubav:

 

PoÄetak godine nosi mnogo komunikacije i Vage će biti raspoložene za otvorenije razgovore, za neÅ¡to novo, a Äesto ako budu planirale neka putovanja, mogle bi imati jako interesatna poznanstva pri samom poÄetku januara. Ukoliko je bilo nekih zanimljivih kontakata i pri samom izlasku iz 2012. svakako da se to može dobro nastaviti i na samom poÄetku 2013. Vage inaÄe u ovoj godini, pre svega slobodne Vage, teže neobiÄnijim emotivnim odnosima, niÄem „nameÅ¡tenom“ ili preko posrednika i mogu liÄno da predosete pri prvom utisku da li je to osoba koja bi im odgovarala ili ne bi.

 

Vage koje su u braku mogu imati punu kuću gostiju, mogu biti malo razdražljive posebno u drugoj polovini januara, pa za njih važi savet da ne shvataju sve toliko liÄno. Neka probaju da naÄ‘u balans i ,ako je ikako moguće, da naprave toleratniji odnos s partnerom. Biće mnogo situacija neobaveznih odnosa, nereÅ¡enih emotivnih priÄa posebno u periodu od 11. januara do 22. februara, ali će Vage biti sklone da Äim im neÅ¡to ne odgovara odmah seku u startu, jer neće želeti da gube vreme na ljude koji im ne prijaju (period od 1. januara do 5. marta). Iako je ovo znak koji je najviÅ¡e usmeren na brak i partnerske odnose, ipak pripada vazduhu, a pri tome i znaku koji voli slobodu, teži nezavisnosti i ne želi da se pokorava nikome. Takav odnos će Vage posebno imati u periodu od 3. do 22. februara, kada može biti nekih simpatiÄnih flertova, neobaveznih zabava, izlazaka, ali Vage neće biti spremne da uÄ‘u u neÅ¡to Å¡to im ne deluje dovoljno stabilno. To je period kada će Vage imati mogućnost simpatija sa svih strana, ali kada neće želeti potpuno da se vezuju (to se odnosi na pripadnike ovog znaka koje su u slobodnom statusu). Za ostale je to period kada će viÅ¡e biti okrenuti poslu, porodici, ureÄ‘enju doma, prijateljima.

 

Vage deluju umornije tokom druge polovine januara i februara, pa ne bi bilo loÅ¡e da naprave neku promenu u naÄinu života. Većina Vaga bi mogla da uÄ‘e u jedan krajnje neobiÄan, ali zaljubljiv period od 1. do 12. marta i od 16. do 24. marta, koji bi za mnoge mogao najaviti nagli napredak i srećne okolnosti. To je pravo vreme za nove poÄetke, ali sve se mora deÅ¡avati sluÄajno. Za Vage koje planiraju proÅ¡irenje porodice ovo bi mogao biti jako dobar period za to. Vage koje su dugo u periodu po principu „ni na nebu, ni na zemlji“ moraju voditi raÄuna, posebno one koje su u braku ili dugoj vezi, jer period od 25. marta do 5. aprila može doneti mnogo svaÄ‘a, povećanu ranjivost i osećaj da ih voljena osoba nedovoljno poÅ¡tuje ili ne razume. Ipak, biće i pripadnika koji će se radovati proleću, pa može biti dosta venÄanja, veridbi i lepih deÅ¡avanja u periodu od 5. do 25. aprila. Posebno Vage koje žele brak mogu imati jedan plodan i srećan period u tom periodu, a zvezde pokazuju da bi taj period bio idealan za mnoge, jer može najaviti trajnije odnose. PojaÄana fiziÄka privlaÄnost, okrenutost reÅ¡avanju materijalnih pitanja za mnoge Vage može biti u periodu od 29. aprila do 5. maja i od 12. do 20. maja.

 

Dva pomraÄenja, prvo 25. aprila i drugo 9. maja, posebno mogu biti provokativna za Vage koje su dugo same, jer mogu imati mogućnost da nalete na netoleratne i agresivne osobe, ali i za Vage koje dugo muÄe problem s materijalnim promenama voljene osobe. Proleće za mnoge donosi radost, ali i nagle prekide odnosa, Å¡to će svakako zavisiti od liÄnog horoskopa, ali je generalni savet da se teži miru, blagim razgovorima i diskreciji. NeÅ¡to aktivniji i srećniji period pokreće se od 21. maja do 6. juna, koji nosi ponovo za mnoge zanimljiva putovanja, upoznavanja. Vagama će jako biti važna u izboru partnera mentalna satisfakcija i posebno će uživati uz ambicioznije i duhovitije osobe. Većina pripadnika ovog znaka koja se odluÄi za neki odmor mogla bi imati srećne emotivne momente u tom periodu.

 

TakoÄ‘e interesantan period se pokreće i u periodu od 15. do 22. juna i od 26. juna do 2. jula, u kojem će većina pripadnika ovog znaka biti potpuno okrenuta porodici, proÅ¡irenju porodice, deci, braÄnom partneru/partnerki i težiti emotivnom miru. To će važiti za većinu slobodnih Vaga koje će do leta imati najjaÄu želju da se vežu, da se viÅ¡e potrude oko voljene osobe ili da u kraćem vremenskom roku planiraju i prva zajedniÄka letovanja. Vage će se osećati dobro i kroz emotivno dobar period od 12. do 21. jula, a možda će biti i viÅ¡e sklona kompromisima, razumevanju voljene osobe kroz period kraj jula, poÄetak avgusta. U tom periodu mnogima može doneti obiÄan izlazak koji će da donese pravo veselje i neoÄekivanu sreću, a pripadnici ovog znaka koji su viÅ¡e okrenuti poslu mogu posebno preko tog polja upoznati interesantne osobe. U sluÄaju da se to ne iskoristi, Vage bi trebalo da budu strpljive sve do ulaska njihove Venere u znak Vage od 17. avgusta, kada će se ponovo osećati ležerno, privlaÄno, kada će biti druÅ¡tveno aktivne. Za mnoge to će ponovo biti dobar period za venÄanja i ceremonije, ali skoro svi pripadnici će posebno kvalitetan i važan period imati od 31. avgusta do 17. septembra.

 

Vage koje su u braku trebalo bi da izbegavaju svaÄ‘e sa voljenom osobom oko novca tokom cele jeseni, kada bi mogle biti malo nezadovoljne statusom, a ostale mogu biti sklone jaÄim emocijama koje se ponovo mogu pojaviti u periodu od 19. do 22. septembra i od 18. oktobra do 9. novembra, kada Vage deluju najopuÅ¡tenije, najoptimistiÄnije, najmotivisanije i svakako da taj period ne treba propustiti za neÅ¡to dobro.

 

Novembar je mesec koji Äesto može doneti nesporazume preko telefona, interneta pa sve bitno ipak treba reći oÄi u oÄi, a Vage koje su u zajednici uglavnom će biti okrenute roÄ‘acima, deci, pri Äemu ne bi trebalo zanemariti voljenu osobu. Na stabilan period Vage bi mogle raÄunati od 28. novembra - 4. decembra i u periodu od 17. do 31. decembra. Većina Vaga sam kraj 2013. i doÄek Nove 2014. mogu doÄakti sa najmilijima kod kuće, tradcionalnije, ali srećno i ispunjeno bez neke velike euforije koja je vladala u toku proleća i sredine jeseni, dok one koje ne prepoznaju pravu osobu okrenuće se karijeri, konaktima sa starim prijateljima i na jedan blag, ali profesionalno zadovoljan naÄin zavrÅ¡iti ovu godinu.

 

Mislim da su Vage spremne za velike korake i moram naglasiti da će većina želeti da se okrene porodiÄnom miru. Ovo nije znak koji voli da forsira promene, ali iako se smatra najtolerantnijim, neće se tako ponaÅ¡ati u ovoj godini. Može biti emotivniji, osećajniji, povredljiviji, ali svakako optimistiÄan po pitanju emotivne budućnosti. Za mnoge Vage ovo može biti sudbinska godina za brak i ljubav! Samo napred!!!!!

 

Zdravlje:

 

Većina Vaga bi mogla u 2013. ući sa malo jaÄim stresom i nervozom, pa tokom cele godine treba kontrolisati hormone, paziti na Å¡titnu žlezdu i predeo mokraćnih kanala koji bi mogao biti osetljiv u periodu proleće, poÄetak jeseni. Kontakt sa vodom, molitve, meditacije, joga, pilates ili neke lagane aktivnosti posebno bi dobro uticale na psihu Vaga u periodu od 1. marta - 15. maja. OdliÄno vreme za regulisanje promena naÄina ishrane je u periodu od 17. septembra - 17. novembra.

 

U zimskom periodu savetuje se da izbegavaju ekstremne sportove i veće fiziÄke poslove, jer Vage mogu biti sklone ukoÄenjima. Savet za kraj februara i poÄetak marta - da se malo pazi na imunitet. Vage u ovoj godini mogu pokazati veću disciplinovanost na polju ishrane i promene navika (do 24. septembra), ali će sve promene napraviti samostalno, ne kroz savete drugih Å¡to inaÄe ne vole na polju zdravlja. Uticaj prijatelja i Älanova porodice, posebno od sredine leta mogu kvalitetno uticati na neke dobre promene. Ženski pripadnici ovog znaka trebalo bi da kontroliÅ¡u genitalije i vid, posebno u periodu druge polovine aprila do kraja maja i u periodu s kraja novembra meseca.

 

Ovaj znak će u 2013. karakteristati sjajna mentalna energija i motivacija, ali veće fiziÄko iscrpljenje, pa treba raditi na balansu. Period od kraja proleća nosi da će Vagama ipak biti potrebno viÅ¡e snage za rad i planirane obaveze pa mogu slobodno preći na mesnu ishranu. Jesenji period traži dijetalnu ishranu. Generalni utisak: Velika izdržljivost, izuzetna hrabrost i pribranost u situacijama kada je to potrebno!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Devica

 

 

 

Karijera:

 

Vredne Device ulaze u Novu 2013. sa viÅ¡e poslova odjednom, pa će istovremeno obavljati važne i porodiÄne i privatne obaveze, a uz sve to spajati lepo i korisno sa poslom.One ulaze sa većim optimizmom i energijom, raspoložene i da menjaju neÅ¡to ako je potrebno i dosta prilagodljive, mada jaÄe na delu, nego na reÄima. Iako je poÄetak godine takav da iako su planirale da se odmaraju mogu istovremeno i raditi, u posebno plodan period ulaze od 14. do 29. januara, kada će imati fantastiÄnu energiju da stvaraju, prave neÅ¡to novo, a posebno da se potpuno profesionalno osamostale.

 

Device koje oÄekuju neke bitne vesti u vezi neke veće profesionalne promene mogu oÄekivati nevezano za praznike dobre vesti. Devicama mnogo znaÄi u ovom periodu emotivna podrÅ¡ka i prijatelji, pa se može desiti da ih prijatelji preporuÄuju, guraju, a da uz to imaju standardne poslovne obaveze. Ovo nije loÅ¡ poÄetak za Device, Äak mogu biti sklone da sebe iznenaÄ‘uju koliko mogu da urade. Samo je savet zvezda da se manje fiziÄki forsiraju, jer mogu osetiti brzi umor. Ovo je idealno vreme za hobije, a odliÄno vreme za prijateljstva preko posla, spremanje ispita, a nekako Device svuda stižu pa će imati vremena i za druÅ¡tvo i za ono Å¡to treba da zavrÅ¡e. Na poslu će posebno biti zainteresovane za neÅ¡to novo, ali im neće prijati nikakve podele, a iako mogu biti malo skeptiÄne prema sebi mogu biti viÅ¡e nego uspeÅ¡ne i samostalno.

 

Koliko je januar dobar Äak za brze poslove i rezultate, februar će tek nositi puno deÅ¡avanja, promena, mogućnosti i upoznavanja novih osoba kroz poslovno okruženje, genijalnost i prosto jedan period pokreta. Mislim da je ovaj znak potpuno spreman za novu godinu i da može najviÅ¡e pokazati. Za Device koje ne rade, idealno vreme za zaposlenje. Device će se malo otvoriti javnosti, pa će im prijati internet ćaskanja, ali će biti sklone da uvek idu malo napred u odnosu na druge (može se desiti da brže u odnosu na druge napreduju i poslovno i privatno). Neki savet zvezda je da ne prestaju sa radom do 28. februara, jer će od poÄetka godine to biti izuzetno važan period za ovaj znak, kao neki vid “sezone uspeha i napredovanjaâ€, pa nikako taj period ne treba propustiti. Sa ulaskom sazvežđa Riba znaka njihove opozicije slobodno mogu sebi dati malo oduÅ¡ka, odmora i pauze da se opuste, pa ako treba i olenje, jer im to niko neće zameriti i da se okrenu privatnim stvarima, tako da jedan promenjiviji period bi mogao nastati u periodu od 1. do 18. marta. Tada nije loÅ¡e malo pustiti misli i okrenuti se sebi i svom telu (mada je poznato da ovaj znak voli da radi i nekad je teÅ¡ko kad treba potpuno da se odmori), da bi se pokrenuli ponovo dosta bitni, ali neÅ¡to borbeniji aspekti kada Device treba da pokažu koliko mogu, u periodu od 25. marta - 4. aprila i od 10. do 19. aprila. Tada može biti mogućnosti za vrlo brz poslovni ritam, mogućnost i veće konkurencije i dokazivanja u poslu, povećane impulsivnosti i perfekcionizma, period pobede. U tom periodu većina Devica koje su privatnici trebalo bi da obrate pažnju na poreze, a takoÄ‘e sve Device treba da izbegavaju nepromiÅ¡ljene novÄane odluke, posebno davanje pozajmica! U sluÄaju da u tom terminu imate neko donoÅ¡enje bitnijih odluka ili poÄetak poslova, period pokazuje da ćete jedva Äekati da se to pokrene.

 

Ulazak sazvežđa Bika koji prija obostranom zemljanom trojstvu svakako može smiriti energiju, mada nosi i manju brigu oko finansijskih pitanja. MeÄ‘utim, već u periodu od 23. aprila - 11. maja Device idu ka sporom, ali sigurnom poslovnom napretku, gde posebno mogu pokazati metodiÄnost, preciznost i imati izuzetnu vizuelnu memoriju. To je dobar period da se napravi neki trajni finansijski plan, dobar period da svoje usluge viÅ¡e naplaćuju. Period od 25. aprila - 24. maja će posebno biti važan studentima u ovom znaku koji mogu u ovom periodu zavrÅ¡iti veći deo obaveza i dati viÅ¡e ispita, a posebno važan period za Device pokrenuće se sa mogućnošću da uz stalni posao pokrenu joÅ¡ jedan u periodu od 14. maja - 10. juna, koji je period profesionalnih promena, odliÄan za karijeru, položaj, status, kada će Device ponovo mudro spojiti lepo i korisno, biti omiljene, ali i skromne. Ovo je period kada mogu raÄunati na dvostruko dobre poslovne rezultate.

 

Može biti sitnijih previranja, jer je ovaj znak izuzetno samokritiÄan u periodu od 16.do 18. maja i od 20. do 26. maja, ali je to prolaznog tipa. Device pokreće prijateljstvo, Äistoća, kada im dan bude ispunjen obavezama, ali kada stvari idu kako žele, pa od maja meseca nije loÅ¡e da raÄunaju na dosta neplaniranih obaveza i da naprave male kompromise, ali da rade bez pritiska. U periodu od 13. juna mogu se viÅ¡e okrenuti porodici, prijateljima i planirati i neke lepe odmore koji će im biti potrebni. Za studente taj period može biti malo osetljiv, posebno za one koji imaju zavrÅ¡ne ispite, meÄ‘utim, sve se može smiriti od 19. juna. Većina Devica će imati utisak da su prevaziÅ¡le same sebe do 25. juna i tada treba da se malo opuste i svoje obaveze obavljaju po nekom normalnijem toku.To može trajati do 23. jula, kada se Device opet ponovo poslovno bude i prave planove Å¡ta bi dalje mogle raditi, zavrÅ¡iti. To je period kada posle odmora treba ponovo da se prilagode poslovnoj rutini; period kada će mnogo raditi na sebi, svom obrazovanju, zdravlju, meÄ‘utim, i kada mogu biti opterećene ako se drugima ne dopadne to Å¡to rade, pa mogu prolaziti kroz unutraÅ¡nje krize, Å¡to treba da izbegavaju.

 

Iako će period od 23. jula - 25. avgusta nositi sklonost “mozganjuâ€, jakom egu, ipak taj period većina Devica može kvalitetno iskoristiti, ali moraju voditi raÄuna da emotivne stvari ne utiÄu na poslovne. U periodu od 26. avgusta - 6. septembra i od 11. do 16. septembra mogu napraviti dobar poslovni plan do kraja godine, obavljati sitnije poslove, a od strane okruženja i porodice u tom periodu će im biti potreban veći podsticaj. Iako jesenji period može doneti nesigurnije odluke u vezi sa novcem, skriveno nezadovoljstvo opet nekim sitnijim problemima na poslu. To je period kada će verbalno biti jaki i posedovati izuzetnu mentalnu snagu, pa mogu preko komunikacije ubrzati da neke stvari ipak budu kako bi oni želeli. Kao da se lakÅ¡e mogu osećati od 22. septembra - 28. novembra, kada mogu biti nagraÄ‘eni za svoj rad. Savet studentima je da se viÅ¡e u tom periodu koncentriÅ¡u na uÄenje, jer može biti malih problema oko polaganja, profesora ili datuma polaganja (period od 24. oktobra - 29. novembra). To je period kada će Device vrlo Äesto morati da obavljaju poslove koji nisu njihovi i kada će morati neželeći da budu strpljiviji u radu i požrtvovani.

 

U periodu jeseni savetuje se da ne dozvole da sitnija napetost na poslu utiÄe liÄno i zdravstveno, jer će to biti prosto nepotrebno! Mogu imati dosta mogućnosti za krakotrajna, ali jednako važna poslovna putovanja u periodu od 7. oktobra - 26. novembra. Sa ulaskom sazvežđa Strelca, Device mogu ući u malo neorganizovaniji period od 22. novembra - 19. decembra kada će se okretati u mestu ne znajući Å¡ta pre da zavrÅ¡e, ali to može biti i period mentalog umora, pa je savet da se ne forsiraju, jer u suprotnom neće uspeti mnogo bitnije poslove da zavrÅ¡e do kraja godine. Za mnoge Device to može biti period poslovnih ponuda za inostranstvo, pa može vladati jedna manja euforija u periodu od 8. do 18. decembra i od 22. do 28. novembra. Iako Device mogu neÅ¡to umornije zavrÅ¡iti ovu godinu, ne treba zaboraviti da im bitniji poslovni dani mogu biti u periodu od 26. do 28. decembra i od 30. do 31. decembra.

 

Preporuka zvezda na finansijskom planu da vode raÄuna Å¡ta potpisuju i da izbegavaju rizike (posebno Device koje su u braku) u periodu od 3. do 23. decembra. Ovo je izuzetna godina za znak Device. Mislim da mogu unapred da se raduju, jer su pred njima izuzetne promene i lepe stvari, ali zahvaljujući samo njima samima!!!!!

 

 

 

Ljubav:

 

Device bi mogle zapoÄeti ovu Novu 2013. sa nekom dobrom zabavom koju bi mogle organizovati i u svom domu. Å to se tiÄe emocija kroz celu ovu godinu mogu biti malo opreznije, temeljnije, ali sklone da ne žure sa neÄim novim. PoÄetak godine pozitivan za dom, porodicu, jer se tako osećaju uÅ¡uÅ¡kanije, neće biti sklone nekim velikim pokretima, posebno slobodni pripadnici ovog znaka. Samo Device koje su u stabilnim i dužim odnosima i Device koje su u braku mogu imati jedan miran period veće okrenutosti deci i samom partneru. Slobodne Device mogu sanjariti i viÅ¡e vremena provoditi u svom svetu, usamljenije, jer će poÄetak godine nositi da će porodica biti na prvom mestu. Ukoliko ima pripadnika koji misle da neÅ¡to nisu bitno emotivno uradili ili rekli dobar period se otvara poslednjih dana januara.

 

Devicama može prijati mir i ovo može biti na privatnom planu period veće probirljivosti, ali većina će se pre odluÄiti za samoću nego Å¡to će rizikovati da uÄ‘u u neÅ¡to novo. Iako neće priznati javno da im to prija, mogu biti sklone odricanjima i Äesto im posao može biti zamena za ljubav. I za Device važi savet da posebno tokom januara meseca izbegavaju vraćanje na neÅ¡to odavno prekinuto, jer one ne mogu živeti po principu “daj Å¡ta daÅ¡â€. U neÅ¡to lakÅ¡i period, kada će nekako malo izaći iz “mrakaâ€, mogu ući od 31. januara - 2. februara, ali će biti mnogo bolje raspoložene za nova poznastva, koja su Äesto moguća preko prijatelja sa posla kroz dobro otvoren period od 14. do 24. februara i od 25. februara - 1. marta.

 

Mart je mesec koji posebno može doneti povezanost sa voljenim osobama i jaku potrebu za nežnošću i pažnjom Devicama koje su u braku. Za ostale period kada će stidljivo pokazivati naklonost, kada mogu biti malo zbunjene ukoliko bude neplaniranih izlazaka, ali kada neće biti potpuno opuÅ¡tene u nepoznatom okruženju. Posebno veze koje bi se zapoÄele u ovom periodu nosile bi razliku u godinama, mogle bi ostavljati dublji i jaÄi utisak, a time i veću Å¡ansu da neÅ¡to uspe. Posebno ženski pripadnici ovog znaka mogu biti u martu u fazi davanja veće snage partnerima i idealizacije osoba koje vole. Važno je reći da Device neće olako ulaziti u neÅ¡to i da za njih radi vreme, strpljenje od strane drugih, ali da mogu pokazivati želju da im se neÅ¡to konkretnije desi u periodu od 9. do 17. marta.

 

Generalni utisak je da će Device posebno moći da se oslone na dobru procenu emotivnih mogućnosti, saveta i prilika posebno preko starijih roÄ‘aka, prijatelja. Veze koje se budu zapoÄinjale u periodu od 24. marta – 2. aprila posebno mogu imati snažnu fiziÄku energiju i jaÄu strast. Ne tako loÅ¡ emotivni period za Device mogao bi se pokrenuti i od 10. do 15. aprila, kao i od 18. aprila - 1. maja, iako taj period donosi viÅ¡e odnose bazirane na manjim interesima. Druga polovina aprila je sjajna za putovanja, usavrÅ¡avanje, kontakte sa strancima i kroz to zanimljiva buduća deÅ¡avanja. To je period kada će se Device malo opustiti i biti okrenutije hedonizmu.

 

Manja ranjivost mogla bi se osetiti sa ulaskom u maj mesec i u periodu od 9. do 14. maja, kada je jako važno da parovi koji su tek uÅ¡li u emotivne veze izbegavaju nestrpljivost, svojeglavost, teranje inata koje bi moglo ugroziti skladan emotivni odnos. Iako će druga polovina maja viÅ¡e biti okrenuta poslu, zauzete Device ipak treba da naÄ‘u vreme za sebe i porodicu. Period kada mnoge veze mogu doći na malo ozbiljniji nivo i kada postoje mogućnosti da se planira neÅ¡to dobro, otvara se kod Devica koje su duže od pola godine zajedno u periodu od 21. do 31. maja, od 3. do 15. juna, kao i period od 30. juna - 12. jula (koji iako donosi zatvorenost, nepoverenje, povremenu kontradiktornost u pokazivanju naklonosti ipak može biti znaÄajan za neÅ¡to dobro, konkretno, novo). Stabilan aspekt za Device koje planiraju potomstvo ili odmore preporuÄljiv u periodu od 17. do 22. jula.

 

Ulazak Venere u njihov znak od kraja jula neće posebno uticati na ovaj znak koji će stalno raditi i truditi se da doÄ‘e do željenog statusa. To je Äak vreme kada se Device mogu boriti sa obavezama, ali kada mogu lako odustajati Äim neÅ¡to ne ide kako su planirale, Å¡to je inaÄe njihova glavna osobina na emotivnom planu. Većina Devica koje su u dužim odnosima mogu se malo opustiti, pa je savet da se viÅ¡e usmere porodici posebno u periodu od 24. do 28. jula i od 5. do 23. avgusta. Devicama će posebno biti važna podrÅ¡ka, materijalne nagrade, popularnost, omiljenost i veća emotivna podrÅ¡ka od 28. avgusta - 11. septembra.

 

Ukoliko slobodne Device ovu godinu u većem delu iskoriste za posao, imaju zadnju fazu dobrih emotivnih aspekata u ovoj godini posebno od 12. do 29. septembra, od 8. do 14. novembra, od 29. novembra - 17. decembra i od 28. do 31. decembra, kada će imati mogućnost da nastave tamo gde su stale ili da iskoriste neke propuÅ¡tene prilike (kao da će se neÅ¡to desiti sa malim zakaÅ¡njenjem, Å¡to je trebalo da se desi krajem proleća, a razlog tome može biti Å¡to će Device posebno u periodu jeseni imati proces nekog vida karmiÄkog emotivnog prepoznavanja).

 

Kod Devica nema puno toga da se doda osim da će im posao biti vrlo važan, a emotivno će ići na sigurno. Slobodno treba da prihvataju posrednike u upoznavanjima, jer ova godina nudi neÅ¡to dobro preko upoznavanja preko drugih. Iako je puno toga na vama samima, ne dozvolite da vam godina proÄ‘e u usamljenosti i maÅ¡tanju, već dobro pratite svaku situaciju koja će se deÅ¡avati od poÄetka proleća do poÄetka zime, jer ima mogućnosti za neÅ¡to trajno. Device nisu baÅ¡ spremne za neke velike emotivne korake, ali im viÅ¡e od svega prija da budu pored osobe koja će ih mentalno motivisati i koja je inteligentna. To je glavni uslov da bi uÅ¡le u neÅ¡to trajno. Device će imati viÅ¡e puteva u ovoj godini i koji god da izaberu može se pokazati kao dobar.

 

 

Zdravlje:

 

Device bi tokom cele 2013. godine trebalo da vode raÄuna o disajnim organima i povremeno o venskom sistemu (period od 22. februara - 16. aprila, od 3. do 30. juna, period od 10. jula - 10. avgusta). Većina Devica će imati potrebu da neÅ¡to menja estetski, ali je ovo znak kome sport i rekreacija treba da budu deo svakodnevice, jer im mogu pomoći da izbace Äestu nakupljenu loÅ¡u energiju sa posla. Posebno je važno reći da mogu biti sklone trovanjima mlekom i mleÄnim proizvodima, pa da je jako važno da vode raÄuna o ishrani od poÄetka jeseni 2013. Vene i stopala mogla bi biti osetljivija u periodu od 22. maja - 19. septembra. Izbegavati veliki kontakt sa hemikalijama, a sve vrste laserskog leÄenja, bioenergije su vrlo delotvorni u ovoj godini. Device će biti vrlo izdržljive, sklone pokretu i aktivne, i ne bi trebalo da se suoÄavaju sa ozbiljnim problemima. Muzika je lek za duÅ¡u, pa može prijati radu. Budući da je ovo brižan, ali praktiÄan znak biće sklon da Äim oseti tegobe naÄ‘e brzo reÅ¡enje za oporavak.

vrckasta likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lav

 

 

 

Karijera

 

Lavovima je poÄetak godine period kada bi viÅ¡e trebalo da budu ukljuÄeni u porodiÄne poslove, i kada mogu zavrÅ¡avati one obiÄne poslove koje drugi ne vole. Ipak, uticaj Sunca i Plutona preko njihovog polja posla mogao bi im doneti mogućnost da skupe energiju i volju u pokretanju projekata koje su želeli, ali nije zavisio od njih od roÄ‘endana proÅ¡le godine.

 

Pozitivan period u januaru mogao bi biti otvoren u periodu od 1. do 16. januara kada bi Lavovi mogli da pokažu izuzetnu genijalnost, originalnost i drugaÄiji pristup poslu.To je dobar period za nova poslovna upoznavanja ili kontakte. TakoÄ‘e, ne tako loÅ¡ period kada bi mogli primiti neke bitnije informacije, imati veću naklonjenost prijatelja i saradnika u poslu doći do dela poslovne slobode koja im je od izuzetnog znaÄaja mogla bi se pokrenuti u periodu od 5. do 16. februara. Iako su Lavovi izuzetno temeljni u poslu, veoma dobri autoriteti i vole da se oslone na svoje potencijale, ipak 2013. godina nudi pomoć sa svih strana, pa internet može biti znaÄajno sredstvo bitnije profesionalne komunikacije. Većina Lavova bi mogla da se osloni na starije Älanove porodice ili partnera u pokretanju neÄeg novog u periodu od 20. februara do 5. marta.

 

Lavovi mogu malo opreznije profesionalno ući u novu 2013. godinu, znajući da ništa ne dobijaju lako, ali korak po korak može biti izuzetno dobrih šansi za nešto dobro. Važno je reći da je zimski period jako pozitivan za direktnu komunikaciju i dogovore u vezi promena, a da je tek period od 30. marta do 15. aprila (konkretne akcije), kao i period od 20. do 30. aprila, a zatim od 2. do 11. maja za realizaciju planiranog.

 

Lavovi koji ne rade ili nisu zadovoljni poslom, samo nek izbegavaju nepotrebna nezadovoljstva i od poÄetka godine polako, ali sigurno krenu u traženje neÄeg boljeg - možda ne upali odmah, ali svakako period od poÄetka proleća nosi bolje Å¡anse za direktna zaposlenja sve do kraja maja meseca. Pravi profesionalni napredak i najveću snagu Lavovi preko pozicije karijere mogli osećati kroz period od 12.do 30. maja, dok ulazak u jun nudi izuzetno bitne kontakte, dogovore i jako dobre organizacione sposobnosti (važan period od 9. do 26.juna).

 

Lavovi u ovoj godini a posebno u periodu proleća i leta neće trpeti odbijanja, mogu biti uporniji baÅ¡ kada osete veće prepreke, ali će im biti jako važno da drugi primete njihov trud i rad. Posebno Lavovi koji se bave nekom vrstom uslužnih poslova mogli bi u ovom periodu da raÄunaju na srećne okolnosti. ÄŒesto će im ideje padati na pamet sluÄajno kroz kafenisanje sa prijateljima ili sluÄajne susrete sa osobama koje dugo nisu videli (period od 28.juna do 23. jula).

 

PoÅ¡to je leto njihovo godiÅ¡nje doba mogu dobro spajati privatne i poslovne obaveze, ali mogu posle dužeg vremena imati osećaj da neÅ¡to rade na pravi naÄin. Nije loÅ¡e napraviti manju pauzu i uzeti odmor u periodu od 24. jula do 8. avgusta, poÅ¡to im taj period može doneti samo manje glavobolje oko sitnih poslova, malo novca, pa će im odmor baÅ¡ trebati.Već period od 10. do 22. avgusta može doneti sjajne rezultate i liÄno zadovoljstvo kroz posao.U tom periodu će im posebno biti naklonjene osobe roÄ‘ene u zemljanom znaku.

 

Lavovi koji rade za druge duže od Å¡est godina i duže vreme osećaju pritisak od strane autoriteta posebno mogu biti skloni da veća nezadovoljstva prenose na porodicu i osećaju se vrlo ugroženo i poniženo u periodu od 28. jula do 8. septembra. Savet zvezda je ako ne možete trenutno neÅ¡to da promenite idite po principu “niÅ¡ta nisam Äuo, niÅ¡ta nisam videoâ€, ali se trudite da radite svoj posao najbolje Å¡to možete. Period od 28. do 31. avgusta može biti interesantan kroz krakotrajna poslovna putovanja, potpisivanje bitnije dokumentacije, važne dogovore telefonom. Ipak, Lavovima neće prijati prva polovina septembra i imaće osećaj da je sve na njima, da su pod velikim pritiskom, da ih sve nervira i teÅ¡ko ide, pa će podrÅ¡ka najmilijih u tom periodu biti najbitnija.

 

Već period od 15. do 17. septembra može doneti kvalitetan rad, a period od 30. septembra do 20. oktobra nosi bolju energiju, poslovni pokret, ali i odliÄno vreme za neki vid usavrÅ¡avanja kroz posao Å¡to će Lavovima biti na prvom mestu sa samim ulaskom u novu 2013. godinu (osećaće da mogu biti bolji i da kroz proÅ¡irenje svog znanja i obrazovanja mogu doći do boljeg posla ili pozicije). Nije loÅ¡e da o tome viÅ¡e razmiÅ¡ljaju u periodu od 15. marta do 20. aprila ili u periodu od 15. do 21. oktobra.

 

U letnjem periodu neće trpeti rivalitet, konkurenciju ali će im privatno i poslovno viÅ¡e odgovarati rad sa manje ljudi, u tiÅ¡ini i noću. Mogu oÄekivati i dobijanje pomoći od stranih državljana posebno u periodu od 24. oktobra di 6. novembra.To je jako lep period za Lavove kada mogu pokazati Å¡ta umeju, ali kada će prenositi jednu pozitivnu energiju na poslovno okruženje. U tom periodu posebno mogu imati dar za umetnost, pedagogiju, javne poslove i poslove vezane za inostranstvo. Period od 6. novembra do 4. decembra može biti malo naporan u smislu da treba izdržati taj period u obavljanju svakodnevnih poslova, ali da se mogu privatno osećati malo istroÅ¡eno i sklono da ne dobijaju dovoljno podrÅ¡ke pa se mogu na kratko distancirati. Period poslednjih dana decembra može nositi sa sobom to da će dosta rizikovati, seći sve Å¡to im soji na putu i prosto želeti da zavrÅ¡e ovu godinu sa konkretnim projektima, ali da će skupljati poene za sledeću godinu.Važno je reći da Lavovi mogu oÄekivati jedan jako važan profesionalan period promena nabolje od 22. aprila do 6. novembra kada bi mogli da raÄunaju na neÅ¡to Å¡to će ovu godinu Äiniti znaÄajnom. ÄŒesto će imati jako veliku podrÅ¡ku bar jedne zrelije osobe u porodici, Å¡to će im mnogo znaÄiti, a tu osobu mogu prepoznati jer Äesto može biti malo zahtevnija kao liÄnost, sklona da im otvoreno kaže Å¡ta treba da promene i sl.

 

Lavovima je posebno prva polovina 2013. godine druÅ¡tveno aktivna, a imaju mogućnost do 1. juna da uz stalne poslove zapoÄnu neÅ¡to dodatno Å¡to bi doÅ¡lo potpuno neplanirano u neposlovnom okruženju. Lavovi koji žele da menjaju sve moraju biti strpljivi i ići korak po korak, jer neće sve biti tako jednostavno. Lavovima posao mnogo znaÄi ove godine, a za one koji ne rade ovo svakako može biti godina većeg nezadovoljstva i osećaja neke liÄne uskraćenosti. Posebno mogu biti odliÄni u poslovima koji im se nalaze daleko od mesta roÄ‘enja i stana u kome trenutno žive. Ovo je godina kada Lavovi uÄe zavrÅ¡ne lekcije, ali kada iako mogu imati veća odricanja na koja nisu navikli, mogu biti psiholoÅ¡ki jaÄi nego Å¡to im se Äini. Lavovi koji su na viÅ¡im položajima, posebno od jula 2013. godine trebalo bi da obrate pažnju na skrivenu izdaju ili kraÄ‘u.Lavovi mogu sve ako su motivisani, nije im teÅ¡ko da uÄe i krenu od nule, ali im u ovoj godini treba velika podrÅ¡ka porodice.

 

 

 

Ljubav

 

Lavovi bi u Novu godinu mogli ući sa jaÄim emocijama i oÄekivanjima, i imati mogućnost da se zaljube (jako lepi tranziti pojaÄani kroz period od 1. do 10. januara). Venera koja prolazi znakom Strelca donosi im potrebu za slobodom, ali i većim emotivni optimizam. Ovo je jako lepo vreme za Lavove koji planiraju zajedniÄka putovanja sa voljenom osobom, kao i planiranje potomstva. Već od 11. januara do 2. februara Lavovi moraju da se vrate starom ritmu, poslu, obavezama, ali u tom periodu ukoliko se niÅ¡ta konkretno ne desi emotivno trebalo bi da izbegavaju vraćanje na proÅ¡le ljubavi, da se sećaju nekih prethodnih dobrih vremena i idu linijom manjeg otpora. “Bolje biti sam, nego sa bilo kim†bi bio moto tih dana pa se trudite da sebe zaposlite daljim entuzijazmom, da razmiÅ¡ljate o stvarima koje dugo niste radili ili javljanju ljudima koje dugo niste videli. Pomirite se da ono Å¡to je bilo je bilo lepo dok je trajalo i da treba da idete dalje, jer vas Äeka neÅ¡to novo i mnogo bolje! To je savet zvezda i kroz period od 8. novembra do 31. decembra 2013. godine, jer bi manje krize sa emotivnom proÅ¡lošću Lavići imali u tom periodu. Ipak, iz svake loÅ¡e lekcije nauÄi se neka pouka pa taj period nosi to da možete sluÄajno saznati neÅ¡to o osobi sa kojom ste bili, Å¡to vas može neprijatno iznenaditi, ali vam i olakÅ¡ati da idete dalje.

 

Februar nije loÅ¡ za Lavove koji su u braku ili dugim vezama i vreme je dobrih i brzih odluka i podrÅ¡ke samog partnera. TakoÄ‘e, odliÄan period za hobije, prijatelje i jedan pokret u periodu od 3. do 16. februara, kao i od 19. do 28. februara. Lavovi koji u tom periodu planiraju ozbiljnije emotivne odluke svakako mogu raÄunati na podrÅ¡ku planeta, ali je to vreme buÄ‘enja za Lavove iako mesec njihove opozicije kada je jako bitno da izbegavaju ekstremne odluke, odluke u fazama besa. Ovo je vreme kada bi trebalo da oÄiste sve Å¡to im je smetalo do tog perioda i sami naprave neke promene. To može biti period i nekih naglih iznenaÄ‘enja i emotivnih ponuda od osoba od kojih to nikad ne bi oÄekivali. Manja sklonost tajanstvenosti i pomalo skrivanju emocija, ali dobroj intuiciji u emotivnom smislu Lavovi mogu raÄunati kroz ceo mart, posebno u prvoj polovini tog meseca kada mogu predosećati neke stvari i na osnovu toga donositi bitne odluke.

 

Lavovi koji su u braku mogu raÄunati na veću materijalnu i moralnu podrÅ¡ku voljene osobe, ali ne smeju zapostavljati emotivni odnos u smislu prelaženja u naviku, jer voljena osoba može skriveno biti nezadovoljna i patiti u sebi. Period od 9. do 14. marta posebno traži da Lavovi ne budu idealistiÄni, nerealni i ne preduzimaju neke lude ideje, već da se malo smire i teže boljoj samokontroli na ovom polju. Za slobodne Lavove ovo može biti period skrivenih simpatija koji se posebno može osećati u periodu od 15. do 22. marta. Sa ulaskom Venere u vatreni znak Ovna Lavovi emotivno mogu delovati jaÄe, preduzimljivije, a posebno oni u braku mogu preduizimati zajedniÄke važne odluke i akcije dajući voljenoj osobi prostor za samoizražavanje i odmor. Slobodni mogu doći do faze “ili –ili†- ili će biti situacija brzog ulaska u neÅ¡to Å¡to se kasnije može pokazati dobrim ili može biti situacija da sami sebe pokreću da se neÅ¡to konkretno desi. Sve u svemu, ne treba zaboraviti da će period od 22. marta do 8. aprila posebno biti znaÄajan jer pojaÄava strast, zaÅ¡titniÄki odnos i nosi puno nepredviÄ‘enih, ali odliÄnih okolnosti. Lavovi će imati želju da rizikuju i kažu sebi “nek ide životâ€!

 

Prijatan emotivni period može biti i od 11. do 17. aprila, koji je posebno dobar Lavovima koji žive daleko od svoje domovine, ali i period koji nosi sreću preko zajedniÄkih putovanja i sveÄanosti sa voljenom osobom. Lavovi koji su u nekim vezama koje joÅ¡ nisu razvijene ili nemaju konkretan status imaju mogućnost da stave taÄku i pokrenu novu emotivnu fazu, ne trpeći netoleranciju i bezobrazluk, a to može biti pojaÄanije od 12. do 18. aprila. Za one sa stabilnim statusom ovo je dobro vreme za zajedniÄke dogovore u partnerskim odnosima oko materijalnih stvari, plaćanja letovanja, sitnije kupovine. Posebnu crtu male posesivnosti Lavovi bi mogli osetiti krajem aprila kada ne treba preterivati, a period kada može dolaziti do većih oÄekivanja u odnosu na mogućnosti ili osećaja potrebe za većim fiziÄkim zadovoljstvima mogu oÄekivati kroz period od 29. aprila do 7. maja.

 

Posebna napomena za Lavove koji nemaju baÅ¡ dobre odnose sa porodicom svoje voljene osobe da u toku aprila do prve polovine maja izbegavaju provokacije ili loÅ¡e odnose jer se mogu pogorÅ¡ati! Kroz kraća putovanja, posete roÄ‘acima i prijateljima i neke spontane situacije može im se pokrenuti jedan lep emotivni period kada će imati potrebu za komunikacijom, ali i mogućnost (posebno slobodni Lavovi, i to muÅ¡ki pripadnici) da istovremeno imaju dve lepe emotivne prilike, a to je pojaÄano kroz period od 15. maja do 4. juna. To je period i finih druženja, izlazaka, veselosti, ali i crte da Lavove kriju neku svoju tugu iz proÅ¡losti, ipak dajući sebi Å¡ansu da idu napred.

 

Jun iako mirniji i topao viÅ¡e nosi povezanost sa porodicom i ponovo Lavove tera u malu nostalgiju i sećanja, pa se posebno u tom periodu treba probuditi te dati Å¡ansu osobi koja će biti pored vas.To je inaÄe period kada Lavovi mogu dosta maÅ¡tati, ali kada bi im prijao neki krakotrajan odmor. Prijaće im posebno noćni izlasci i Äešća komunikacija sa porodicom i kumovima, period od 5. juna do 5. jula. Sa ulaskom u jul, možda prva tri dana mogu biti malo promenljivija kada se neće dobro snalaziti u svojoj koži, ali već od 5. so 22. jula mogli bi raÄunati da njihovo vreme dolazi i da je ovo posebno srećan period za ljubav, zaljubljivanje, venÄanja, dobijanje dece, skuplje kupovine i uživanje, tako da će se u tom periodu osećati srećnijim i ispunjenijim. Crta mudrosti, strpljenja da posavetuju druge, sporije donoÅ¡enja odluka može im doneti dobre mogućnosti na emotivno-porodiÄnom planu poslednjih dana jula, kao i periodu od 8. do 18. avgusta kada će viÅ¡e biti okrenuti emotivnim analizama, novcu, ali manjem kritikovanju osoba koje vole u smislu promena navika, dok period od 22. avgusta do 2. septembra može nositi neoÄekivane situacije, pozive na neka lepa mesta, izražene estetske kriterijume, sklonost diplomatiji u ljubavi kojoj treba težiti tokom cele jeseni, ali za slobodne i malom strahu od trajnog vezivanja i braka. Zbog toga mnogi treba da ostave neke odluke do 10. oktobra kada će imati jasniju sliku da li žele da donose neke veće sudbinske promene.

 

Period od 13. septembra do 11. oktobra savetuje Lavove da budu emotivno manje provokativni, da izbegavaju da troÅ¡e energiju na nebitne ljude, ali da takoÄ‘e i oni koji su u braku ili u vezi izbegavaju da se Å¡ale na raÄun voljene osobe jer obiÄna sitnica može preći u ozbiljniji problem! Lavovi koji nisu iskoristili sve ono pomenuto, imaće “zadnju†šansu za neÄim dobrim za sebe i za otvaranjem emotivno važnih deÅ¡avanja (posebno sa osobama koje nisu iz njihovog mesta roÄ‘enja) u periodu od 15. do 21. oktobra. Period od 24. oktobra do 6. novembra i generalno 2013. godina će za mnoge Lavove biti godina prekretnica - primećeno je dosta prekida veza i razvoda u ovoj godini, meÄ‘utim, znate da sve zavisi od liÄnog horoskopa, pa ovo može biti i pozitivna godina kada Lavovi mogu naći potpuni emotivni mir.

 

Sve Å¡to je staro odbacivati! Lavovima samo kroz nove osobe slede izuzetno srećne promene! Za one koji su u vezama i braku trebaće s vremena na vreme viÅ¡e snage da izdrže sve životne napore, ali samo ravnopravnost i dobar dogovor može doneti godinu kada se može postići viÅ¡e nego Å¡to se oÄekuje!

 

 

Zdravlje

 

Creva , želudac i mokraćni kanali jako mogu muÄiti starije pripadnike ovog znaka pri Äemu je savet da budu malo viÅ¡e discilinovani prema sebi u periodu od 8. maja do 8. septembra 2013. godine. Pozicija saobraćaja posebno kroz pripadnike koji voze malo starije automobile savetuje da se Äuvaju kvarova ili problema sa težim vozilima u periodu juna i jula. InaÄe za ostale, period od 10. januara do 8. februara I period od 1. do 15. marta može doneti probleme sa kostima, kolenima i pritiskom.

 

Bilo bi dobro da se posebno Lavovi koji skijaju ne forsiraju mnogo u tom periodu. Cirkulacija, vene, krvotok i stopala mogu biti mali problem u periodu marta meseca. Na psiholoÅ¡kom nivou Lavovi mogu tokom cele godine reagovati dosta impulsivno u odbrani sopstvenih interesa Å¡to može doneti veću i Äestu svakodnevnu napetost koja je povezana sa prethodnim problemima.

 

PoÄetak proleća može nositi krakotrajne glavobolje, kao i period od 12. do 22. aprila, dok poÄetak leta sklonost neredovnoj ishrani i boljem apetitu noću Å¡to može za mnoge doneti naglo gojenje. Posebna sklonost prehladama, infekcijama i osetljivosti kompletnog organizma biće pojaÄana u periodu od 10. septembra do 15. oktobra kada nije loÅ¡e posetiti lekara.

 

PoÄetak i kraj godine traži redovnije stomatoloÅ¡ke preglede. Na Lavove zdrastveno u ovoj godini mnogo utiÄe porodiÄna harmonija, kao i mesto i okruženje u kojem žive. Moraju pokrenuti neke novije hobije, okrenuti se viÅ¡e budućnosti i biće kao novi. Zbog uticaja Meseca u Lavu baÅ¡ na sam doÄek Nove 2013. godine Lavovi bi mogli biti u punom sjaju, pa je preporuka posebno ženskim pripadnicima da pokažu svoju lepotu i eleganciju. Nakit koji nosite imaće posebnu energiju u ovoj godini i Å¡titiće vas od negativnih uticaja, pa je sporedan savet da nabavite kamen koji vam odgovara!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rak

 

 

 

Karijera:

 

Iako zima nije vreme kada se Rakovi osećaju najudobnije, u profesionalnom smislu Rakovi su baÅ¡ u akciji i mislim da će Novu 2013. doÄekati sa mnogo viÅ¡e posla nego Å¡to planiraju, tako da mogu raÄunati na neoÄekivan splet poslovnih okolnosti posebno u periodu od 1. do 11. januara, tako da oni samo nastavljaju nedovrÅ¡en rad iz prethodne godine i nastavljaju samo da idu napred. Mnogi Rakovi bi od 2013. mogli da pokrenu neke transformacije u odnosu na svoju karijeru (nalazeći lakÅ¡i i praktiÄniji put do uspeha, popularnosti ili novih poznanstva i kontakta). Biće skloni da posebno tokom januara rade i poslove koji nisu njihovi, da budu kao i uvek vrlo požrtvovani, ali da imaju malko problema sa koncentracijom zbog sklonosti da sve važno rade u isto vreme u periodu od 12. do 16. januara i od 21. do 27. januara, kada je posebno važno izbegavati kontakt sa administrativnim službama i birokratijom.

 

Iako druga polovina januara i sam ulazak u januar nosi malo dramatike, nostalgije, ipak će Rakovi biti izuzetno lojalni poslu i skloni da odliÄno rade timske poslove. Oni Rakovi koji su promenili posao, mogli bi se lako prilagoÄ‘avati, ali težiti da pokažu veću individualnost. Februar je mesec koji je dobar za preporuke, poslovne kontakte sa prijateljima i period kada mogu usavrÅ¡iti svoje znanje i posao (posebno period od 5. do 28. februara). Februar je period odliÄnih mogućnosti preko inostranstva, ali mesec vrlo jakih vizija i predosećanja, na koje inaÄe uvek treba da se osloni ovaj senzibilan vodeni znak. Sam prelaz izlaska iz februara i ulazak u mart mesec posebno može doneti sklonost ka pomaganju drugima i jakim vizijama i predosećanjima Å¡ta dalje treba uraditi. Izbegavati manju popustljivost i apatiÄnost u periodu od 7. do 12. marta, kao i sklonost težeg prihvatanja kritika i primanja obaveza od starijih (to je generalni problem ovog znaka u periodu od sredine februara). MeÄ‘utim, mart mesec nosi izuzetan smisao za opÅ¡te korisne stvari, jake snove, izuzetno plodne ideje i period koji je odliÄan za usavrÅ¡avanje, obrazovanje, rad sa strancima i humanitarni rad. Posebno period od 28. februara - 19. marta nosi sklonost da predosete Å¡ta će se desiti i povuku pametne poteze, ali privatno sklonost da telepatski budu povezani sa celim ÄoveÄanstvom.Ono Å¡to je sigurno da su Rakovi u dosta velikim planovima, ali konkretnije rezultate svog rada, posebno ako rade posao koji vole, posao koji je vezan za pomoć ljudima mogli bi osetiti kroz period od 22. marta - 10. aprila. To jeste period odricanja, većeg dokazivanja i borbe, ali period kada Rakovi mogu pokazati svoje skrivene potencijale.

 

Posebno u periodu od 18. aprila - 1. maja savet zvezda je da budu malo kocentrisaniji na saobraćaj i komunikaciju sa poslovnim okruženjem i da ne voze kad su uznemireni i umorni. Rakovi će ove godine Äesto imati pomoć nepoznatih ljudi, ali će imati potrebu da se poslovno viÅ¡e izraze, skupljaju svoje znanje i da podsvesno, skriveno rade na bitnijim projektima za koje će biti spremniji od leta.

 

Maj viÅ¡e stavlja akcenat na druÅ¡tveni status, nove kontakte, ali može biti znaÄajan u reÅ¡avanju finansijskih transakcija, plaćanju važnih raÄuna i osiguranju bližnjih. U maju se savetuje da Rakovi budu malo umereniji u troÅ¡enju energije, finansija i da malo “smire strasti†u zaÅ¡titi i odbrani porodiÄnih interesa (period od 9. do 15. maja i period od 20. maja - 2. juna). Ipak sam kraj maja može doneti zanimljive ponude i deÅ¡avanja kroz poslovnu stranu, koji Rakovima mogu doneti sjajnu unutraÅ¡nju snagu da idu napred i da budu podržani od svojih bliskih osoba Å¡to će im posebno znaÄiti. Iz trenutnog ugla delovaće im kao neÅ¡to nemoguće, a ustvari kako stvari budu iÅ¡le u periodu od 21. maja - 8. juna to može sve biti lakÅ¡e i lakÅ¡e ostvarljivo).

 

Rakovi će posebno spajati staro sa novim i biti prepuni kreativnih ideja u periodu od 28. juna - 3. jula tako da mogu dobro posavetovati i svoju okolinu. Iako su oni “igraÄi iz pozadine†ovo je znak koji će u ovoj godini sigurno moći da skine dug teret zavisnosti od drugih i da na pravi naÄin pokrene važne ambicije. Posebno tih dana treba sluÅ¡ati svoje jako Å¡esto Äulo. Može biti mogućnosti da isprave neÅ¡to iz proÅ¡losti ili da kontaktiraju sa osobama koje su im bile jako bitne u poslovnoj proÅ¡losti. Ulazak u juni pojaÄava poslovnu energiju, pa će Rakovi malo spavati, a puno raditi, ali nekako će biti puni elana, ideja i neće ostavljati niÅ¡ta za sutra, Å¡to mogu da zavrÅ¡e danas. Biće otvoreni za neÅ¡to novo i svakako mogu imati period da ono Å¡to su stavili na papir napokon mogu pokrenuti (posebno od 6. do 26. juna i od 2. do 7. jula, kao i od 10. do 16. jula). Prijaće im kontakt sa razliÄitim osobama, a sve vreme će imati potrebu da neÅ¡to novo nauÄe.

 

Budući da je ovo porodiÄan znak kome uvek treba podrÅ¡ka, zeleno svetlo, sigurno je ma koliko leto bilo najplodnije, da ipak planiraju odmor za kraj jula, jer će im biti potrebna pauza za jesenji period koji zna da ih najviÅ¡e iscrpi. Rakovi koji imaju privatne firme ili porodiÄni biznis mogli bi doći do fantastiÄnih ideja kako da unaprede ili proÅ¡ire svoj posao u periodu od 10. do 21. jula.

 

Jupiter ulazi u ovaj znak posle 12 godina 26. juna. Sigurno je da će Rakovi tokom druge polovine 2013. biti posle dužeg vremena u medijskoj pažnji i imati mogućnost da neÅ¡to dobro i trajnije, i profesionalno i porodiÄno, naprave za sebe. Uticaj Jupitera će se osećati tokom celog leta, a takoÄ‘e na dosta dobar period mogli bi raÄunati i u periodu od 3. do 15. avgusta, kada bi mogli doći do jako dobre zarade, kao i u periodu od 6. do 17. jula. Ukoliko se ne odluÄe na odmor, sitnije poslove, registracije, kraća putovanja, ali pojaÄanu potrebu za preciznošću mogli bi imati u periodu samog kraja jula i poÄetka avgusta meseca.

 

Malo veća preosetljivosti koja im može smetati da opušteno rade mogla bi se osećati u periodu ulaska u avgust, a još više u periodu od 16. do 24. avgusta. Veću sklonost ka komforu i uticaj porodice na karijeru imaće u periodu od 29. avgusta - 5. oktobra, kada mogu biti sigurniji u sebe, ali skloni da ih svaka sitnica nervira. To je period koji im je naklonjen za prodaje, nekretnine, proširenja, ali period kada treba da svoje vreme više naplate ili rade sa uspešnijim osobama.

 

Posebnu energiju, bolju verbalnu komunikaciju, ambiciju, mentalni pokret mogli bi osećati u periodu od 7. do 17. oktobra. Imaće mogućnost tih dana da napiÅ¡u neÅ¡to vredno, dobijaju nagrade, ali da pomognu osobama koje vole da se pokrenu. Za Rakove koji u tom periodu oÄekuju bolje promene na poslu svakako važan period se pokreće od 30. avgusta. Period od druge polovine oktobra do 21. novembra idealan je za sreÄ‘ivanje liÄnih dokumenata, sitnije sastanke, manje poslove, ali će Rakovima biti korisni. Prijaće im to vreme zlatne sredine i uspeće da spoje lepo i korisno.

 

Spor ulazak u poÄetak zime, viÅ¡e im može prijati da tehniÄki zavrÅ¡e neke poslove ili rade od kuće. Kraj godine će im doneti zavrÅ¡avanje standarnih stvari, možda lepu vest o dobijanju nekog dokumenta pred sam doÄek Nove 2014. Preporuka je da se svi bitniji poslovi pozavrÅ¡avaju do 22. decembra kada Rakovi slobodno mogu uzeti odmor, jer će to za njih biti poÄetak Nove godine. Posebno period od 22. novembra - 22. decembra im je idealan da urade neÅ¡to važno na polju obrazovanja i posla i pomognu bliskim Älanovima porodice, a svako pokretanje privatnih poslova u to vreme može doneti blagostanje. SliÄna je situacija i u periodu od 23. maja - 15. juna i od 23. septembra - 7. oktobra. Rakove nikako ne treba potceniti, jer će imati izuzetnu važnu profesionalnu godinu. Mislim da će najbolji kvalitet i potencijale tek pokazati uz podrÅ¡ku Jupitera. Većina Rakova će sanjati o miru, porodici, ali ne treba zanemariti ovo polje koje može doneti sjajne rezultate iznad oÄekivanja. Mnogi u ovoj godini mogu diplomirati i dobiti posao, zato savet Rakovima – ne razmiÅ¡ljajte Å¡ta će biti sutra, ni Å¡ta je bilo juÄe, već razmiÅ¡ljajte Å¡ta će biti danas! Ovo je vaÅ¡a godina i iskoristite je maksimalno!

 

 

 

Ljubav:

 

Zimski period je malo pasivniji za ovaj znak, pa samo oni koji su u stabilnijim odnosima mogu imati jedan period mira, harmonije, sklada i potrebe za sigurnošću. Rakovi trenutno mogu biti viÅ¡e okrenuti poslu, mada period do 11. januara nije neskladan, Äak može doneti da idiliÄno imaju jake želje pri samom ulasku u Novu 2013. Ulazak Venere u znak Jarca nosiće veću odgovornost prema svima, osećaj male praznine, okrenutosti sećanjima, manju nostalgiÄnost, unutraÅ¡nju veću potrebu za pažnjom i manji osećaj usamljenosti kroz drugu polovinu januara posebno period od 13. do 31. januara, kada treba izbegavati crne misli, opterećenost roditeljima, osećaj nepotrebne potiÅ¡tenosti (poznato je da je ovaj znak sklon promenama raspoloženja, pa to nije neuobiÄajeno).

 

Rakovi mogu dosta u ovom periodu da razmiÅ¡ljaju o deci, a bilo bi dobro kada bi u januaru sebe naterali na pokret, male promene u emotivnim odnosima i onda će se osećati bolje. Većina slobodnih Rakova može imati optimizam pri samom poÄetku godine Å¡to nije baÅ¡ uobiÄajeno, ali posebne naznake da preko poslovne strane imaju zanimljiva upoznavanja ili situacije. Rakovi koji su u braku mogli bi dosta da brinu o svom partneru/ki do 3. februara, a od tog perioda se mogu pokrenuti dobre materijalne mogućnosti preko same voljene osobe, pozivi prijatelja, tako da februar može imati naznake nekih neoÄekivano lepih svakodnevnih promena. Ipak, ovaj znak ne voli zimu i nekako želi da je samo prevaspava, a sa druge strane je tradcionalan i uvek posebno uzbuÄ‘en pred velike praznike.

 

Period jaÄe fiziÄke privlaÄnosti i divan period da se u samom emotivnom odnosu napravi neka lepa promena i da se desi neÅ¡to jako lepo poÄinje od 6. do 14. februara, kao i od 22. do 27. februara. Slobodni Rakovi u tom periodu mogu imati situaciju da naglo upoznaju nekog preko posrednika, ali da posle poÄetne strasti shvate da se radi o osobi koja ima problem iz proÅ¡losti ili prosto ne želi da se vezuje. Sa ulaskom Venere u znak Riba ovaj znak svakako može da se oseća toplije, romantiÄnije i da ima svu pažnju, pa je ovo divno vreme da se negde otputuje sa voljenom osobom, organizuje neka lepa veÄera, godiÅ¡njica ili neÅ¡to sl. Rakovima malo treba da bi se osećali kompletno, a na sitnicama ih dobijaju i gube drage osobe. Period od 28. feebruara - 20. marta može biti znaÄajan kroz posebne trenutke sa voljenom osobom, kao i zajedniÄke planove oko partnerovog položaja, ureÄ‘enja doma i sl. U tom period, posebno mlaÄ‘i pripadnici ovog znaka, mogu se osećati euforiÄno, stidljivo, ali vrlo zaljubljeno. Slobodni Rakovi mogu privući sebi sliÄne osobe ili osobe koje im odgovaraju po emocijama, pa je ovo prvi period kada se viÅ¡e treba aktivirati, mada je 2013. godina - godina neoÄekivanih mogućnosti kroz većinu znakova, tako da se može desiti da se neplanirano dese emocije baÅ¡ kada većina ljudi nije ni spremna, to neće zaobići ni Rakove.

 

Rakovi koji planiraju proÅ¡irenje porodice mogu raÄunati na dobar period zime do poÄetka proleća. Manja osetljivost, kapricioznost i hirovitost trebalo bi u emotivnim odnosima da se izbegava kroz period od 26. marta - 14. aprila, kada može biti situacija nesporazuma, nepotrebne ljutnje, odlazaka bez objaÅ¡njenja ili težeg prilagoÄ‘avanja posebno za parove koji su se tek upoznali. To može biti period kada porodiÄni uticaj na ovaj znak u smislu privatnog života neće biti dobar, pa je važno sve odluke donositi samostalno uz podrÅ¡ku partnera. JaÄi i strastveniji aspekti kada Rakovi mogu da pokažu koliko mogu da vole, da se izbore za druge i da pokažu snagu i izdržljivost u emotivnim odnosima je period od 15. do 17. aprila.

 

U periodu od 18. do 27. aprila trebalo bi izbegavati nepotrebnu zabrinutost, opterećenje statusom, novcem, neku skrivenu posesivnost ili osobinu iskljuÄivosti kako u emotivno –braÄnim, tako i u prijateljskim odnosima, dok u neÅ¡to lakÅ¡i period Rakovi mogu ući sa većom inicijativom i boljom energijom od 29. aprila - 7. maja. Sredina maja meseca je fina za druženja, dogovore sa prijateljima, neke opuÅ¡tene izlaske i razgovore o ljubavi. U tom periodu Rakovima može prijati neka lepa knjiga ili voÄ‘enje dnevnika koji je Äesto odliÄan za izbacivanje negativnih misli (period od 11. do 26. maja). MlaÄ‘i pripadnici mogu biti aktivniji i maj je inaÄe vreme kada Rakovi mogu biti tajanstveni, rezervisani, skloni da Äuvaju svoje emocije u sebi, ali da imaju neke nepredviÄ‘ene emotivne okolnosti. U tom periodu treba primati savete od bliskih roÄ‘aka, jer vam mogu otvoriti put ka neÄem dobrom, a odliÄno vreme za posete psihologu, astrologu ili lekaru opÅ¡te prakse (sve vrste emotivnih razgovora jako prijaju Rakovima, jer preko njih dobijaju jasniju sliku o sebi, inaÄe su poznati kao srcelomci, ali osobe mekog srca).

 

Vrlo jaki snovi, ali dobra unutraÅ¡nja emotivna predviÄ‘anja Rakove bi trebalo da prate u periodu od 28. do 31. maja. Iako će prvih dana juna imati izuzetnu emotivnu podrÅ¡ku, mogu biti ponovo skloni naglim promenama raspoloženja ili nepotrebnoj ljutnji. Ulazak Venere u znak Raka doneće im osećaj potrebe za trajnijim vrednostima, lep period za brak, emocije, decu i jedan zaÅ¡titniÄki odnos koji će posebno imati prema voljenoj osobi i svojoj porodici. Iako mogu razmiÅ¡ljati o bivÅ¡im ljubavima, ovo je period kada će biti srećni Å¡to su sve to proÅ¡li i krenuli napred.

 

Slobodniji Rakovi će dosta flertovati u periodu kraj proleća, meÄ‘utim mogućnost da imaju bitnije situacije mogu se deÅ¡avati u periodu od 18. do 21. juna i period od 26. juna -1. jula. Komplimenti, pohvale od voljene osobe, sklonost da dobijaju poklone i uteÅ¡nu reÄ prijaće im od 9. do 21. jula, kao i od 26. jula - 7. avgusta (to je period kada mogu biti umereni, skloni da prihvataju sugestije). Druga polovina avgusta je idealna za porodicu, dom, ureÄ‘enje stana, odmore, dok posebno vrlo jaki emotivno-erotski aspekti za Rakove se pokreću od 9. septembra - 8. oktobra kada će u ovoj godini oni slobodni imati zadnju Å¡ansu da dožive neÅ¡to jako dobro, prodube neki odnos koji je na bazi komunikacije ili prijateljstva.

 

Za Rakove koji su u braku idealno vreme za porodicu, decu, podelu poslova, porodiÄne proslave, podrÅ¡ku voljenih osoba i sl. Rakovi će posebno biti skloni da na sve gledaju malo kroz “ružiÄaste naoÄare†u periodu od 9. oktobra - 6. novembra, ali da preuzimaju veću odgovornost prema porodici i roditeljima u periodu od 11. do 24. novembra. Ovu godinu mogu zavrÅ¡iti okrenutiji braku, dugogodiÅ¡njim partnerima ili svojim ljubavima, ali malko neopuÅ¡teni, pa je savet zvezda da ne razmiÅ¡ljaju o drugima, već da se viÅ¡e posvete sebi u periodu od 25. novembra - 29. decembra. Slobodni Rakovi mogu biti skloni da ih u tom periodu privlaÄe osobe sa većom razlikom u godinama ili da, ukoliko ne iskoriste važne promene poÄetkom godine, potraže osobu sa kojom su bile najsrećnije.

 

Rakovi koji su u braku trebalo bi da izbegavaju kritike, sitniÄavost, optužbe prema braÄnom partneru tokom druge polovine novembra, jer će nepotrebno stvarati tenziju bez nekog velikog problema (posebno u periodu od 28. novembra - 14. decembra). Rakovi koji su u dugim vezama možda bi trebalo da razmisle Å¡ta dalje žele, jer ovo može biti prekretnica po principu ili zajedniÄki život ili prekid. Ne Äekati da partner/ka ode, puno priÄati o tome i naći kompromis preporuÄuju zvezde posebno u periodu novembar, decembar. Rakovima je ovo divna godina za porodicu, potomstvo, ljubav, samo moraju izbegavati nepotrebnu nervozu i nezadovoljstvo s vremena na vreme, jer idealno ne postoji. Slobodni Rakovi posebno treba da se opuste i da u ovoj godini pokrenu prvi korak ka nalaženju adekvatne osobe.

 

 

 

Zdravlje:

 

Zimski period Rakovima ne prija, jer se mogu suoÄavati sa reumatskim, hroniÄnim problemima, pa je savet zvezda da se moraju viÅ¡e kretati i baviti nekom vrstom fiziÄke aktivnosti posebno do poÄetka proleća. Januar mesec nosi da je potrebna malo bolja disciplina po pitanju ishrane u smislu uzdržavanja od ishrane posebno u noćnim satima, jer prva polovina godine može doneti gojenje i manje hormonalne probleme.

 

Rakovi moraju stalno da sebe zapoÅ¡ljavaju u ovoj godini, ali ono Å¡to je sigurno da će ih Jupiter posebno Äuvati leti i doneti im neki vid zaÅ¡tite. Ova godina, posebno za pripadnike Äiji je posao vezan za dugo sedenje ili stajanje, može nositi od problema sa kostima i kiÄmom u zimskom i jesenjem periodu do alergija u periodu sredine proleća.

 

Najbolji period za opÅ¡te preglede, operacije i kontakte sa lekarima je ipak period od juna meseca koji može doneti lakÅ¡i oporavak. Rakovima treba uvek veća podrÅ¡ka voljene osobe i porodice i kada je na tom planu sve kako treba, oni se osećaju zdravo, kada nije, mogu imati konstatno sitnije zdravstvene probleme. Period poÄetka godine, posebno kraja proleća je idealan za sve vidove alternativne medicine. Druga polovina godine nosi da će molitve, meditacije i svi laganiji sportovi imati izuzetan efekat na njihovu vrlo ranjivu psihu. Rakovi imaju mogućnost da se od aprila meseca oslobode loÅ¡ih navika i da poÄnu jednu bolju etapu koja će se odraziti i na zdravlje. U sluÄaju nemarnosti i lenjosti, loÅ¡iji zdravstveni rezultati posebno bi se mogli osećati od prve polovine maja, s kraja jula, prve polovine avgusta i u decembru mesecu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blizanci

 

 

Karijera:

 

Iako Blizanci ulaze malo umorniji u Novu 2013. godinu, iscrpljeni od prethodne godine, ipak ne treba zaboraviti da im Jupiter, koji trenutno prolazi njihovim znakom, daje jako puno zaÅ¡tite, s tim da je savet zvezda da nije loÅ¡e malo napuniti baterije za praznike, pa krenuti u konkretne promene. Ne treba zaboraviti da će Blizanci pred sam ulazak u 2013. već imati ideje Å¡ta žele da menjaju. Posebno Blizanci okrenuti obrazovanju, poziciji inostranstva mogu raÄunati na jako dobre profesionalne aspekte u periodu od 1. do 5. januara, od 8. do15. januara i od 21. do 25. januara, kada bi mogli pokazati odliÄno umeće, ako izbegavaju povrÅ¡nost i neorganizovanost. Imaće faze da se naglo iznerviraju i lako odustaju tokom januara, ali će ih to brzo proći. MeÄ‘utim ovaj znak bi posebno sa ulaskom u februar mesec imao mogućnost da pokrene pravu profesionalnu energiju i menja sve Å¡to želi, tako da će biti spremni za neÅ¡to novo, Å¡to će im dati jednu novu energiju da idu napred (jako bitan period od 1. do 8. februara, period od 12. do 15. februara i 19. februar).

 

Januar mesec je mnogim Blizancima vreme vraćanja dugovanja, ekonomisanja na materijalnom planu, a savet je - pažnja prilikom ulaska u dodatne troÅ¡kove. Nemojte se iznenaditi ako neki stari raÄun stigne na adresu, koji niste stigli da platite. Ipak, situacija na finansijskom planu se može brže pokrenuti od 24. januara, posebno u periodu od 30. januara - 5. februara, kada će mnogi pripadnici uspeti da zavrÅ¡e redovne obaveze. Blizancima koji se bave nekom vrstom medijskih, komunikativnih poslova, poslova vezanih za putovanja, prevoÄ‘enjem mogu raÄunati na dobre aspekte posebno od 22. januara - 4. februara i od 9. do 14. februara. U sluÄaju potpisivanja važne dokumentacije, kao i poslovnih dogovora ne treba žuriti i treba se viÅ¡e koncentrisati na period od 12. do 17. februara, jer može biti sitnijih greÅ¡aka ili nedovoljnog samopouzdanja. Ipak ne treba zaboraviti da sve vreme uticaj Jupitera nosi svestranost, umeće da ovaj znak istovremeno radi viÅ¡e poslova, jedan vedar duh koji bi viÅ¡e dolazio do izražaja u februaru mesecu, pa Blizanci treba da se malo odmore tokom praznika, a da ostavljaju tokom druge polovine januara stvari koje su im bitne.

 

Malo će im faliti vere, volje s vremena na vreme, pa nije loÅ¡e okrenuti se viÅ¡e duhovnoj strani i radu na sebi posebno od druge polovine februara, a posebno da izbegavaju nepotrebna žrtvovanja, haotiÄnost u svakodnevnim planovima ili veća oÄekivanja od drugih tokom kraja februara, kao i u periodu od 1. do 10. marta, kada može dolaziti do slabljenja volje, umora, uticaja drugih na njihove poslovne odluke Å¡to bi trebalo izbegavati. Jedno manje stanje apatije, kada ne smeju poslovno pokazivati nikakve slabe taÄke. Jasnije vizije Å¡ta žele i pokretanje sjajne energije imaće u periodu od 22. do 27. februara. Pravo buÄ‘enje za ovaj znak kada će preuzimati viÅ¡e stvari odjednom, imati hrabrost i crtu preduzimljivosti, ali i sposobnost da se suoÄe sa starim poslovnim problemima i pokažu veći autoritet na poslu pojavljuje se od 13. marta - 20. aprila kada maksimalno treba pokazati sve kvalitete, ali u tom periodu pokrenuti važne poslove, projekte i posebno samostalne ideje.

 

Za Blizance koji imaju privatan biznis, period druge polovine februara nosi lekciju na kog se od svojih saradnika mogu osloniti i neki vid poslovnog Äišćenja. Posle toga kao da će sve biti na poÄetku, ali kako treba! U periodu od 13. marta do 20. aprila, Blizanci bi mogli pokazivati posebne vodeće sposobnosti i ovo je period koji profesionalno nikako ne treba propustiti! Period od 22. aprila do 10. maja je period kada se treba smiriti, paziti na finansije, ne obećavati mnogo i ponovo malo puniti poslovnu energiju pre sledećih važnijih akcija. U tom periodu Blizanci najviÅ¡e treba da obrate pažnju na novac i materijalna sredstva, berze, jer mogu naglo gubiti novac, a inaÄe Äesto im se može deÅ¡avati da im novac samo proÄ‘e kroz ruke.

 

Za Blizance koji imaju podrÅ¡ku partnera svakako da poÄetak godine može nositi da se naplati neÅ¡to od pre na teži naÄin, ali da sam partner/ka ima neÅ¡to bolju poziciju finansija baÅ¡ u tom osetljivijem periodu, pa da se stvari srede preko partnerskih odnosa. Blizanci će Äesto imati situaciju da danas imaju novca, ali za dva dana već dolazi do krize, pa stalno moraju imati rezervna reÅ¡enja. Blizanci koji imaju kredite mogu se suoÄavati sa malim poteÅ¡koćama pri plaćanju tog kredita od poÄetka godine sigurno do sredine maja koji im donosi veliko troÅ¡enje energije i povremeno ljutnju oko toga, ali za one taktiÄnije sve može biti kako ste planirali, samo budite uporni i ne dozvolite da vam vreme prolazi u razmiÅ¡ljanju.

 

Ovo je znak koji ne sme niÅ¡ta prepuÅ¡tati sluÄaju, Äekati i sanjariti, jer za to neće biti vremena u periodu od 1. februara - 9. maja i to je period kada se ne sme stati! Blizanci koji Äekaju posao, mogli bi raÄunati na povećanje dobrih mogućnosti, pomoć prijatelja ili pomoći interneta u periodu od 20. januara - 6. februara i od 9. do 29. marta. Treba izbegavati sve vrste novÄanih rizika, svaÄ‘a oko finansija ili pokretanje samostalnih poslova i investicija od 11. do 18. maja, jer to može biti izuzetno teÅ¡ko vreme i vreme gubitaka, pa se treba strpiti do samog ulaska Venere u znak Blizanaca od 19.maja, koja će vam dati mnogo svežine, boljeg raspoloženja, bolje ideje i energiju da krenete direktno napred i da sve Å¡to ste zamislili od jula proÅ¡le godine upravo sada realizujete na pravi naÄin.Može biti nagrada sa neba i kroz period ulaska u vaÅ¡e sazvežđe od 21. maja, kada se može desiti da se neka novÄana situacija reÅ¡i kroz prethodnu strpljivost, a ljudi za koje ste mislili da vam nisu poslovni prijatelji da se pokažu kao fer. Ipak, potrebno će biti joÅ¡ mudrosti i taktiÄnosti i kroz poziciju karijere i same poslovne i materijalne delatnosti od 23. do 31. maja, kada je jako važno izbegavati neumerenost, veća oÄekivanja i kada se treba samo dobro koncentrisati i izbegavati “kukanje nad svojom sudbinomâ€, jer to može biti prolazan i zavrÅ¡ni težak aspekt iz koga možete izaći i sa bitnim poslovnim lekcijama, ali period koji će vas nauÄiti sa budete malo skromniji i mnogo viÅ¡e cenite neke druge vrednosti.

 

Sa ulaskom Marsa u vaÅ¡ znak, od 1. juna, stvari će se menjati iz minuta u minut i odjednom će se pokrenuti komunikacija na pravi naÄin, snalažljivost i sjajne vesti, ideje i poslovne situacije koje treba iskoristiti do 16. juna. Drugu polovinu juna iskoristite da se malo odmorite i naspavate, a sa ulaskom Jupitera u znak Raka, koji će napokon ući u vaÅ¡e drugo polje (novac, zarade), imaćete mogućnost da sve svoje prethodne muke naplatite, da do ovog perioda možete slobodno da kupujete bez minusa ili da planirate neku važniju stambenu ili poslovnu investiciju.

 

Kraj juna je jako dobar za važnije razgovore sa starijim osobama kroz posao.To je i vreme dobrih ponuda, pa Blizanci mogu imti slobodan izbor u kojem smeru žele da krenu, da li žele da nastave posao koji rade, da se obrazuju u inostranstvu ili skrase na nekom drugom mestu. U svakom sluÄaju prijaće im pažnja u tom periodu i imaće predosećanje da je pred njima vreme mira i sreće. Zanimljiv period za komunikaciju, putovanja preko posla i nove porjekte mogao bi se otvoriti od 24. juna do 13. jula, kao i period od 25. do 31. jula, koji posebno može biti naklonjen Blizancima koji imaju privatno poslovanje.

 

Leto je dobro za sve vrste važnijih porodiÄnih akcija, ali već od poÄetka jula osećaće neku prijatnu euforiju, pa će jedva Äekati jutro da bi mogli odmah svoje ideje da stave na pravo mesto. Mnogo veće samopouzdanje, moć ubedljivosti, medijalnost, plodnost duha i dobar period posebno za Blizance koji se obrazuju ili su vezani za javne poslove, biće u periodu od 23. do 30. jula i od 1. do 4. avgusta. Period od 15. avgusta do - 6. septembra može doneti komunikaciju sa bivÅ¡im kolegama, ali izuzetan smisao za procenu daljih poslovnih deÅ¡avanja. Posebno je važno u tom periodu izbegavati meÅ¡anje posla i emocija ili donoÅ¡enja privatnih problema u posao.

 

Ulazak Venere u znak Vage doneće im ljupkost, druÅ¡tvenost, popularnost koja će poslovno viÅ¡e doći do izražaja u periodu od 3. do 13. septembra, koji je sjajan za pravne poslove, druÅ¡tvene poslove, javne poslove i sve vrste poslova vezanih za marketing, diplomatiju, politiku. Blizanci će u tom periodu zraÄiti i sve profesionalno zavrÅ¡avati uz pomoć uroÄ‘enog Å¡arma. Taj period treba oznaÄiti kao bitan, jer mogu imati jako puno poslovne sreće. To je lepo vreme da se posvete sebi ili neÅ¡to kupe Å¡to su jako dugo želeli da poseduju.

 

Druga polovina septembra može imati mala previranja, pa je jako važno težiti diskreciji, nemeÅ¡anju u tuÄ‘e probleme i nekako ostati po strani, dok će period od 7. do 12. oktobra i od 20. do 26. oktobra najaviti sjajne mogućnosti da Blizanci dobiju nagrade, a da to uopÅ¡te ne oÄekuju. To će biti vreme neoÄekivanih poslovnih izazova, putovanja, unapreÄ‘enja i nekih baÅ¡ lepih stvari, pa će po prvi put biti malo zateÄeni, ali jednako srećni. Iako mogu biti u periodu baÅ¡ povećanih obaveza, kada uopÅ¡te neće imati vremena za prijatelje i porodicu, to može biti i period bitnijih kontakata kroz posao, za studente vrlo važan perioda za obrazovanje (period od 31. oktobra -15. novembra).

 

U decembar mesec će mirnije ući, ali će imati joÅ¡ jedan bitan poslovni cilj do isteka ove godine. Možda će ta želja biti najjaÄa u ovoj godini i može se realizovati kroz period od 9. do 31. decembra. Za taj projekat biće im jako bitna podrÅ¡ka okoline, prijatelja posebno voljene osobe. Za Blizance koji se duže vreme bore sa isterivanjem neke nepravde ili dolaska do istine i regulisanja nekih svojih prava koje ima indirektne veze sa poslom, sigurno je da period od kraja leta do kraja ove godine najavljuje uspeh iznad oÄekivanja.

 

Generalni utisak: Blizanci mogu krenuti u poÄetak godine sa nekom strepnjom, neizvesnošću, sumnjom u pozitivan ishod. MeÄ‘utim, njihovo vreme tek dolazi i potpuno sam sigurna da će imati izuzetno plodan period s kraja proleća i poÄetka leta, a posebno kraja leta i poÄetka jeseni. Blizanci mogu puno, imaju zaÅ¡titu Jupitera, samo nikako ne smeju dozvoliti da se olenje, oÄekuju ili se oslanjaju na druge, da sanjare i da im tako prolazi vreme, već treba da uzmu stvari u svoje ruke. Bolje procene poslovnog okruženja ipak mogu imati od leta. Blizanci se ove godine posebno mogu dobro osećati pored mlaÄ‘ih kolega i osoba koje poseduju elan. Biće im jako teÅ¡ko da rade sa sitniÄavim osobama, ali i osobama koje su pred penzijom.

 

 

Ljubav:

 

Samo Blizanci koji su u dugim vezama, braku mogli bi oÄekivati da u Novu 2013. uÄ‘u sa nekim mirom, ali opet sa nekim planovima sa voljenom osobom (prijala bi im promena tipa da zajedno negde otputuju, vide neke zemlje koje su priželjkivali ili samostalno naprave neku zabavu za prijatelje). Ostali će i dalje biti u nekoj potrazi za idealnom polovinom, a poÅ¡to kod njih ne ide sve po principu “sve je jednostavno i lako†sam poÄetak godine može nositi puno neoÄekivanih susreta, ali sve može ostati na udvaranju, prolaznim avanturama, obećanjima (pokuÅ¡ajte da ne obećavate ono Å¡to ne možete ispuniti). Sve se to može odvijati kroz neplanirane situacije ili potpuno neorganizaciju kuda su krenuli, s kime treba da se vide u periodu do 7. januara, kada će se malo primiriti i imati malo lakÅ¡e aspekte kroz ljubav. Mnogim Blizancima koji su braku posebno ovo može biti lep period za godiÅ¡njice, veridbe i dobru energiju mogu osećati preko voljene osobe kojoj treba prepustiti sve bitne odluke.

 

Sa ulaskom Venere u znak Jarca mnogi će se osamiti i malo izolovati od svega ili okrenuti poslu, dok drugi mogu biti potpuno nezainteresovani (period od 10-19.01.). U novim vezama potrebna će biti stalna dinamika izmeÄ‘u 10. i 30. januara, jer voljena osoba može imati utisak da se ne trudite i da vam uopÅ¡te nije stalo. Iako je ovo znak koji je veseo, posle nagle euforije i potrebe da se ide stalno negde gde se neÅ¡to deÅ¡ava, u drugoj polovini januara ovaj znak će se malo primiri, ali i smiriti. Od 22. januara može biti prijatnih vesti preko prijatelja, a do kraja januara i nekih neplaniranih putovanja grupno Å¡to će im dati dodatni motiv i bolje raspoloženje. Bilo bi dobro da se tokom druge polovine januara iskoristi vreme za neke korisne stvari, ali da se veći emotivni planovi deÅ¡avaju od 6. do 26. februara, kada će Blizanci ponovo krenuti da se emotivno bude i imati period kada im neće biti važne predrasude i kada će verovati u momenat, ne vreme. Neće niÅ¡ta prepuÅ¡tati sluÄaju, već će posebno biti aktivni.

 

Mnogi mogu zapoÄinjati emotivne veze daleko od kuće, u avionu, na nekim neobiÄnim mestima, a posebno Blizanci koji koriste viÅ¡e fejsbuk, internet Äak mogu imati puno udvaranja i emotivnih prilika da naÄ‘u svoje srodne polovine preko ovih spravica. Blizanci koji dugo osećaju umor i pasivnost u vezi, mogli bi poželeti prekid veza i neku promenu sa novom osobom posebno u periodu od 7. do 15 februara. Za Blizance koji su u svežim vezama, svakako februar nosi kao važan mesec dosta komunikacije, brze planova sa voljenom osobom, ali krajem meseca i neke nepotrebne izjave, pa dobro razmislite pre nego Å¡to neÅ¡to kažete, jer može biti situacije da Å¡okirate voljenu osobu (period od 15. do 20. februara).

 

Na ulasku u mart prijaće im mir, Å¡etnje, biće skloni da nalaze naÄin da zadive osobu koja im se dopada makar rekli neÅ¡to Å¡to nije taÄno, ali je to period kada ovaj znak može biti uspavan, sklon da veruje da nije najbitniji svojoj voljenoj osobi i kada ga treba aktivirati. Prijaće mu duže spavanje, tepanje, ali neka akcija pre svega od strane voljene osobe, u suprotnom može biti sklon skrivenom flertu, udaljenosti i to važi za sve pripadnike pa je ovaj mesec bitan da osobe koje su pored ovog znaka budu mudre, duhovite i da preuzmu inicijativu, jer se Blizanci poÄetkom marta mogu osećati nesigurno. Skloni su i da ubede sebe da je neka osoba njihova najveća ljubav, a da to nema veze sa istinom (period od 2. do 10. marta i od 14. do 20. marta).

 

Blizanci koji su u dugim odnosima ili u braku, mogli bi pokrenuti neki kraći put ili izlet sa voljenom osobom, jer će im prijati prisnost i imaće potrebu za ljubavlju, posebno od 11. do 13. marta i u period od 4. do 5. marta i od 23. marta - 8. aprila. Mart mesec nosi i dosta neplaniranih situacija, pa će biti pripadnika, mada manje, koji mogu na jedan platonski, ali drugaÄiji naÄin zapoÄeti neÅ¡to Å¡to će im doneti vrlo važno iskustvo za dalje (po principa biti sa osobom koja poseduje osobine na koje nisu do sad nailazili). Slobodni Blizanci će posebno imati želju da uzmu stvari u svoje ruke i da ne samuju od 22. marta -15. aprila. I to jeste lep period za nove veze, profesionalni plan voljene osobe, druženja i sl. Savet u martu je da se posebno pojedini pripadnici Äuvaju da ne pokvare neko prijateljstvo koje može preći u prolaznu romansu. Savet za period od 22. aprila - 10. maja, posebno ženskim pripadnicima, da izbegavaju kontradiktornost, teranje inata, jer to može biti period velikih izazova i prekida veza.

 

Proleće inaÄe nosi pojaÄanje strasti i dosta prilika za viÅ¡e fiziÄke nego emotivne odnose. Zbog toga razmislite Å¡ta oÄekujete i želite i nemojte sebe ubeÄ‘ivati da je to to, ako nije pokazano od samog poÄetka! Blizanci koji su u vezi mogu imati neke sumnje, nesigurnost koju će dobro prikrivati, ali mogu viÅ¡e biti okrenuti novcu i imati mogućnost da zanemare partnerske odnose na Å¡ta treba uticati, dok Blizanci koji su u braku mogu da se osećaju umorno i da im ponovo treba odmor u tiÅ¡ini. InaÄe za sve ostalo, mali savet zbog PomraÄenja koje će možda ovaj znak jaÄe osetiti u emotivnom smislu, treba se Äuvati problematiÄnih, teÅ¡kih veza, ljubomore, skandala i svaÄ‘a posebno od 24. aprila -10. maja, jer to može inaÄe biti vrlo izazovan emotivni period za mnoge. Vrlo je bitno u tom periodu ostati pribran i ne izazivati situaciju ako osetite neku napetost u vazduhu.

 

U periodu od 10. do 17. maja može doći do nekog bitnog emotivnog saznanja, istine ili pravog osećanja i smera u kojem Blizanci žele da idu. Za mlaÄ‘e Älanove period skrivenih avantura i flertova. Druga polovina maja je posebno emotivno olakÅ¡ana i Blizanci će se napokon osećati dobro u svojoj koži. To je period sreće, dinamike, odliÄan za prava upoznavanja, liÄne dobre planove, podrÅ¡ke porodice i prijatelja i jedne veselije energije. Kao da su puno nauÄili iz prethodnog perioda i sada mogu lakÅ¡e da diÅ¡u, iako taj period mora doneti i malo detinjasto ponaÅ¡anje, idealizaciju, njima će biti dobro. Blizanci koji su u braku posebno mogu biti ponosni na svoje najmilije, ali će imati želju da ih iznenade neÄim lepim od ulaska u juni mesec i da ove godine drugaÄije isplaniraju godiÅ¡nji odmor.

 

Blizanci koji nisu imali tu sreću da uživaju u proleću, ućiće u juni sa nekim emotivnim samoanalizama i napraviti izbor koji je najbolji (period od 1. do 27. juna može doneti neki vid pokajanja i vraćanja na pravo okruženje i osobu koja vam je dala Å¡ansu, a vi ste je malo prokockali). Blizanci će imati jedno dugo, vrlo emotivno leto. Uživaće da se glupiraju, budu u centru pažnje, da imitiraju voljene, ali da dosta putuju i rade uz podrÅ¡ku voljenih osoba od jula, a period od 28. juna - 4. jula posebno nosi da će biti privlaÄni, skloni da mnogo rade na sebi, ali i da imaju vrlo uzbudljive ljubavne momente. Za one koji su “preživeli†emotivni rat i napore u maju, saÄekaće ih joÅ¡ jedan izazov od 5. do 14. jula koji mogu proći smireno i bez dramatike i onda krenuti potpuno napred.

 

Leto je vaÅ¡e godiÅ¡nje doba i vreme kada se Blizanci osećaju najbolje, pa iskoristite to vreme za romanse, vreme za porodicu. Druga polovina maja i poÄetak juna, kao i druga polovina avgusta i prvi dani septembra su jako srećni za Blizance koji su odluÄili da stanu na ludi kamen (iako može biti male nervoze oko finansija i organizacije venÄanja tokom aprila i prve polovine jula), ali će na kraju sve ispasti kako su želeli.

 

Blizanci koji planiraju zajedniÄki život sa osobom koju vole posebno mogu imati vrlo plodan stambeni period od 15. do 26. jula, a Blizanci koji planiraju proÅ¡irenje porodice period juna i posebno period od 6. avgusta - 2. septembra. Kraj jula ostalim najavljuje da manje analiziraju i ne plaÅ¡e se promena. Blizanci koji su u braku posebno mogu biti okrenuti svojim partnerima tokom druge polovine avgusta. InaÄe moram najaviti da bi posebno taj avgust za mnoge bio sudbinski, jer može biti nekih neplaniranih braÄnih ponuda ili ponuda da se ode zajedniÄki van zemlje. U svakom sluÄaju nek Blizanci malo budu u pripravnosti od 16. avgusta - 2. septembra, jer se svaÅ¡ta neÅ¡to može desiti spontano.

 

Prva polovina septembra osim Å¡to je dobra za emotivne ceremonije, okupljanja, jako je lepa za zajedniÄke kupovine i planiranja budućnosti. Sve bitno kod Blizanaca pokreće se od februara do 10. septembra i sigurno je da bi to trebao biti najplodniji emotivno –braÄni period važnih deÅ¡avanja za njih. Posle toga kao da se malo smanjuje energija i može nositi aspekt napetosti, nervoze, loÅ¡ih emotivnih prilika posebno za pripadnike koji taj period mogu doÄekati sami. Druga polovina septembra nosi i sliÄan aspekt kao u aprilu i poÄetkom maja, da će većina pripadnika imati situaciju neke tenzije, razdražljivosti, svaÄ‘a, nesporazuma, pa se ponovo u tom periodu treba primiriti. Mislim da će kraj jeseni i poÄetak zime najbolje osetiti Blizanci koji su u stabilnim emotivnim odnosima ili braku, Blizanci koji su dosta vezani za partnere/ke koji nisu iz njihovih država i da to može biti optimistiÄniji period za zauzete Blizance (period od 7. oktobra - 7. novembra).

 

U periodu decembra, ako se prevaziÄ‘u povremene tenzije, mnogi mogu planirati dalju stabilniju budućnost sa osobama koje posebno Äesto budu pored vas u periodu od 8, do 28. decembra. To je odliÄno vreme za razgovore i reÅ¡avanja problema koje ste stavljali “ispod tepihaâ€, ali odliÄno vreme za finansijske zajedniÄke akcije. Moram da naglasim da Blizancima neće uopÅ¡te biti dosadno. Iako imaju stalne uspone i padove emotivno, njima bi 2013. mogla biti jedna od nainteresatnijih godina za ljubav i brak, s tim da im ne garantujemo lakoću, jer može biti perioda koji će ih nauÄiti da budu odgovorniji, oprezniji i da se malo “spuste na zemljuâ€. U svakom sluÄaju ovaj znak ma koliko da upadne u krizu, uvek nalazi naÄin da se snaÄ‘e i oporavi i jako ga raduje neÅ¡to bolje. Tako da za Blizance nema krize! Moram da dodam da je ovo znak koji će emotivno najviÅ¡e iznenaditi sebe posebno po pitanju emotivnih izbora u ovoj godini!

 

 

Zdravlje:

 

Blizancima ulazak u Novu 2013. nosi potreban odmor, ali ne u smislu da sedite kući i gojite se, već odmor tipa skijanje, odlazak na neke lepe destinacije ili selo, gde ćete se fiziÄki aktivirati. To može spreÄiti i malu depresivnost, jer iako je ovo znak poznat po veselju, radosti i dobrom druženju, Äesto se u ovom periodu godine oseća loÅ¡e fiziÄki i Äak dolazi do faze da mrzi praznike i gužve. Da ne bi apatija prelazila u hroniÄne reumatske probleme, znaÄi prvi zadatak u Novoj 2013. treba da bude neki hobi, sport, akcija, vežbe. Cela godina nosi osetljivost creva, stomaka i mokraćnih kanala, pa je poseban savet zvezda da Blizanci viÅ¡e vode raÄuna o sebi, ishrani u periodu od druge polovine marta do kraja aprila i od druge polovine septembra do poÄetka novembra meseca. Mart je mesec u kojem treba izbegavati lekove na svoju ruku, ali kada je potrebno zaÅ¡titi imunitet i paziti na disajne organe. PoÄetak proleća je pravo vreme za izbacivanje loÅ¡ih navika, dijete, posebno period od 22. marta - 20. aprila i od 18. maja -28. juna. Stariji pripadnici ovog znaka mogli bi biti posebno senzibilniji i osetljiviji tokom cele godine, pa je savet zvezda da moraju biti disciplinovani. Period mart, jul, septembar nosi aspekte lažnih lekarskih leÄenja i dijagnoza. Blizanci su poznati da vole život i ljude i moraju izbegavati samoću, distanciranje posebno kroz period kraj zime, poÄetak proleća i decembar mesec. Većina Blizanaca ima jako velike promene na polju zdravlja, postoje veće mogućnosti da mnogi ostave nikotin i preÄ‘u na zdraviji režim ishrane. Biće teÅ¡ko, ali imaće energiju da istraju.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bik

 

 

 

Karijera:

 

Bikovi u Novu 2013. ulaze sa profesionalnim promenama, pa ako bude nagoveÅ¡taja da vam se ponudi neko unapreÄ‘enje, drugi posao ili promena zanimanja idealno vreme je na samom poÄetku godine, a posebno u periodu od 5. do 13. januara i od 26. januara -1. februara. U drugoj polovini januara pripazite malo na autoritete i izbegavajte svojeglavost, nije loÅ¡e Äuti i drugo miÅ¡ljenje.

 

Bikovi će inaÄe sa ulaskom u zimu imati potrebu da neÅ¡to promene na polju položaja, ali će se osećati slobodnije i sigurnije u poslovnim vodama. Februar im nosi podrÅ¡ku prijatelja i dobar osećaj za vreme, ali i skrivene poslovne planove koje moraju za sad Äuvati u sebi (period od 7. do 25. februara) da bi ih pokrenuli od 24. februara.

 

Realizacija neÄeg Å¡to su dugo priželjkivali može biti u periodu od 7. do19. marta. Druga polovina marta je dobar period da se radi dosta na sebi, Äuva energija za dalji period, ali pre svega da se radi na liÄnom usavÅ¡avanju koje može u daljem periodu dati dobre rezultate. Jako dobre vizije u poslu, Bikovi bi posebno mogli osetiti u periodu od 1. do 10. aprila i od 7. do 26. maja, kada bi mogle da se pokrenu konkretnije promene, materijalna deÅ¡avanja.

 

Savet zvezda je da se od 9. do 13.maja obrati pažnja na odnose sa ženama u poslu, jer tu može biti konflikata ili nerazumevanja. Ukoliko se desi da zacrtate neke bitne ciljeve možete ih veoma lako realizovati do 30. maja (što može doneti bolje prihode, bolju samouverenost, smisao za biznis, lakoću u radu). Na koncentraciju i komunikaciju u poslovnim odnosima trebalo bi obratiti pažnju kroz period od 19. do 22. aprila kada može biti krakotrajne ljutnje, unutrašnjih nemira, jer neće sve ići baš tako jednostavno kako želite, ali najbitnije je da će posle malo većih napora tokom sredine proleća doći do fenomenalnih rezultata do kraja proleća.

 

Posebno Bikovi koji imaju privatni biznis, bave se ekonomijom, trgovinom trebalo bi da obrate pažnju na poslovni status, okruženje i materijalnu stranu kroz period drugog PomraÄenja koje će teže osetiti u periodu od 6. do 16. maja, kada je jako važno da budu koncentrisani, pribrani, da budu ekonomiÄni, ali malo oprezniji pre donoÅ¡enja svih bitnijih odluka. Sve će biti mnogo lakÅ¡e od 20. maja kada će im Venera u Blizancima ponuditi puno reÅ¡enja, neki brži poslovni ritam, Å¡armantnost koja će im posebno pomoći da sve Å¡to su želeli da zavrÅ¡e u februaru ipak zavrÅ¡e tokom maja, ali na uspeÅ¡niji naÄin.

 

Bikovi od poÄetka godine imaju i jaku potrebu za poslovnom samostalnošću i nezavisnošću, pa im neće prijati da im “neko bude nad glavomâ€, a u sluÄaju rada za druge imaće osećaj da žele bliske, spontanije odnose i ravnopravnost koja će biti imperativ ove poslovne godine, sve će morati da se deli, svi poslovni odnosi moraju nositi toplinu, bliskost, ali opet i profesionalnost. Od kraja maja do poÄetka juna bi mogli i naplatiti ili doći do nekog neplaniranog novca, dok će im period od 7. juna - 8. avgusta doneti veću subjektivnost, emotivniju komunikaciju kroz posao, veći smisao za biznis i zavrÅ¡avanje neÄega Å¡to su Bikovi priželjkivali vrlo davno. Taj period nosi jednu srdaÄnost, uslužnost i to je jedan jako srećan period u kome će se kroz dobru organizaciju sve reÅ¡iti u njihovu korist. Ima mogućnosti da u tom periodu steknu i dobre prijatelje preko posla koje će gledati kao Älanove porodice.

 

Iako je letnji period aktivan, Bikovi će osim ambicioznosti imati i crtu da se lako iznerviraju na poslu, da ih pogode sitnice, pa je savet zvezda da to izbegavaju posebno kroz period od 5. do 13. jula i od 16. do 22. jula, da se ne izgube u detaljima, da ne gube veru i misle da se njihov rad ne ceni na naÄin kako bi želeli. Tada bi bilo dobro uzeti krakotrajni odmor (koji će Bikovima u ovoj godini biti potreban Äešće). U periodu od 24. do 27. jula i od 2. do 9. avgusta veća poslovna ravnoteža, mogla bi oÄekivati veći mir i bolju organizaciju poslova, veće poslovno poverenje i zavraÅ¡avanje svih dužnosti posebno od 11. do 17. avgusta, posebno od 21. avgusta do 7. septembra kada će im zvezde biti vrlo naklonjene (Bikovi koji u ovom periodu budu Äekali važne vesti, promenu položaja nabolje, potpisivanja važnih ugovora ili pokretanje neÄeg kreativnog imaće izuzetno plodan period rada).

 

Bikovi koji su vezani duže od Å¡est godina za državne ustanove mogli bi se suoÄavati sa manjom nesigurnošću u radu kroz sam kraj aprila i poÄetak maja, posebno kroz period od 7. do 15. septembra i od 22. septembra do 1. oktobra, kada mogu imati osećaj neke nepravde, da sporije napreduju i da prosto neke stvari ne idu u smeru kako su želeli. Savet zvezda je ne donositi nikakve konaÄne odluke, već saÄekati dobar tranzit u periodu od 1. do 10. oktobra, posebno periodu od 4. do 15. novembra.

 

Najbolju organizaciju i poslovni mir Bikovi bi mogli pronaći kroz period samog kraja 2013. godine, na samom ulasku u decembar mesec kada će imati naklonjenost zrelijih osoba, ali i institucija u kojima rade. Bikovi na poslovnom nivou treba da izbegavaju sklonost krajnostima ili –ili), kao i sklonost da se mnogo oslanjaju na druge, već je savet zvezda da profesionalno u 2013. uÄ‘u sa sopstvenim idejama, inicijativom. Zbog tri pomraÄenja koja mogu nositi pre svega materijalne promene, moraju biti malo oprezniji po pitanju finansija kroz period od 22. aprila - 10. maja, posebno kroz period od kraja septembra, poÄetka oktobra.

 

Brže promene ovaj znak bi mogao oÄekivati na samom poÄetku godine, dok veću sigurnost oko poÄetka leta. Periodi godine kada moraju biti umereni i Äekati spor, ali siguran napredak je april, prva polovina maja, avgust i novembar mesec koji neće biti beznaÄajni, Äak periodi sticanja bitnih iskustava i lekcija u poslu za dalji period života. U poslu je posebno važno raditi na samokontroli, izbegavati izazivaÄki stav i koristiti prirodnost i pronciljivost u periodu koji može biti malo provokativan kroz ljude iz poslovnog okruženja ili direktno ljude od kojih će Bikovi poslovno zavisiti (iako oni neće želeti nikakvu zavisnost ove godine) u periodu od 8. do 16. novembra i od 24. novembra - 3. decembra.

 

Dobar period na samom kraju godine za kredite, finansijske važnije kupovine i ulaganja (preporuÄljivo u periodu od 6. do 25. decembra). Iako će od 26. decembra jedva doÄekati kraj 2013. uspeće do samog kraja da zavrÅ¡e jedan posao koji im može delovati nemoguće. Biće skloni da posebno u periodu decembar, prva polovina septembra i juli mesec prenose dobru energiju, ubedljivost na ljude sa kojima rade i doÄ‘u poÄetkom jeseni do bitnijih poslova. Neće se plaÅ¡iti izazova, a kao da od poslovne podrÅ¡ke i emotivne podrÅ¡ke Bikovi u ovoj godini napreduju. Period do kraja juna Bikovima može otvoriti dosta dobre materijalne mogućnosti, dok posebno period oktobar – novembar traži Å¡tednju. Savet zvezda za Bikove koji planiraju porodiÄne poslove da dobro razmisle, jer koliko god ta opcija stvara sigurnost, može biti kontradiktorna i doneti veća nezadovoljstva od leta.

 

Dobar period na samom poÄetku 2013. i samom kraju godine, taÄnije decembra meseca za bitnije poslove sa inostranstvom. Po pitanju imovine savet zvezda je da Äuvaju ono Å¡to poseduju i da dobro razmisle da li je potrebno neÅ¡to prodavati, jer mogu naći lakÅ¡i naÄin da saÄuvaju postojeće (maj, jun, jul).

 

Generalni utisak: Bikovi se profesionalno oslobaÄ‘aju, a posebno će oni koji budu razmiÅ¡ljali o velikim promenama u poslu i samoj profesiji imati jednu izuzetno zanimljivu godinu. Oni koji žele da nastave svoj rad, mogu imati godinu zbližavanja, porodiÄnih odnosa preko poslovnog okruženja, ali period odricanja kroz sam rad. Kao da je Bikovima potrebno mnogo privatne podrÅ¡ke da bi ovu godinu doÄekali u većem svetlu, ali svakako ćemo im držati pesnice i poželeti da idu ka svojim ciljevima.Važan savet: Pokrenite se već od 12. januara i ne Äekajte da važne prilike prolaze pored vas!

 

 

 

Ljubav:

 

PoÄetkom 2013. Bikovima će biti potrebnija moralna podrÅ¡ka od partnera nego neka krupna dela ili reÄi. Mnogi će sanjariti na javi Äekajući pravo vreme za ljubav. Ipak, mali savet do 9. januara da može biti propuÅ¡tenih prilika za slobodne ili preterivanja i neumerenosti u emotivnim zahtevima, zato nije loÅ¡e malo “spustiti loptu†i saÄekati da vreme pokaže u kom smeru treba ići. Bikovima trenutno treba i mnogo fiziÄke pažnje i razgovora, a oni koji su dugo zajedno svakako mogu raÄunati na dobre dogovore kroz period od 14. do16. januara. Posebna poslovna podrÅ¡ka voljene osobe Bikovima dosta može znaÄiti u realizaciji samostalnijih poduhvata kroz period od 24. do 31.januara i od 3. do 5.februara.

 

Većina Bikova mogu biti skloni da malo u ovom periodu skrivaju svoja osećanja ili preživljavaju sve u sebi Å¡to bi posebno trebalo izbegavati u periodu od 5. do 8. februara i od 21. februara - 3. marta, kada treba izbegavati savete drugih i osloniti se na svoje instikte. Posredovanja slobodnim Bikovima nikako neće prijati, njima su potrebna iznenaÄ‘enja, neplanirane i spontane situacije, pa slobodni sigurno neće tako lako uploviti u neÅ¡to veliko do poÄetka proleća, ako nebo upravo ne namesti takvu situaciju. InaÄe zimski period nosi Äeste promene raspoloženja (period od 14. februara - 2. marta, pa će se bolje osećati oni koji su u malom dužim odnosima kada će biti viÅ¡e okrenuti poslovnoj budućnosti svoje voljene osobe.

 

Povećanje romantike, moguće bitnije emotivne situacije, posebno za slobodne pripadnike ovog znaka, mogle bi se baÅ¡ oÄekivati u vreme koji oni vole – proleće. Već aspekti, pojaÄani uticajem Venere u znaku Riba od 12. marta, mogli bi nagovestiti neke lepe situacije, nežnost, pojaÄana osećajnost i period kada će sa iÅ¡Äekivanjem oÄekivati toplije vreme, ali i bolje raspoloženje unutar njih samih, Å¡to će se osećati tokom celog marta, ali Bikovi neće biti sposobni za brz ulazak u neÅ¡to, već će mnogo otvoreniji i konkretniji biti u periodu od 1. aprila, kada će psiholoÅ¡ki biti spremniji za vezu. Zato ako se dragi prijatelji meÄ‘u vama desi neka lepa situacija od marta, znajte da to može biti po principu "zatiÅ¡je pred prave dogaÄ‘aje tokom proleća".

 

Mart je viÅ¡e mesec težnje idealnom, posebno kod ženskih pripadnika, sanjanja, rada na fiziÄkom izgledu, maÅ¡tanja, ali nesigurnosti u preuzimanju prvih koraka. Iako Bikovi spolja deluju flegmatiÄni, to je znak koji poseduju izuzetno jake emocije. To će znati da pokažu posebno u aprilu, kada će posebno pripadnici koji su u vezi imati mogućnost da pomognu, odbrane i zaÅ¡tite osobu koju vole i da joj na pravi naÄin pokažu koliko im je stalo. Mogu pokazati veliku pouzdanost, ali možda malo veću nestrpljivost koju treba kontrolisati u aprilu, mada je to mesec posebne potrebe za emotivnim dokazivanjem. Za mnoge to je i mesec iskuÅ¡enja, pa je poseban savet ženama da dobro provere status osobe koja im se dopada pre samog ulaska u vezu, jer se može dogoditi da neÅ¡to bude ograniÄeno i zabranjeno.

 

Od emotivne podrÅ¡ke u aprilu mnogo će zavisiti i zdravlje ovog znaka, ali je sigurno to mesec izuzetne emotivne transformacije, ideja i jake potrebe za emocijama, možda i nekim vidom karmiÄkog Äišćenja i susreta sa osobama sa kojima su imali jake kontakte u prethodnoj reinkarnaciji. Za pripadnike koji imaju stabilne odnose, april 2013. mogao bi biti jako važan samoj voljenoj osobi kroz karijeru. Poseban savet zvezda pored prvo PomraÄenje da Bikovi teže duhovitosti, nežnosti, kompromisima u emotivnim odnosima izmeÄ‘u 12. do 18.aprila, periodu od 25. do 30. aprila i od 9. do14. maja, jer mogu izbeći nepotrebne nesporazume.

 

Razgovori sa voljenom osobom, ali i male pauze i punjenje baterija, prijaće svim pripadnicima bilo kog statusa u periodu kraja aprila do samog ulaska u maj mesec. (tad je jako važno izbegavati kontrolu voljene osobe, davanje uslova, pokazivanje ljubomore ili oÅ¡tro pokazivanje netolerancije, brojati do sto!). Mnogo jasnija mentalna razmena, emotivni planovi, situacije mogu se pokrenuti od 20. maja do 1. avgusta, kada je dobro praviti zajedniÄke planove kroz odmor, porodicu, a Bikovi u braku treba da razmiÅ¡ljaju o pokretanju proÅ¡irenja porodice. Za slobodne, u sluÄaju da se niÅ¡ta znaÄajno ne desi ili ne naiÄ‘ete na adekvatniju osobu do sredine aprila, svakako sledi mirniji period kada se treba okrenuti karijeri i ponovna mogućnost dobrih aspekata na nebu u periodu od 24. avgusta -13.septembra (važan savet izbegavati mozganje, analize, neopuÅ¡tenost, preveliko testiranje partnera/ke, opustite se malo, leto je i vreme kada je sve dozvoljeno).

 

Letnji period mnogim Bikovima može doneti veću potrebu za emotivnim mirom, porodicom, stalnim vezama pa će većina pripadnika ovog znaka želeti da se oseća ušuškano i da ne gubi vreme na nepotrebne stvari, ljude, situacije. Odmori su jako bitni, jer mogu doneti nešto dobro (preporuka od 26. juna - 9. avgusta). Bikovi koji planiraju brak imaju jako lepo otvoreno period jeseni kada ih može poslužiti i vreme za jednu lepu svadbu (preporuka od 12. do 25. septembra). Za ostale to će biti period kada će više razumeti potrebe voljene osobe, praviti kompromise, ali i dosta raditi na sebi, svom izgledu i biti okrenuti pametnim i korisnim stvarima (obrazovanje, posao, šoping).

 

Ulazak u oktobar mnogima može doneti smanjenje mentalne energije i nepotreban nemir, sumnje, pa je savet zvezda da ukljuÄite racio u bilo koje bitnije odluke (period od 1. oktobra -1. novembra). Merkur će retrogradno prolaziti znakom Å korpiona Å¡to može unositi mali nemir kroz polje braka i partnerskih odnosa kroz ceo oktobar i novembar do 5. decembra, pa Bikovi moraju biti uzdržaniji, strpljiviji, skloni da u jednoj prolaznoj situaciji ne padaju u pesimizam. Nagli pozitivni dogaÄ‘aji, olakÅ¡anja, optimizam i sreća doÄekaće ovaj znak pri samom izlasku iz 2013. koja može biti godina, pre svega, najveće emotivne plodnosti u leto, ali možda male nesigurnosti kroz slobodne pripadnike ovog znaka, pa se treba Å¡to viÅ¡e opuÅ¡tati, izlaziti, putovati, kretati se i izbegavati izolaciju i sedenje u kući.

 

Iako decembar mesec nije vreme venÄanja i većih proslava, ipak Bikovi će napraviti presedan, mnogi će osetiti da je vreme za neÅ¡to konkretno, da im treba neka velika odluka i to je sigurno period kada će biti skloni da pozitivno iznenaÄ‘uju porodicu i okolinu ( preporuka od 7. do 22. decembra). Potpuna slika emocija zakljuÄiće ovu godinu do 28. decembra kada će skupiti energiju za predstojeću 2014. (kao da je ovo godina važnih odluka, ali malo većeg unutraÅ¡njeg pritiska i oÄekivanja, pa može doći do manjeg pada energije kada će im trebati baÅ¡ pravi odmor pri doÄeku Nove 2014).

 

Sve u svemu, iako Bik nije neodluÄan, Äak vrlo principijalan i zna Å¡ta želi, imam utisak da će se malo ponaÅ¡ati detinjasto, ali u stalnom naletu emocija. U svakom sluÄaju nema potrebe za brigom, samo treba malo pokrenuti akciju i interesovanje. Bik će imati snagu da pomogne i svojim voljenim osobama i kroz to da ima emotivni liÄni napredak do kraja godine (preporuka od 25. maja - 27. decembra). Iako Saturn u Å korpionu od oktobra 2012. malo smeta Bikovima da pokažu svoje potencijale, ova karmiÄka planeta će ih nauÄiti Å¡ta je dobro i kad treba da prekinu ono Å¡to im donosi patnju, kako u samoći mogu biti najjaÄi i kako snovi mogu postati stvarnost. U svakom sluÄaju Bikovi mogu oÄekivati nemoguće, ali im želimo da ostanu svoji i da se izbore za sve Å¡to žele. Izdržljivost im je glavna osobina pa treba da bude posebno aktivna i na emotivnom i na poslovnom planu.

 

Bikovi teÅ¡ko podnose rastanke, pa neće imati takve ideje, ali treba da se trude da tokom prve polovine godine stoje Ävrsto na zemlji (februar, mart). Bikovi koji su u braku ili dugim vezama ne bi bilo loÅ¡e da planiraju sa svojom voljenom osobom neki poslovni projekat, jer ih to može i viÅ¡e zbližiti.

 

 

Zdravlje:

 

Ovo je godina koja može kažnjavati Bikove ako ne budu disciplinovani. Posebno osetljive taÄke mogu biti beÅ¡ika, genitalije, Å¡titna žlezda kod žena, kod muÅ¡karaca stopala i pritisak. Zato hedonizam treba maksimalno izbaciti iz ove godine, truditi se da budete disciplinovani i voditi raÄuna o svom zdravlju (to je posebna preporuka kroz sredinu januara i februara meseca za muÅ¡ke pripadnike, posebno krajem februara, drugu polovinu aprila i poÄetak maja i period od 10. septembra - 9. oktobra za ženske pripadnike ovog znaka).

 

Letnji period posebno nosi da će porodiÄna i emotivna podrÅ¡ka biti u direktnoj vezi sa zdravljem, pa kad je sve u redu, imaćete osećaj baÅ¡ prave energije, vitalnosti i sreće, ali ako je neki Älan loÅ¡ije možete njegove probleme preživljavati dublje i gore nego Å¡to bi trebalo (Å¡to psiholoÅ¡ki vrlo loÅ¡e može uticati na mentalno zdravlje tokom jula i prve polovine avgusta). Posebno dobar period da Bikovi urade opÅ¡te zdrastvene analize i posete lekara, jer će im zvezde biti naklonjene za terapije, popravke, dijagnoze ili primanja kvalitetnih saveta je u periodu od 14. avgusta - 8.septembra i od 8. oktobra - 2. novembra).

 

U sluÄaju da želite da promenite neku loÅ¡u naviku ili ishranu odliÄan period za sve Bikove posebno se pokreće u periodu od 5. novembra - 8. decembra, kada im mogu prijati sve vrste posta. Na samom kraju godine savetuje se, posebno starijim pripadnicima da se manje fiziÄki forsiraju, a svima ostalima da ne nagomilavaju sve poslove koje nisu stigli od poÄetka jeseni u decembru mesecu, jer mogu potpuno izgubiti energiju, biti razdražljivi i doÄekati kraj godine u krevetu.

 

Topla reÄ, ljubav, porodica i materijalna sigurnost su važne u opÅ¡tem zdravlju ovog znaka, kao i kontakt sa prirodom i bavljenje sportom posebno od druge polovine maja. Ne gubite vreme na reÅ¡avanje problema drugih, jer ćete tako prikupljati loÅ¡u energiju na sebe Å¡to može uticati na manje psiholoÅ¡ke krize i okrenite se prirodi i prirodnom.

 

Savet za ovaj znak generalno bi bio da niÅ¡ta ne forsira u ovoj godini, ali da ne ostavlja nezavrÅ¡eno! Ishrana u toku zime treba da bude mesna, proleće nosi dobro zdravlje kroz mediteransku ishranu, a leto kroz tradcionalnu. MeÄ‘utim, period od oktobra meseca nosi pre svega dobro zdravlje kroz Äest post, puno teÄnosti, posebno zelenog i naranadžastog povrća. Ne treba zaboraviti i Äinjenicu da Bik ulazi u 2013. sa energijom pobednika kroz zdravlje, pa kad bi i bilo neke neprijatne situacije, izaÅ¡ao bi jaÄi nego ikad!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ovan

 

 

 

Karijera:

 

Ovnovi ulaze u Novu 2013. godinu sa izuzetno mnogo planova, a ovo je jako dobar period da pokrenu neke promene. ZavrÅ¡avaju bitne poslove koje su zapoÄeli tokom prethodne godine u periodu od 6. do 10. januara i periodu od 23. do 29. januara. Neće im prijati autoriteti, ali je period do 10. januara odliÄan za sve Ovnove Äiji je posao povezan sa putovanjima, poslovima uvoza i izvoza, sa strancima.

 

Ulazak u februar mesec je idealan za grupne i timske poslove, i to je svakako period kada slobodno mogu svoje poslovne projekte pokrenuti sa jako puno incijative. Od 5. do 14. februara je period promena, vesti, deÅ¡avanja i neÅ¡to bržeg svakodnevnog ritma. Ovnovi koji su vezani za državne ustanove, a posebno oni koji žele da promene svoj posao preporuka da o tome razmiÅ¡ljaju od 26. januara -14. februara, jer je to idealno vreme, u suprotnom moraju saÄekati kraj proleća.

 

Druga polovina februara traži malo viÅ¡e koncentracije, mentalnog podsticaja i da se nikako ne ulenjite! Samo za Ovnove koji su vezani za humanitarne i medicinske profesije moguć je nagli napredak kroz period od 15. februara - 6. marta. Preporuka do poÄetka proleća je koristiti intuiciju, ne predavati se, baviti se sportom, težiti poverljivom i pouzdanom poslovnom okruženju, jer posebno kraj februara i poÄetak marta mnogima mogu doneti tajne neprijatnosti, spletke ili dvoliÄnost.

 

U tom periodu do 4. aprila nije loše obratiti malu pažnju i na saobraćaj, šta potpisujete, kao i da ne vozite kad ste jako umorni. Ulaskom vašeg vladaoca Marsa u znak Ovna od 13. marta kao da ćete polako, ali sigurno krenuti da se budite i pokrećete. To je period jakih samoanaliza u poslu, ali period kada treba pravilno usmeriti energiju. Izbegavati sujetu, samokritiku i težiti poslovnoj spontanosti, jer sve što zacrtate mogli biste lakše realizovati do 10. aprila.

 

Izbegavajte žurbu kroz period od 13. marta - 9. aprila žurbu, nestrpljenje, nagle nepromiÅ¡ljene odluke. Od 1. aprila nastaje period dokazivanja i tada je pravo vreme da pokažete svoje poslovne kvalitete. UoÄi PomraÄenja koje će biti prvo od 25. aprila, Ovnovima je savet da beže od tvrdoglavih finansijskih rizika sve do 9. maja, jer mogu imati trajnija opterećenja koja bi mogla potrajati do kraja godine. Zato je jako važno da u tom periodu razmisle pre sveka bitne akcije. Imaće smisla za ekonomiju i imaće u tom periodu jaÄu potrebu za materijalnom sigurnošću. Posebna preporuka da se bave sportom i da pokreću privatne poslove u periodu od 17. do 25. aprila.

 

Ima mogućnosti da se u periodu od 27. aprila - 1. maja zavrÅ¡e neki sitniji poslovi i reÅ¡e neki manji materijalni problemi, ali ne rizikovati! Period od 13. maja - 25. maja će biti mnogo lakÅ¡i kroz imovinske promene, materijalnu situaciju, ali posebno za Ovnove koji se bave privatnim poslom ili oÄekuju konkretne važne poslovne odluke. Ovo bi trebao da bude period i manje nagrade, za svo strpljenje i odricanja koja su proÅ¡li kroz drugu polovinu marta i sam poÄetak aprila, kao i drugu polovinu februara koji može biti nazvan i periodom manjih “iskuÅ¡enjaâ€. Ovnovi Äesto mogu imati nagle mentalne promene od ushićenja i novih ideja sa poÄetkom 2013. do malog pada i nezainteresovanosti oko druge polovine februara i poÄetka marta, pa nagle oÅ¡troumnosti i upornosti od 21. marta. To će sve doći u ravnotežu tokom sredine i kraja maja kada će imati sliku u kom smeru žele da krenu. To je i period kada treba raditi najviÅ¡e projekata, da bi mogli uživati u letu. Ulazak Marsa u znak Blizanaca od 2. juna doneće pokret, putovanja, sreću, mnogo vesti i jedan jako lep period akcije.

 

Tada bi mogli pokrenuti i neke dodatne poslove i svakako da će to biti jako lepo vreme za ovaj vodeći znak Zodijaka (iskoristiti period od 2. do 23. juna za sve vrste važnih poslova, putovanja, kontakta sa strancima, razgovore sa Å¡efovima, jer je ovo period unapreÄ‘enja, dinamike i kada će Ovnovi biti mentalno najaktivniji). Period od 24. juna -1. jula traži manji odmor, a sa ulaskom Jupitera u znak Raka, period ukazuje na mogućnost da Ovnovi doÄ‘u do imovinsko –materijalne sigurnosti i da se okrenu trajnijim investicijama koje su za mnoge Äekane, punih 12 godina. Dobar period za nekretnine, ureÄ‘enje doma, važne porodiÄne investicije, i period kada profesionalno mogu raÄunati na sigurnost (posebno period od 1. do 20. jula).

 

Preporuka je da drugu polovinu jula iskoriste za odmor, napune baterije i ponovo krenu u poslovne akcije i odluke od 8. avgusta -16. avgusta, posebno u periodu od 30. avgusta - 16. oktobra, koji će biti period kreativnih podsticaja, dobre energije, sklonosti da se istovremeno zavrÅ¡e nekoliko važnih poslova, ali i period kada će Ovnovima mnogo znaÄiti pohvale, nagrade i podrÅ¡ka voljenih osoba, ali i autoriteta. To je period njihove izuzetne regeneracije koju treba usmeriti na korisne stvari. Od 17. oktobra - 25. oktobra i od 31. oktobra - 11. novembra imaće mogućnost da zavrÅ¡e administrativne poslove, sitne svakodnevne obaveze za koje nisu imali vremena i da se okrenu većem poslovnom perfekcionizmu. Ista preporuka je otvorena od 4 . do 10. decembra.

 

Treće PomraÄenje u novembru savetuje Ovnovima da vode raÄuna o sebi, da se poslovno ne iscrpljuju, da ne budu neumereni, da donose ponovo odluke temeljnije i sa mnogo strpljenja, Å¡to je savet posebno kroz period od 11. novembra - 19. novembra. Iako bi imali mogućnost da ispravljaju neke nepravde i da se okreću viÅ¡e politici, diplomatiji, zakonu do 14. decembra, u mnogo lakÅ¡i period poslovne energije i planova ućiće u periodu od 15. do 25. decembra, dok bi poslednje dane 2013. trebalo iskoristiti za odmor. Ponovo mali savet pripaziti na saobraćaj, izbegavati naglost, nepromiÅ¡ljene izjave, težiti miru i harmoniji, a koristiti liÄni Å¡arm, ma Å¡ta da bude u pitanju.

 

Generalni utisak: Ovnovi mogu oÄekivati jednu izuzetno plodnu profesionalnu godinu kada svoje potencijale treba da pokrenuti od januara, prve polovine februara, prve polovine aprila, posebno juna i avgusta meseca kada će imati mogućnost da naprave neÅ¡to konkretno dobro za sebe. PoÅ¡to je ovo vatreni, kardinalan znak koleriÄne naravi, svakako da mogu imati faze unutraÅ¡njih previranja, agresije, ljutnje, ali zapamtite to je prolazno. Bitno je reći da treba uvek na strpljiv naÄin održavati profesiju i ljubav prema porodici, ali da treba u ovu godinu ući sa većim liÄnim profesionalnim ciljevima. Cenite svoj rad, ali se trudite da se lakÅ¡e prilagoÄ‘avate drugima!

 

 

 

Ljubav:

 

Ulazak u Novu 201. godinu, sa uticajem Venere u Strelcu, većina Ovnova će saÄekati sa velikim optimizmom, željom za slobodom, modernijim odnosima, opuÅ¡tenošću, ali će mnogi slobodni pripadnici imati mogućnost da, na malo neobiÄan naÄin, daleko od kuće upoznaju svoje idealne polovine. Ovo je vreme iskrenosti, avantura, ali vreme kada će Ovnovi moći da se malo opuste.

 

Za slobodne pripadnike izuzetno pozitivan period do 10. januara, kao i od 4. februara do 22. februara kada će mnogi potpuno neoÄekivano imati veće emotivne promene. Mnogi se mogu vraćati u proÅ¡lost i imati neki vid lekcije zavrÅ¡avanje neÄeg iz proÅ¡losti i skupljanja energije u periodu sredine januara, a pripadnici koji su dugo u vezi ili braku imaće potrebu za nekom promenom, akcijom, ali budite malo strpljiviji do 1. febrauar kada će se spontano deÅ¡avati neke lepe stvari.

 

Nemojte menjati svoje partnere-ke, nemojte ostavljati vremenu neke bitne odluke, ali se trudite da unosite veću strast i ljubav u vaÅ¡ odnos i to će biti dovoljno! PoÄetak godine nosi i poruku da nikad ne treba reći "Ne", jer za mnoge ovo može biti vreme neoÄekivanih, ali lepih promena! TakoÄ‘e period od 27. februara - 2. marta i od 6. marta - 10. marta može nositi romantiÄnost, osećajnost da se mnogi pripadnici ovog znaka zaljube, smire i uživaju u toplini partnera. Tada ne treba "mozgati", već se prepustiti samoj situaciji. Neka dela budu jaÄa od reÄi, jer Ovnovi u tom periodu neće znati da objasne kako se osećaju! SliÄan period se može deÅ¡avati u periodu od 20. marta - 23. marta i od 27. marta - 30. marta. Za one koji su u dužim odnosima svakako vreme dobrih dogovora sa partnerima i traženja obostrane sigurnosti, ali i mira. Sa ulaskom Venere u znak Ovna ako ne iskoristite prethodne periode, svakako dolazi do buÄ‘enja, ali ne sme biti po principu sad ili odmah, jer može biti situacija neÅ¡to se desilo brzo, ali je brzo i proÅ¡lo (period od 24. do 29. marta).

 

Za parove koji su u dužem odnosu malo viÅ¡e emotivne tolerancije i razumevanja u braku potrebno je posebno u periodu sam kraj marta, poÄetak aprila i u periodu samog kraja decembra i ulaska u 2014. godinu, jer to može biti period previranja, pojaÄanih nesporazuma, svaÄ‘a, Äak za one koji su u prethodnoj godini imali problema i opasnost od razdvajanja. Na to novopeÄeni parovi moraju voditi raÄuna i kroz period od 10. do13. aprila. Biće malo kontradiktorno to proleće 2013. mnogi će naglo prekidati i naglo zapoÄinjati neÅ¡to novo, osećaće se neka euforija u vazduhu, ali će biti puno strasti, jakih reÄi i deÅ¡avanja posebno od 1. do15. aprila.

 

Druga polovina aprila biće viÅ¡e vezana za potrebu za emotivnom i materijalnom sigurnošću, ali osećaj da Ovnovi ne žele da imaju uticaj sa strane, taman posla rivalitet, tako da treba izbegavati posesivnost, već se truditi da polako, ali sigurno naÄ‘ete emotivnu ravnotežu (period od 17. aprila - 6. maja). Prijaće i mali hedonizam, ali u tom periodu se treba okrenuti zajedniÄkim materijalnim analizama i izjavama ljubavi. Ovnovi preko emocija dobijaju energiju, pa će im to biti jako potrebno u ovom periodu, posebno ženskim pripadnicima osećaj vrednosti koji će iskljuÄivo naći preko partnerskih odnosa.

 

Za mnoge to može biti lepo vreme za planiranje porodice i dece, braka. Ulazak Venere u znak Blizanaca od 9. maja na samo PomraÄenje nosiće odjednom veću veselost, komunikaciju, Äak mogućnost za mnoge da im se jave svi oni koji dugo nisu bili prisutni. Ovo je period kada će većina Ovnova dobiti onu detinjastu i pomalo neozbiljnu energiju, ali će uživati u pokretu, biti reÄiti, ali mnogi slobodni pripadnici imati dve emotivne Å¡anse istovremeno. Zbog opozicije Venere i Neptuna od 14. do 18. maja treba izbegavati idealizaciju, oÄekivanja od osoba koje ne poznajete, ali osećaj udaljenosti od osoba koje volite. TakoÄ‘e kraj maja u periodu od 24. do 27. maja traži lakÅ¡e prihvatanje razlika u partnerskim odnosima, manja oÄekivanja i pokretanje energije kod osobe koju volite. Izbegavati da se emotivni problemi reÅ¡avaju hranom ili neumerenim troÅ¡enjem i izbegavati da se obećava ono Å¡to se ne može ispuniti.

 

NeÅ¡to pozitivniji dani mogu biti 28. maja - 2. juna. Ti dani su dobri za nove poÄetke, za medeni mesec i prijatniju komunikaciju u braÄnim i emotivnim odnosima. Ulazak Venere u znak Raka od 3. juna smiriće Ovnove za trenutak i posebno doneti potrebu za porodicom, udobnošću, brakom. To je period kada Ovnovi treba da prave trajne planove sa svojim partnerima, ali i kada treba izbegavati tvrdoglavost, naglost, brzinu, treba uzeti malu pauzu i okrenuti se svom domu, familiji, roÄ‘acima i osobi koju vole (period od 2. do 20. juna). Može biti ponovo faza da se neki Ovnovi vrate u proÅ¡lost, budu nostalgiÄni ili pokuÅ¡avaju da neÅ¡to emotivno vrate u sadaÅ¡njost (poslednji dani juna 2013). Ipak od 28. juna pokreće se fenomenalna energija i ovo može biti period sreće, ljubavi, strasti i lepih deÅ¡avanja, gde će sam osećaj ljubavi, veze, braka za ovaj znak biti od veće važnosti, mnogima će se ispuniti neÅ¡to Å¡to su dugo želeli na ovom planu (period od 28. juna - 23. jula sa uticajem Venere u znaku Lava). Poslednje dane jula i period do 16. avgusta treba iskoristiti da zajedniÄki sa voljenom osobom pozavrÅ¡avate svakodnevne poslove, ali voditi raÄuna da odnos ne preÄ‘e u naviku.

 

Za slobodne mali savet za period od 26. jula - 31. jula i od 5. do 8. avgusta da izbegavaju kritiÄnost, velika oÄekivanja i nagle ulaske u vezu dok osobu koju su upoznali malo bolje ne upoznaju. Ovo za Ovnove nije baÅ¡ najbolji period za zajedniÄke poslove sa voljenim osobama, samo period kada treba raditi na boljoj emotivnoj komunikaciji. Mnogo će toga za one slobodne ili one sveže zaljubljene biti jasnije do 21. avgusta kada će imati sliku koga vole, s kime žele da nastave dalji period emotivno i Å¡ta oÄekuju od svog partnera/ke. Period od 22. do 24. avgusta i od 3. do 10. septembra je posebno važan i mnogi Ovnovi mogu da stanu na ludi kamen i da se posvete svojim partnerskim odnosima, mnogo lakÅ¡i dolazak do emotivne istine. Sa ulaskom Venere u Å korpionu od 12. septembra pojaÄaće se energija, strast i potreba za fiziÄkom privlaÄnošću koje će posebno osećati Ovnovi. Idealno vreme za brak i planiranje potomstva (period od 12. septembra - 4. oktobra), ali period kada se mnoge veze mogu produbiti na psiholoÅ¡kom i fiziÄkom nivou.

 

Posebno za pripadnike koji su u braku jako lepo vreme za povećanje imovine, porodiÄne proslave, proÅ¡irenja i zajedniÄke trajnije dogovore sa voljenom osobom. Period od 8. do 22. oktobra nosi optimizam, idealno vreme za otvorenije razgovore, putovanja, dinamiku i mnogi koji nisu iskoristili neke bitnije aspekte mogli bi da upravo u ovom periodu pronaÄ‘u prave vrednosti preko emocija ili da direktno imaju uspeha preko voljene osobe. Dobar period za obrazovanje, daleka putovanja, ali sklonost platonskim ljubavima.Vratiće se romantika, one prave vrednosti i Ovnovi će moći potpuno da se opuste i imaju realna oÄekivanja. JaÄa vraćanje strasti, jake emocije, izjave i deÅ¡avanja u periodu od 28. oktobra - 5. novembra.

 

Period od 6. do 22. novembra nosi veći osećaj odgovornosti, možda period kada ponovo treba ukljuÄiti odgovornost i strpljenje i kada treba izbegavati vraćanje na stare greÅ¡ke, bivÅ¡e ljubavi za mnoge i kada je potrebno biti malo istrajniji, ali lakÅ¡e razumeti drugaÄije potrebe svoje voljene osobe. Za pripadnike koji su u dugim odnosima za planiranje bitnijih porodiÄnih stvari i investicija neće biti loÅ¡ period od 23. novembra - 1. decembra.

 

U ovom periodu postojaće i jedan malo naporniji tranzit oko trećeg PomraÄenja koje se može već osetiti oko 7. novembra. I na samom poÄetku decembra Ovnovi se mogu osećati nervoznije, depresivnije i nerazumljivije. Savet zvezda: Nadjite veru, punite baterije, bavite se sobom i izbegavajte kritiÄnost u odnosima! PoÅ¡to će se Venera retrogradno vraćati u znaku Jarca tokom celog decembra to će biti vreme za mnoge da stave taÄku na neÅ¡to Å¡to im nije odgovaralo cele godine, ali za mnoge osećaj da im je potrebna potpuno druga energija (uglavnom parovima koji se duže vreme loÅ¡ije slažu). Zbog toga može biti dosta razdvajanja izmeÄ‘u pripadnika ovog znaka baÅ¡ u tom mesecu. Za one strpljivije savet da se u decembru viÅ¡e treba usmeriti na posao i karijeru i lakÅ¡e razumeti potrebe ljudi koje volimo. Svakako je generalni utisak da će Ovnovima cvetati ruže u ovoj godini, a posebno lepa vest slobodnim pripadnicima da će biti mnogo Å¡ansi za nove poÄetke, Äak i ulazak u ozbiljne, braÄne vode. Samo napred!

 

 

Zdravlje:

 

Iako ćete u Novu 2013. ući sa izuzetno puno energije povedite raÄuna o povredama, problemima sa kostima i zubima, jer zimski period može biti i malo nezgodan. To je preporuka posebno najstarijim Älanovima znaka Ovna. Probajte da uoÄi doÄeka izbegavate loÅ¡a sećanja i pesimizam i da razmiÅ¡ljate samo o lepÅ¡oj budućnosti (ulazak Merkura u znak Jarca može doneti manju nostalgiÄnost). Od 9. februara-13. aprila i poslednjih dana maja i avgusta - savet je da se posebno vodi raÄuna o imunitetu, prehladama, stopalima, jer je ovo period gripa i prehlada kojima će posebno biti sklon znak Ovna.

 

Nije loše da se “naoružate†nekim vitaminima i narodnim lekovima. To nije najbolje vreme za hiriruške intervencije, jer ovaj znak posebno može biti sklon infekcijama. Period od 15. aprila - 15. maja nosi sklonost jakim migrenama, osetljivost grla i vida, zbog sklonosti da ovaj znak posebno u ovom periodu ima jaka mentalna naprezanja, pa nije loše raditi na opuštenosti i da se sve radi polako.

 

Leto je idealno za lakšu ishranu, dijete, sport, post, što je preporuka od 2. do 10. juna i periode od 22. do 29. juna, od 3. do 11. avgusta i od 2. do 12. septembra.

 

PoÄetak jeseni traži viÅ¡e brige o stomaku, treba piti viÅ¡e teÄnosti, težiti harmoniji i miru u poslovno-emotivnim odnosima. Kraj godine je idealan za bavljenje sportom, hobije, treba se pokrenuti fiziÄki i ne dozvoliti nikakvu lenjost i apatiju. Kontrole zuba potrebne pri samom kraju 2013. Za pripadnike koji imaju kardiovaskularne probleme savet da se vodi raÄuna o ishrani na samom ulasku u 2013. godinu.

 

Generalni utisak je da bi Ovnovi u 2013. mogli imati malo viÅ¡e problema sa organima za varenjem i imunitetom, pa Äim primetite prve znake, nije loÅ¡e da promenite ishranu.

maminamaza likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Riba

 

 

 

 

Karijera:

 

Profesionalno, Ribe bi mogle polako da se bude od 4. januara, a do tad bi im odmor baÅ¡ prijao, jer se niÅ¡ta važno neće dogoditi do tad. Period od 4. do 24. januara posebno može biti znaÄajan za poslove vezane za trgovinu, biznis, poslove sa inostranstvom, zakonom, pa bi Ribe, naravno uz pomoć njihovog Neptuna koji im pojaÄava Äula, mogle dobro da procene pravo vreme za poslovne akcije. Sam kraj januara i poÄetak februara je dobar da Ribe zavrÅ¡avaju poslove koji su ostali nedovrÅ¡eni pri kraju prethodne godine, ali da postave i malo trajnije poslovne ciljeve u periodu od 11. do 20. februara i od 24. februara do 7. marta. Ribe koje se bave kreativnim zanimanjima, medicinom, uslužnim i humanitarnim poslovima posebno bi mogle blistati u periodu od 14. do 19. februara i od 2. do 12. marta, kada će im materijalne prilike biti vrlo naklonjene.

 

Ribe maksimalno treba da koriste Å¡esto Äulo, jaka predosećanja, unutraÅ¡nju snagu u periodu od 27. februara do 23. marta, jer će imati moć da unapred predvide buduće situacije, ali i da pomognu sebi u planiranju. Period od 16. do 22. marta će većini Riba biti vrlo naklonjen i kroz novac i kroz poslovni uspeh. Ribe će na poÄetku godine sve raditi polako, bez tenzije, ali će stajati Ävrsto na zemlji, kao da predosećaju da će im vreme i sama godina biti naklonjena, pa se neće mnogo nervirati!

 

U periodu od 26. marta do 6. aprila imaće mogućnost da neÅ¡to vredno kupe, Äekaju ih i zanimljiva trajna novÄana ulaganja. To je period kada će imati viÅ¡e energije i snage da sve Å¡to materijalno zacrtaju i obistine. Druga polovina aprila može biti malo nezgodnija za osobe koje su poslovno vezane za zakon, biznis, jer to može biti vreme nepredviÄ‘enih troÅ¡kova, nervoze, lakog troÅ¡enja, pa nije loÅ¡e malo opreznije planirati novÄane akcije u tom periodu. InaÄe u period od 7. do 22. aprila savetuje se da Ribe povedu raÄuna kome mogu poslovno verovati i kako komuniciraju sa kolegama, jer mogu prolaznom ljutnjom napraviti viÅ¡e Å¡tete nego koristi, a to je inaÄe vreme rivaliteta u poslovnim odnosima, pa treba biti uzdržan. Tih dana savet zvezda je da Ribe izbegavaju rasejanost i zaboravnost u saobraćaju i da posebno vode raÄuna da ne voze kad su uspavane. Treba da vode raÄuna i o parkinzima. To je inaÄe, posebno kod ovog znaka, period kraÄ‘a, pa je jako važno da o svojim stvarima vodite viÅ¡e raÄuna. Prema nepoznatim osobama treba da se odnose rezervisano, a informacije koje dobijaju u tom periodu uvek treba viÅ¡e puta proveriti!

 

Veći deo aprila Ribe će biti vrlo energiÄne i većinu poslova obavljaće direktno, otvoreno i baÅ¡ zbog te crte imaće uspeha. Period od 25. aprila do 1. maja može biti povoljan za Ribe koje se bave poslovima prodaje, Å¡pedicije, medijima. Interesantan poslovni period za Ribe otvara se od 17. do 12. juna, kao i od 16. do 27. juna koji je povoljan za Ribe koje imaju svoj biznis. Period od 3. do 17. jula je sjajan za nekretnine, porodiÄne investicije, privatno poslovanje i otvaranje sopstvenih firmi. Taj period ponovo pojaÄava intuiciju, toplinu, srdaÄnost i Ribe će polako, ali sigurno stizati do svih zamiÅ¡ljenih ciljeva. Ribe će biti jaÄe na delu nego na reÄima, pa im neće prijati osobe koje samo priÄaju, a niÅ¡ta konkretno ne preduzimaju.

 

Leto je vreme kada će Ribe možda viÅ¡e biti okrenute porodici, nego poslu, pa mnoge koje žele da se povuku, smanje poslovni intezitet ili neÅ¡to sliÄno imaju pred sobom period mira i okrenutosti porodici. Za ostale preporuka da uzmu odmor tokom druge polovine jula, pa da nastave sa radom od 2. do 7. avgusta. Posebno znaÄajni dani za posao u periodu od 16. do 22. avgusta, kada će biti izražena ambicioznost, polet, mnogo planova, ulaganja, kao i kontakta sa uticajnim osobama.

 

Ribe koje su vezane za državne institucije mogle bi imati veći pomak u periodu od 24. avgusta do 2. septembra, kao i od 15. septembra do 15. novembra. Ovo je period koji je vrlo naklonjen i Ribama koje se bave poslovima vezanim za zdravlje, marketing, trgovinu, ekonomiju i prava. Ipak, savet, posebno za jesenji period, je da Ribe ne ulaze u nikakav vid ortakluka, jer taj period ne nosi pouzdane osobe. Sa ulaskom Marsa u znak Lava preko njihovog poslovnog polja, Ribe će osećati veću energiju, imaće visoke ciljeve i poslovnu dominaciju. Posebno će biti pod dobrim astroloÅ¡kim aspektima u periodu od 5. do 20. septembra i od 25. septembra do 2. novembra. Za Ribe koje su na visokim pozicijama jako bitan period kada mogu i vrlo dostojanstveno sebe predstaviti i izvrÅ¡iti veće transformacije u svojoj karijeri je period od 6. do 17. oktobra. Za ostale to je odliÄno vreme za premeÅ¡taje, davanje otkaza i dolazak do novog posla, a posebno nezasposlene Ribe mogu imati Å¡ansu za zaposlenje.

 

Ribe koje su u braku posebno u toku jeseni mogu imati veliku podrÅ¡ku muÅ¡kih Älanova svoje porodice i svojih voljenih osoba u vezi sa karijerom. Postoji mogućnost da otkriju neku prevaru, laž ili neÅ¡to mutno u poslu od 23. do 29. oktobra, ali ne treba da se plaÅ¡e da to javno isteraju do kraja, jer će biti zaÅ¡tićene. Ti dani jedino mogu biti malo loÅ¡iji Ribama koje se bave sportom, jer mogu doživeti veliku nepravdu. Ribe koje planiraju promenu posla i odlazak u drugu zemlju ili grad, savetuje se opreznost, treba da dobro razmisle, ali i da ponovo provere ponudu, jer može biti nekih praznina i lažnih obećanja u tim danima, kao i u periodu od 6. do 11. novembra i od 20. do 23. novembra.

 

Ribama koje su zapoÄele porodiÄni ili nov posao jesen može doneti baÅ¡ srećne okolnosti i povećanja posla, kao i Ribama koje rade sa decom, jer će posebno pozitivni aspekti biti otvoreni u periodu od 10. do 19. novembra, kao i od 7. do 11. decembra i od 16. do 27. decembra.

 

Ribe mogu zavrÅ¡iti 2013. izuzetno zadovoljne, možda i sa neoÄekivano dobrim poslovnim rezultatima. Ribe koje oÄekuju pri kraju godine unapreÄ‘enje, ugovor na neodreÄ‘eno ili neÅ¡to Å¡l, mogu raÄunati na jako dobre aspekte. Iako Ribe neće u ovoj godini staviti akcenat na karijeru, već na emocije, oÄekuje ih jedna korisna, plodna, pozitivna poslovna godina. Finansijski će kalkulisati, malo Å¡tedeti tokom oktobra i novembra, ali posebno Ribe koje su u braku mogu oÄekivati veći uspeh preko voljene osobe, posebno ženski pripadnici znaka.

 

 

 

 

Ljubav:

 

Ribama ovo može biti godina kada će viÅ¡e nego inaÄe kriti svoj ljubavni život, ali možda neÅ¡to naklonjenija Ribama koje planiraju potomstvo i onima koji su u ozbiljnijim odnosima i planiraju brak. Ribe pripadaju vodenom, izuzetno senzibilnom znaku, a u Novu 2013. će, posebno slobodni pripadnici, ući ranjiviji i osetljiviji nego obiÄno. Možda će većina osećati neku staru tugu i maÅ¡tati o boljoj godini. NeÅ¡to lakÅ¡i aspekti Ribama će se pokrenuti u periodu od 5. do 25. januara, kada Äak mogu imati mogućnost da upoznaju zrelu, kvalitetnu osobu i osobu koja ima sliÄna interesovanja. Dobri aspekti pokrenuće se i od 14. do 19. februara, kada će biti dobar period za bitnije razgovore, upoznavanja važnih osoba preko bliskih prijatelja, Äak za neke Ribe i situacija iznenaÄ‘enja da neki blizak prijatelj ponudi i ljubav, i da im saopÅ¡ti da to neÅ¡to dugo traje.

 

Koliko god će sredinom januara realnije gledati na ljubav, toliko u februaru mogu biti zbunjene i iznenaÄ‘ene postupcima drugih. Kako se budu približavale roÄ‘endanu i ulaskom Venere, svakako će se osećati bolje i postoji mogućnost da mnoge Ribe, koje su u prethodnom periodu dugo bile same, od 25. februara do 10. marta i od 16. do 22. marta upoznaju osobu koja ih potpuno može probuditi, koja može biti znaÄajna za njih i koja će ih na najbolji naÄin razumeti. Naravno, ovaj Å¡armantan znak nema problem da privuÄe pažnju na ljubavnom planu, ali Äesto ima problem sa pogreÅ¡nim izborima.

 

Slobodni ženski pripadnici ovog znaka ne treba da se iznenade ako budu istovremeno imale udvaraÄe na viÅ¡e strana, pa tek onda neće znati u kom smeru da krenu. Savet zvezda je da se strpite i saÄekate, jer će vam vreme najbolje pokazati ko je pravi, a ko lažan.

 

PoÅ¡to je proleće vreme najbolje energije za Ribe, svakako da će biti u fazi da se viÅ¡e kreću, a mnode Ribe će imati vrlo jake emocije na prvi pogled. To je period kada će Ribe biti i poslovno sigurnije u sebe, pa većina može imati mogućnost da spoji lepo i korisno (sam poÄetak aprila, posebno od 7. do 15. maja). Ribe koje su u braku mogle bi imati znaÄajnija putovanja sa voljenim osobama tokom aprila, a tokom maja mogućnost da se okrenu domu, nekretninama, ureÄ‘enju ili planiranju potomstva (posebno od 22. maja do 5. juna, kao i od 8. do 24. juna). Zbog ulaska Jupitera u znak Raka od 26. juna svakako preko pozicije emocija Riba, mogu imati san da, naroÄito od leta pa nadalje, naprave neÅ¡to trajno, da se zaljube, osnuju porodicu ili zvaniÄno uÄ‘u u brak (pozitivan period i povoljni aspekti od 18. do 30. jula i od 11. avgusta do 4. septembra). Za slobodne Ribe to je vreme kada mogu reÅ¡iti mnoge porodiÄne probleme, kada mogu doći do imovinskog mira i biti spremnije za neÅ¡to dugotrajno.

 

Za Ribe koje su konstatno imale problem u braku ili vezi, mogućnost da se oslobode loÅ¡eg odnosa u periodu od 5. do 20. septembra i od 29. novembra do 10. decembra. Dosta nestabilan period od 16. do 21. oktobra, kao i od 26. do 30. oktobra. Ulazak Venere u Å korpiona za mnoge Ribe može biti od velikog znaÄaja, jer će im doneti jaÄe emocije, emotivne situacije i mogu pokazati veću emotivnu hrabrost nego obiÄno. Posebno period od 21. septembra do 5. oktobra i od 31. oktobra do 13. novembra je pod bitnim aspektima koji oznaÄavaju uspeh voljene osobe, pozitivan period za ulazak u vezu, neke bitne godiÅ¡njice, porodiÄna deÅ¡avanja.

 

Novembar će biti miran i uglavnom viÅ¡e naklonjen Ribama koje su u braku ili dužoj vezi, osim poslednja dva dana novembra. Decembar će nositi mnogo emocija, ali kontradiktornosti po principu „igra maÄke i misa“, meÄ‘utim to neće biti loÅ¡ period emotivno, ali će Ribe od svojih voljenih osoba oÄekivati viÅ¡e pažnje, energije, materijalnog uspeha, pa se mogu ponaÅ¡ati sitniÄavo ili nekad praviti problem bez problema. To posebno treba izbegavati da se ne bi Nova 2014. godina doÄekala sa nekom neizvesnošću ili kroz neki vid potiÅ¡tenosti. Kada su emocije u pitanju dobro je sluÅ¡ati starije Älanove porodice, jer mogu dobiti koristan savet.

 

Na samom poÄetku 2013. savetuje se, posebno Ribama koje su u braku, da teže sporazumima sa voljenom osobom i da ne pokazuju da im sve smeta. Probajte da se prilagodite, jer ne može uvek biti period velike pažnje koju priželjkujete. Generalni savet Ribama je da u ovoj godini izbegavaju veze sa osobama koje ne žele javno da ih predstave, kao i veze koje su previÅ¡e komplikovane, jer će samo prolaziti kroz patnju!

 

Pocetak proleća je idealan da nešto uradite na sebi, pa će to nositi i bolju energiju i emocije! Ribama koje priželjkuju dete u ovoj godini posebno srećna godina. Ribe treba da se opuste i kad se najmanje budu nadale, može im se desiti nešto jako lepo!

 

 

 

Zdravlje:

 

Ribe su već duže vreme senzibilne i imaju dosta problema sa stopalima, reumom. To može biti povećano u zimskom i prolećnom periodu, posebno od 9. do 20. januara, kada treba paziti na imunitet. Takođe od 22. do 26. januara, kao i od 12. do 17. februara, u prvoj polovini marta i prvoj polovini decembra imunitet, krvna slika i limfni sistem može biti pod nešto osetljivijim aspektima. Posebno treba pripaziti na ishranu u periodu od 12. do 26. aprila i od 6. do 15. maja.

 

Ribe koje su se u poslednje vreme suoÄavale sa alergijama i trovanjima, kojima su inaÄe sklone kao znak, pažnju treba da obrate od 21. maja do 2. juna i tokom septembra meseca, kao i od 16. do 29. oktobra. Emocije će im biti jako važne u julu i avgustu, pa Ribe koje budu prolazile kroz neki težak period mogu se suoÄavati sa raznim sitnijim problemima.

 

Ribe koje imaju osetljiva stopala i krvotok posebnu pažnju treba da obrate od 24. do 29. jula i od 8. do17. avgusta, kao i tokom prve polovine novembra meseca. Iako im prva polovina decembra može doneti smanjenje volje, prehlade i unutraÅ¡nje nezadovoljstvo, mnogo bolji period će se pokrenuti od 17. decembra, kada će Ribe biti sveže, zadovoljne, uživati u krugu prijatelja i porodice i tako i saÄekati dolazak Nove 2014. godine.

 

Plivanje, molitve, Äeste masaže i bioenergija izuzetno pozitivno utiÄu na ovaj znak. Domaća ishrana će posebno prijati ovom znaku u ovoj godini, posebno od leta. Bilo bi dobro da drage Ribe malo Å¡tede energiju za svoje poduhvate, jer su sklone da puno vremena i energije troÅ¡e i na porodicu i na saradnike i da brzo upadaju u umorna stanja. Kontakt sa suncem jako važan u zimskom periodu.

Bagzi likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Indijski Horoskop

 

 

 

 

 

MESHA (Jarac, 15. 4. – 15. 5.) – AMBICIJA

 

Jaka mentalna snaga pomaže vam da uspjeÅ¡no ostvarite zamisli, ambiciozni ste i nikada ne popuÅ¡tate. Izraženi smisao za inicijativu gura vas meÄ‘u voÄ‘e, no privlaÄi vas bljeÅ¡tavilo pa padate na najnovije trendove. U ljubavi se poduzetni, a s vremenom postajete i vjerniji.

 

VRISHABHA (Bik, 16. 5. – 16. 6.) – VELIKO SRCE

 

Ovo je znak komunikativnosti i umjetnosti izražavanja u javnosti. Ne volite nemar i povrÅ¡nost. Neprekidno skrbite za svoje najbliže, ali ste u odnosima s drugima oprezni i ne volite preveliku bliskost dok ne steknete povjerenje. Puni ste ljubavi i velikog srca, pa stalno Äeznete za romantikom. Jedan ste od najvjernijih partnera osobi koja vas voli.

 

MITHUNA (Savez, 17. 6. – 16. 7.) – HUMOR

 

Vi predstavljate znak koji sve može dovesti u pitanje, sjena ste i svjetlo, i svi se moraju prilagoditi vaÅ¡im suprotnostima. Razum vam radi sto na sat, a vaÅ¡e sposobnosti prilagoÄ‘avanja su beskrajne. VaÅ¡a najjaÄa odlika je humor, a najÄešće ga koristite kada želite nekoga zavesti. Neodoljivi ste i volite kada suprotni spol ludi za vama te im rado uzvraćate osjećaje.

 

KATAKA (Rak, 17. 7. – 17. 8.) - OSJETLJIVOST

 

Ovim znakom vlada Mjesec, Å¡to ga Äini osjetljivim i tajanstvenim. Vezani ste uz svoje korijene i najvažnija vam je obitelj, a prijatelje pomno birate. Strah vas je da ćete biti ostavljeni, posebno od partnera. U ljubavi ste intuitivni i volite viÅ¡e naslutiti osjećaje voljene osobe nego da vam ona prizna svoju strast.

 

SIMHA (Lav, 18. 8. – 17. 9.) – NEPOPUSTLJIVOST

 

Volite raskoš i užitke. Izravni ste i nagli u ophođenju s drugima, ali i odani i bez drugih primisli. Za vas je novac srž borbe i ne posustajete u bitki dok ne pobijedite. Ponosni ste i ne podnosite ravnodušnost te ne popuštate dok ne osvojite voljenu osobu. Šarmantni ste, ali ne i odveć vjerni.

 

KANYA (Gospođica, 18. 9. – 17. 10.) – SLIJEDITE SVOJU MISIJU

 

Ljubitelj ste Äitanja knjiga u želji da steknete znanja koja odgovaraju vaÅ¡im ambicijama. Strogi ste i vaÅ¡a svakodnevica je organizirana kao po koncu. Uvijek ste toÄni i slijedite svoju zacrtanu misiju. Vrlo ste osjetljivi i ne trpite nevjeru. Smatrate da se zajedniÄki život treba okruniti brakom, koji se zasniva na odanosti.

 

TULA (Vaga, 18. 10. – 16. 11.) – PRIVRŽENOST

 

Jako ste društveni, uvijek okruženi prijateljima i najsretniji kada s njima možete podijeliti sve važne trenutke. Ovaj je znak simbol privrženosti pa ne podnosite prekide, kakvi god oni bili. Jako ste humani i ne vidite zamke koje vam mogu postaviti oni koji traže samo nekoliko ugodnih trenutaka u vašem društvu.

 

VRISCHIKA (Škorpion, 17. 11. – 16. 12.) – VODENA STRUJA

 

Vašim znakom vlada bog Šiva koji uništava da bi bolje gradio. Poput vodene struje, i vi ste neprestano u pokretu, ali nitko ne poznaje dubinu vaše duše. Naizgled ste oholi, ali zapravo ste vrlo ponizni. Ne želite pokazivati osjećaje iz straha da ne upadnete u zamku loših prijatelja, no takvo ponašanje donosi vam komplikacije u ljubavnom životu jer pokušavate ovladati onima koji vas vole.

 

DHANUS (Luk, 17. 12. – 14. 1.) – OPTIMIZAM

 

Vi se hvatate ukoÅ¡tac sa životom, optimistiÄni ste i puni djeÄjeg entuzijazma, smatrajući da ste predodreÄ‘eni za najbolje. Koliko je to dobro za vas, Äesto je otežavajuće za ljude oko vas. No sposobni ste na vrijeme shvatiti svoju pogreÅ¡ku i ispraviti je. Kad je novac u pitanju, ne prestajete ulaziti u rizike. U ljubavi tražite da vam se dive, zanimaju vas drugaÄije osobe, pa se Äesto zaljubljujete u strance, spremni prihvatiti njihov naÄin života.

 

MAKARA (Krokodil, 15. 1. – 13. 2.) – SIMBOL NASTOJANJA I TRUDA

 

S vama niÅ¡ta nije prepuÅ¡teno sluÄaju, ali uvijek prolazite teÅ¡ku fazu prije nego Å¡to ostvarite svoje ciljeve. VaÅ¡i bližnji tada misle da se bavite crnim mislima. U djetinjstvu pokazujte znakove ranog sazrijevanja, a kada odrastete malo ćete se opustiti, ali tek kada se financijski osigurate podebljim bankovnim raÄunom. U ljubavi ste sigurni, Äak se doimate i prestrogi.

 

KUMBHA (Amfora, 14. 2. – 14. 3.) – SLOBODA

 

Jako poÅ¡tujete svoju, ali i tuÄ‘u slobodu, pa stoga oÄekujete od drugih ljudi da se isto tako ponaÅ¡aju. Doimate se kao antikonformist, no u stvarnosti ste konzervativna osoba. Oko sebe ste stvorili krug prijatelja koji su vaÅ¡ zaklon od životnih opasnosti. Znatiželjni ste i volite uÄiti te se trudite povećati svoja znanja. U ljubavi ste stidljivi i vrlo rijetko Äinite prvi korak.

 

MINA (Riba, 15. 3. – 14. 4.) – SUZDRŽANOST

 

VaÅ¡ kreativni talent ima potrebu izraziti se, ali vi si Äesto ne pružate Å¡ansu da ostvarite svoje snove. No iza prividne suzdržanosti krije se ponos, pa iako se ne usuÄ‘ujete pristupiti drugima, nekako ih uvijek privuÄete da doÄ‘u vama. Ljubav vas 'hrani', pa ako naiÄ‘ete na partnera koji će vas ohrabriti, iskoristit ćete sve svoje adute da uspijete u životu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ljubavni Horoskop

 

 

 

OVAN

Ovan upraznjava seks u bilo koje vreme, na bilo kojem mestu, tako da vam nije potrebna preterana agresivnost da biste ga privoleli na to. U trenutku, Ovan vas obasipa paznjom, da bi vec u sledecem bio hladan kap led, ali to je samo taktika njegove vesto smisljene ljubavne igre.

Muskarac - Vizuelni je tip, sto znaci da se ne okrece za svakom zenom. Ukus mu je istancan, narocito za zenstvenost. Izluduje ga crveni lak na noktima, ali i oralni seks. Voli da vas gleda u oci dok vodite ljubav.

Zena - Najvise voli poljupce. Prijajoj i nezan dodir po licu, ali i masaza citavog tela. U ljubavnoj igri, uvek vodi glavnu rec.

 

BIK

Najsenzibiiniji je znak Zodijaka. Krasi ga neverovatna moc zapazanja, izostrena su mu cula mirisa i sluha. Nikad ne zaboravlja glas voljene osobe, niti miris parfema koji ona koristi. U Ijubavnim akcijama je veoma oprezan i promisijen, nikad se ne zalece,uglavnom pravi pogotke.

Muskarac - Lud je za saputanjem na jastuku. Nije bitno sta cete mu govoriti dok vodite ljubav, vec kako cete to iz-govarati. Leda i usi su mu erogene zone, a ukoliko mu izazozno kazete:,,Tako dobro mirises,, vec je gotovo.

Zena - Favorizuje ,,misionarsku pozu". Pri vodenju ljubavi, u spavacoj sobi, voli da izigrava damu, pa se ne fibi da partneru jasno stavi do znanja sta rasplamsava njenu strast.

 

BLIZANCI

Lako ih je voleti, ukoliko s njima ne planirate ozbiljniju vezu. Puni su energije, neobicno inteligentni i izuzetno komunikativni. Nisu Ijubomorni, niti posesivni, iako vaze za veste ljubavnike. Kad opaze "plen", ne odustaju sve do postizanja cilja.

Muskarac - Ne podnosi zene koje nemaju svoje "ja", a divi se samouverenim i realnim. Dok vodi ljubav, uvek gleda partnerku u oci, Inace je velika maza.

Zena - Ruke su joj uvek negovane i nezne, voii da ih istice i bude milovana po njima. Uzbuduje je nakit na muskarcu, dok ona nije preterano opsednute kindurenjem. Voii dugacke ljubavne predigre.

 

RAK

Pripadnik ovog znaka vrvi od emocija i zudi za udobnostima koje mu pruza spayaca soba, pri vodenju ljubavi, a to znaci da je konformist. Istancanih je emocija i cesto melanholican. Krasi ga neobicna intuicija, romantican je i voli da sanjari.

Muskarac - Niko, kao on, nije u sta-nju da poljulja vas ego. Kad je neras-polozen, pripazite se i pothranjujte nje-govu sujetu. Obozava poljupce i suptil-ne dodire jezikom po ceiom telu.

Zena - Luda je za masazom stopala! Bar kad je seks u pitanju, muskarac koji je spreman da joj ispuni tu zelju, zauvek c'e vladati njome. Njeno celo telo je erogena zona.

 

LAV

Poseduje momentanu strast. Po prirodni je vodja, voli da mu laskate i postujete ga. Da biste odoleli njegovom sarmu, morate biti od kamena. Krasi ga magnetska privlacnost i vrlo neobican smisao za humor.

Muskarac - Ne tolerise konkurenciju u muskom pogledu, niti vase povrsno interesovanje za ostale pripadnike suprotnog pola. lako u pocetku deluje stidljivo, izuzetno je vest ljubavnik koji sebe ne stedi.

Zena. -Verovali ili ne, ona uziva dok partner cesljem prolazi kroz njenu ko-su. Muskarac je za nju iskljucivo Iju-bavni rob koji joj sluzi i ispunjava sve zelje. Bas sve!

 

DEVICA

U ljubavi, Devica traga za kvalitetom, nikako za kvantitetom. Upravo zato ima veoma malo pravih ljubavnih ve-za, a i one koje ima, predodredene su da se ruzno zavrse. Ne trpi agresiv-nost u ljubavi, niti u zivotu. Neobicno je nezna i to ne skriva.

Muskarac - Frustriran je i radoznao. Kad voli, to je istinski i svoju ljubav dokazuje krajnje jednostavno. Prava je maza.

zena. - Favorizuje seks pod tusem. Cesto glumi zavodnicu, a da bi izazvala sazaljenje suprotnog pola, pretvara se da je bolesna, ili premorena.

 

VAGA

Vrlo je rafinirana, romanticna i sklona samozaljubljivanju. Sebicna je i racionalizuje cak i ljubav, sto izluduje okolinu. Ovim znakom vlada Venera, retko ko joj moze odoleti, a kad jednom po-kleknete pred Vagom, gotovi ste!

Muskarac - Poseduje neverovatan osmeh, o kojem ste godinama sanjari-li, pa je njegova privlacnost logicna i stvarna. Ima odgovor na sva pitanja, a u seksu je izuzetno kreativan.

Zena. - Svlacite je lagano, ili je pustite da izvede striptiz pred vama. Vesta je Ijubavnica, u stanju je da veoma brzo raspali partnerovu mastu.

 

Å KORPIJA

Ukoliko ste preterano emotivni, a za oko vam je zapala Skorpija, bezite gla-vom bez obzira! Ona je potpuno neza-interesovana za misljenje drugih. Voli da odgovara i prilicno je svojeglava. U ljubavi je posesivna, a u seksu nestal-na, neprestano tezi novim osvajanjima.

Muskarac - Strastven je i istovremeno tajanstven. Kad opazi ,"plen", nikako ne odustaje. Voli seks ,"na brzinu" i nebirani mesto,ni vreme za to.

Zena -Njena erogena zona su - dlanovi! Ukoliko imate strpljenja da je ne-zno milujete po njima, pola posla ste obavili, a da niste ni svesni. Ne podnosi neodlucne i slabice.

 

STRELAC

Roden je pod srecnom zvezdom, a nije svestan toga! Prema okolini je filo-zofski nastrojen, pa je ponekad i ne-shvacen. U seksu je sasvim spontan, neprestano u potrazi za avanturom i dokazivanjem.

Muskarac - Paznja: nikad nemojte za ozbiljno uzimati Strelca! On uvek iz-gleda kao da je u potrazi za cvrstom vezom, a u stvari trazi avanturu! Voli ljubavni polozaj u kojem je iznad partnerke.

Zena -Njene erogene zone su noge, kojima voli da obujmi partnera tokom ljubavne igre. Sklona je avanturi i bice presrecna ukoliko je odvedete u bioskop ili pozoriste, a onda "krenete u napad".

 

JARAC

Ambiciozan je svuda i na svakom mestu, pa take i u spavacoj sobi nastoji da se pokaze u najboljem svetlu. S njim treba mnogo strpljenja, jer potajno zudi za udvornickim ponasanjem. Sklon je ironiji i ismejavanju svih, a posebno partnera s kojim je trenutno u vezi.

Muskarac - Jedino za cim zudi je da cuje da je pozeljan, fatalan, dobar i pametan. U ljubavi je puritanac. Tesko donosi odluku o braku, a na onu o razvodu i ne pomislja. Kad jednom raskine vezu, to je zauvek.

Zena -Voli poljupce i prijaju joj male neznosti koje ,"zivot znace". Dominantna je u vezi i ne trpi nesposobnost i metiljavost partnera.

 

VODOLIJA

Moze imati bezbroj partnera, ali istinski voli samo jedan put. Nestalna je i nestabilna. U ljubavi se ne oslanjajte na nju. Kao prijatelj, Vodolija je pun pogodak. U seksu je divlja i uzbudljiva. Estetika joj je na prvom mestu, a tesko deli komplimente.

Muskarac - Cezne i zudi za svim onim sto je nepoznato i neprozivljeno. Obozava avanture i u stanju je da vo-di ljubav na bilo kojem mestu, cak i u prisustvu "posmatraca".

Zena -Njen zivotni moto je - u ratu i u ljubavi sve je dozvoljeno! To znaci da ne bira sredstva da bi stigla do cilja. Kad se domogne "plena", vrlo brzo ga izgustira, odbaci i ide dalje. ipak, ponekad skupi hrabrosti i kaze: "Volim te". Nezajazljiva je i nema predrasuda u seksu.

 

RIBE

Osetljive su i ranjive, veliki sanjari. Sklone su okultizmu, a u ljubavi su prilicno sebicne. Ljubomorne su i mnogo brinu o svom izgledu. U seksu su fetisisti, pa tako izuzetnu paznju poklanjaju stopalima i noktima. Detalji kod njih igraju presudnu ulogu.

Muskarac - Voli izazove svake vrste, a njegov urodjeni entuzijazam treba pothranjivati razumevanjem i paznjom, koja vam se skoro uvek cini preteranom. U njegovom zivotu, na prvom mestu je vodenje ljubavi.

Zena -Voli da partneru jasno stavi do znanja do cega joj je najvise stalo i za cim zudi u krevetu. Nju je lako postideti, ali i nasmejati, pa tako duhovit muskarac uvek nadje pravo mesto u njenom zivotu i spavacoj sobi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tibetanski Horoskop

 

 

 

OVAN - 21.3. do 20.4. - reinkarnacija

U zivotnom ciklusu znaci prosle zivote. On je herojski zmaj koji se bori protiv unutarnjih demona i vanjskih iskusenja. Ima energiju i agresivnost Marsa. Bjezi od monotonije i razmisljanja. Trebao bi raditi u drustvenim zvanjima kroz koja moze poboljsati sebe i modificirati egocentricnost.

Karma: treba zivjeti u sadasnjosti, sagledati svoj unutarnji zivot, meditirati, pronaci veselje, podnijeti zivot i kada nije ruzicast. Treba zaboraviti neuspjehe i gledati naprijed. Tako ce se doseci tajni kljuc svemirskog mira.

BIK - 21.4. do 20.5. - stvaranje duha

Predstavlja rast, shvacanje mudrosti. Stiti ga Venera, zemaljska ljubav, majka ljepote i umjetnosti. Stvara sigurnost jer ima iskustvo proslih zivota, ali stvaranje duha pokrece kontaktiranje s unutarnjim zivotom.

Karma: akcija ne zavisi od posla nego od psihe. Vatrena priroda krije nesigurnost. Bikove ne motivira sigurnost nego sumnja. Konzervatizam mogu pobijediti kontroliranjem svoje energije. Samo tako naci ce unutarnju sigurnost.

BLIZANCI - 21.5. do 21.6. - psihicka i duhovna evolucija

U zivotnom krugu predstavlja saznanje i inteligenciju, dualizam: duhovnu evolutivnu svijest i zemaljsko poznavanje stagnacije. Kundalini, energija koja se nalazi u kraljeznici, treba uspostaviti sklad dualizma. Dominira ga Merkur, zbog cega je drustven, monden, spretan, ugodan, pazljiv, znatizeljan, pokretljiv, inteligentan, lazljiv, nestalan, ima dobru memoriju ali nista ne privodi kraju. Iako osjeca potrebu da se razvije duhovno, nikad nece naci mir.

Karma: nestabilan je, oscilira u raspolozenju. Ako u ostvarenju velikih ciljeva ostane realan, moci ce savladati kontradiktornost. Treba meditirati, odluciti se, solucija problema je bliza nego izgleda.

RAK - 22.6. do 22.7. - rodjenje covjeka

Predstavlja Znanje, inkarnaciju duha u fizickom svijetu. Psihicka inkarnacija je pri kraju, pocinje fizicka. Simbol je materinstva, tijela, osjecaja, svemir Zene. Da bi se zastitio, drzi sve u sebi kao u zatvorenoj kutiji. U obitelji pronalazi duhovne vrijednosti ali nakon duge i strpljive meditacije, kad napokon shvati gdje je izvor zivota. Previse vjeruje u Svemir, zeli produziti djetinstvo, trazi paznju, vjernost, neprekidne dokaze ljubavi.

Karma: posesivan je, zeli biti u centru paznje, previse je autoritativan i svi ce pobjeci od njega od straha da mu ne padnu u ruke.

LAV - 23.7. do 23.8. - univerzalna svijest

Predstavlja sintezu izmedju svijesti i realnosti. Covjek je srce, mikrokozmos. Lav ucestvuje u materijalnom svijetu, zeli uspjeh i stalno dokazivati da je vodja. Uspjet ce kad pobijedi zavist, potrebu da mu se dive, gurmanstvo i senzualnost.

Karma: osjeca se kao centar Svijeta. Ako ne upravlja dobro energijom, moze poremetiti razvoj svoje licnosti, pretjerati u egoizmu. I najsigurniji Lav moze izgubiti zdravu pamet. Kad se to dogodi, treba stati, slusati i uciti od drugih. Treba sluziti drugima: samo tako ce uspostaviti koheziju svijesti i stvarnosti.

DJEVICA - 24.8. do 22.9. - materija, rad, fizicki svijet

Zeljela bi se vratiti u djetinstvo, dominirana Merkurom, inkarnirana je dusa, ravnoteza izmedju duha i mesa. Odnos sa stvarima je istovremen, prima i zanje. S godinama se razvija kriticki duh koji svemu prigovara, nikad nije zadovoljna. Cesto kasni na 'vlak'. Nevolja lezi u pretjeranom zlopamcenju. U analiziranju je nepristrana.

Karma: ako zeli sazrijeti duhovno, treba se prestati baviti sobom, poceti brinuti o drugima. Treba se otvoriti velikim idealima covjecanstva.

VAGA - 23.9. do 22.10. - osjecajna ekspanzija

Trazi ravnotezu izmedju materije i duha. Treba se odluciti za sklad ili nesklad. Ambicija se smanji samo u slucaju ako pronadje kome ce se svidjati. Mirnog je temperamenta, aktivna, bez pretjerivanja - sretna kombinacija drustvenog ztivota. Treba pronaci univerzalno znanje.

Karma: ovo je najnestabilniji zodijakalni znak, osjecajnost je velika. Moze se vinuti u visine ali i unistiti dinamiku. Ravnoteza je: ne dati se zatvoriti u vlastitu statiku nego riskirati i uznemiriti samu sebe.

SKORPION - 23.10. do 22.11. - zelja za vjecnim zivotom

On je konflikt duha i materije (duse i seksa), privlacan je, sve treba sluziti zadovoljstvu osobe, pokrece se da bi osvajao. Zelja za zivotom je produzena, prisutni su: egoizam, ljepota, senzualnost i posesivnost. Zeli uzivati u zemaljskim strastima a privlace ga duhovne visine. Moze se izgubiti u nekontroliranim seksualnim impulsima ili postati divan ako seks sublimira. Unistava svojom kritikom, boji se smrti. Negativan Skorpion unistava sam sebe.

Karma: naucite stediti energiju, ne pretjerujte, zakocite entuzijazam. Pravi cilj zivota je logican razum; kontrolirajte destruktivnu snagu u sebi.

STRIJELAC - 23.11. do 21.12. - etapa sazrijevanja

Predstavlja pobjedu borbe izmedju duha i materije. Zadovoljan je. Kad odluci da prestane dijeliti pravdu na Svijetu, dobiti ce snagu da postane protagonist bozanskog zakona. Moze zivjeti u drustvenom zivotu i evoluirati iznutra. Zeli posjedovati materijalna dobra, uziva u zemaljskom uspjehu, ali je velikodusan. Prijeti mu vracanje unazad.

Karma: ne treba se siliti da sazna sve pod bilo kakvu cijenu, ne gubiti energiju na tisucu stvari. Unutarnji mir se postize smirenoscu i altruizmom. Strijelac nije obican znak, ne treba se trositi tamo gdje nije potrebno.

JARAC - 22.12. do 20.1. - poznavanje superiornog znanja

Uspjeh dolazi kroz iskusenja. Siromah (prosjak, prorok) posjeduje kljuc za poznavanje granica zemaljske dusevnosti, zna zavrsiti proces reinkarnacije. Samo on zna cilj svog puta, radi u tisini, traje u vremenu, zivi u samoci. Da bi se razvio, treba kontaktirati s ljudima.

Karma: zeli se nametnuti sto moze biti cinicni despotizam megalomanije. Energiju treba usmjeriti u visine, prema spiritualnom saznanju. Samo tako moze uci u srce zbivanja.

VODENJAK - 21.1. do 19.2. - svijest izbora

Okrenut je drugima, uzima odgovornost na sebe, odgovara za svoje postupke, on je odrastao covjek. Nema iluzija i ne moze zatvoriti oci pred stvarnoscu. Upravlja sam svojom karmom, ekstrovertiran je, pravi prijatelj, treba raditi u zvanju gdje dolazi do izrazaja drustveni interes. U Vodenjaku su ujedinjene sve energije: dualnost i unutarnji konflikti. On je inicijator, besmrtan, poznaje intelektualni mehanizam duha. Poklanja sebe, sto ljudi znaju cijeniti.

Karma: ima u sebi ogromno bogatstvo ljubavi a stalno zivi u strahu da ce ga svi napustiti i izdati, cak i najbolji prijatelji. Ne mogu svi shvatiti velicinu Vodenjaka. I previse ljubavi ponekad je ubitacno.

RIBE - 20.2. do 20.3. - povratak svijetlu

Predstavlja sintezu ponovnog rodjenja. Ribe su djeca mora, zive u oceanu. Same su ali se sjedinjuju sa Svemirom. Dobro se snalaze u bozanskom a da pri tom ne gube svoju licnost. Treba otvoriti vrata koja vode u Svemir. Unutarnji zivot Riba je impresionantan i reakcionaran. 12.znak je simbol smrti jer se osoba oprasta od zemaljskog zivota i ulazi u vode Svemira. Kad prestane fizicko disanje stvara se novo tijelo. Ciklus je zavrsen, covjek je pred smrcu ali univerzalna psihicka svijest zapoceti ce novi ciklus ucenja.

Karma: treba se prepustiti moru da bi se stiglo na vrh vala. Dug put koji zapocinje bit ce pun teskoca pa Ribe trebaju odabrati najlaksi. Kroz opcu ljubav doseci ce kompletnu osjecajnu obnovu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zodijacki znakovi i govor tela

 

Govor tela

ZodijaÄki znakovi mogu da se prepoznaju po izgledu i karakteristiÄnom držanju, ali i govoru tela koji je povezan s Äetiri elementa - vatrom, zemljom, vazduhom i vodom

 

 

 

 

Vatra

 

Ovan

Nastup im je siguran i odluÄan. Pokreti su živahni, sigurni i spretni, gledaju sagovornika u oÄi i bez izvinjenja ga prekidaju. Uvek se guraju ispred drugih, hodaju brzim i žustrim koracima, Äesto glavom prema napred.

Lav

O sebi stvaraju sliku uzviÅ¡enosti, posebnosti i autoriteta. TaÅ¡tina i istanÄan smisao za lepo vide se u strasti sa kojom brinu o svom telu. Lepota muÅ¡karca Lava, koji ima gotovo manijakalnu potrebu da bude u odliÄnoj formi, proporcionalna je izuzetnoj senzualnosti i gipkosti žene tog znaka.

Strelac

Mogu da budu neobiÄno lepi, imaju uspravno držanje, zraÄe vedrinom, samopouzdanjem i bezbrižnošću. Mnogi Strelci protagonisti su ljubavi na prvi pogled upravo zahvaljujući neodoljivoj privlaÄnosti i gotovo životinjskom instinktu. Kada ih neko privlaÄi, pokazuju otvorenu potrebu za njegovom blizinom i dodirom, Äak i na javnom mestu.

 

 

Zemlja

 

Bik

Od reÄitog pogleda do mrÅ¡tenja, od sitne bore oko usana do podignute obrve - govor lica kod Bika istinska je uzdanica govora tela. Pripadnici ovog znaka kretnjama i gestovima jedva daju naslutiti svoju senzualnost i erotiÄnost, ako već ne postoji intuitivno prosuÄ‘ivanje.

Devica

Gestikulacija i mimika su Äesto svedene na minimum, ali ono malo Å¡to se vidi, dosta govori. Ma koliko se trudili, ponekad ipak ne mogu da sakriju unutraÅ¡nju nervozu zbog koje cupkanjem i prebiranjem po kosi razbijaju uvežbanu suzdržanost i mirnoću pogleda. Å to su uspeÅ¡niji, emotivno su stabilniji, a pokreti su sigurniji i smireniji.

Jarac

Pokreti su mu vojniÄki uvežbani, ali ako ga neko duže posmatra, videće promenu u držanju kada se pojavi neko ko mu se sviÄ‘a. Tada njegova usredsreÄ‘enost slabi, pa umesto da upija svaku reÄ razgovora, traži da mu se ponove poslednje reÄi. DogaÄ‘aji koji su povezani s karijerom utiÄu na promene u držanju, hodu.

 

 

Vazduh

 

Blizanci

Po svom govoru tela jedni su od "najreÄitijih". Brbljivi su i znatiželjni, veseli i duhoviti, živahni i neukrotivi, a rukama priÄaju veÅ¡to poput pantomimiÄara. PremeÅ¡tanje s noge na nogu, potreba da stalno neÅ¡to drže ili prevrću u rukama, kao i vrckav pogled, govore da su i u najmirnijim situacijama prava deca svog vladara, nemirnog Merkura.

Vaga

Žena Vaga Å¡alje zavodljive, ali ne i vulgarne poruke, a i muÅ¡karac će na poseban naÄin da da do znanja da je primetio svaku ženu koja je proÅ¡la pored njega. PrivlaÄenje pažnje suprotnog pola kljuÄ je razumevanja govora tela jedne Vage - ona želi da se svidi! MuÅ¡karac je živahniji i otvoreniji, a žena koketnija, viÅ¡e distancirana i nasmejana.

Vodolija

Staložena hladnokrvnost muškarca Vodolije, koji više nije u najmlađim godinama, rezultat je nekadašnje sposobnosti izražavanja misli i osećanja burnom gestikulacijom. Žena Vodolija u zrelim godinama isijava mirnu blagost i toleranciju kao kontrast buntovnom držanju u mladosti.

 

 

Voda

 

Rak

Njihova suzdržanost i oprez pokazuju nesvesnu potrebu za razbijanjem ljuÅ¡ture, koja je proizvod nesigurnosti. Kod žena Rakova senzualnost se da naslutiti menjanjem tona u govoru, Ävršćim stiskom ruke, dužim pogledom i neobuzdanim drhtajima u najintimnijim trenucima.

Å korpija

Govor tela im je neposredan, a opet tajanstven. NaÄin na koji se kreću odaje njihovo stanje duha. U napetim situacijama usne su im stisnute, a pogled upućen u nepoznatom smeru. Ako se za nekoga može reći da "pogledom ubija", onda je to upravo Å korpija!

Ribe

DinamiÄnost i otvorenost u pristupu drugima vezani su uz nesposobnost da ostanu statiÄne i postojane, Äak i kad im se za to pruži prilika. Nesigurnost i potreba za srodnom duÅ¡om teraju ih na komunikaciju i s potpuno nepoznatim osobama! Gestikulacija im nije preterana, već ugodna i simpatiÄna. Kad su raspoložene, Ribe živo gestikuliraju, a kad nisu, mrzi ih i da pomere pogled.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Keltski Horoskop

 

 

Pronadji tvoj rodjendan i tvoje drvo. Ovo je prilicno zanimljivo i prilicno tacno. Potice od starog verovanja u keltskoj mitologiji.

 

 

Jan 01 - Jan 11 - Jelka

Jan 12 - Jan 24 - Brest

Jan 25 - Feb 03 - Platan

Feb 04 - Feb 08 - Topola

Feb 09 - Feb 18 - Smreka

Feb 19 - Feb 28 - Bor

Mar 01 - Mar 10 – Zalosna vrba

Mar 11 - Mar 20 - Limun

Mar 21 - Hrast

Mar 22 - Mar 31 - Lesnik

Apr 01 - Apr 10 - Musmula

Apr 11 - Apr 20 - Javor

Apr 21 - Apr 30 - Orah

May 01 - May 14 - Topola

May 15 - May 24 - Kesten

May 25 - Jun 03 - Jasen

Jun 04 - Jun 13 - Zbun

Jun 14 - Jun 23 - Smokva

Jun 24 - Breza

Jun 25 - Jul 04 - Jabuka

Jul 05 - Jul 14 - Jelka

Jul 15 - Jul 25 - Brest

Jul 26 - Aug 04 - Platan

Aug 05 - Aug 13 - Topola

Aug 14 - Aug 23 - Smreka

Aug 24 - Sep 02 - Bor

Sep 03 - Sep 12 – Zalosna vrba

Sep 13 - Sep 22 - Limun

Sep 23 - Maslina

Sep 24 - Oct 03 - Lesnik

Oct 04 - Oct 13 - Musmula

Oct 14 - Oct 23 - Javor

Oct 24 - Nov 11 - Orah

Nov 12 - Nov 21 - Kesten

Nov 22 - Dec 01 - Jasen

Dec 02 - Dec 11 - Zbun

Dec 12 - Dec 21 - Smokva

Dec 22 - Bukva

Dec 23 - Dec 31 - Jabuka

 

 

 

 

Jabuka (Ljubav) – obicno vitki, harizmaticni, dopadljivi i atraktivni, prijatne spoljasnosti, rado flertuju, avanturisti, culni, uvek zaljubljeni, hoce da vole i da budu voljeni, verni, nezni, veoma sirokogrudi, talenti za nauku, zive za danas, heute, bezbrizni filozofi sa snagom dobrog izlaganja.

Jasen (Ambicija) – neobicno atraktivni, raduju se zivotu, impulsivni, pozeljni, ne mare za kritiku, ambiciozni, inteligentni, talentovani, vole da se igraju sa sudbinom, mogu biti egoisti, sehr pouzdani, verni ljubavnici, ponekad im mozak vlada nad srcem, ali veze shvataju vrlo ozbiljno.

Bukva (Kreativnost) – imaju izrazeno dobar ukus, zabrinuti oko svog izgleda, materijalisti, dobro organizuju zivot i karijeru, ekonomicni, dobre vodje, ne preduzimaju nepotrebne rizike, vispreni, velicanstveni zivotni partneri, veoma vode racuna da ostanu fit (dijete, sport, itd.)

Breza (Inspiracija) – raduju se zivotu, atratktivni, elegantni, ljubazni, zadovoljni, ne vole nista sto je preterano, ne podnose vulgarnost, vole zivot u prirodi i miru, nisu preterano strastveni, prilicno uobrazeni, nedovoljno ambiciozni, umeju da naprave mirnu, zadovoljnu atmosferu.

Smreka (Sigurnost) – obicno jako lepi, umeju da se udese, vole luksuz, dobrog zdravlja, absolutno nisu stidljivi, pokazuju tendenciju da gledaju na druge sa visine, samouvereni , odlucni, nestrpljivi, vole da uticu na druge, mnogo talenata, zdravo optimisticni, cekaju pravu ljubav, sposobni da donose brze odluke.

Kesten (Iskrenost) – izrazito lepi, ne vole pritisak, pravicni, raduju se zivotu, zainteresovani, rodjeni diplomati, ali u drustvu osetljivi, cesto nesigurni u sebe, ponekad uobrazeni, osecaju se neshvacenim, vole samo jednom, imaju problema u pronalazenju partnera.

Platan (Vernost) – jaki, misicavi, odgovorni, uzimaju sve sto im zivot pruza, zadovoljni, optimisticni ,lakomi za novcem i priznanjima, mrze usamljenost, strastveni ljubavnici kojima nikada nije dosta, verni, uvredljiv, nestalni, pedantni i bezbrizni.

Brest (Plemenitnost) – prijatne figure, odeveni sa ukusom, kazu glasno sta im ne odgovara, naginju tome da ne oprastaju tudje greske, veseli, vole da vode, ali ne i da nekome pripadaju, verni i iskreni partneri, vole da donose odluke za druge, plemeniti, sirokogrudi, veliki smisao za humor, prakticni.

Smokva (Osecajnost) – veoma jaki, samovoljni, nezavisni , ne dozvoljavaju protivljenje ili svadju, vole zivot, familiju, decu i zivotinje, pravi drustveni leptirici, puni humora,vole besposlicarenje i dokolicu, talentovani za prakticno, inteligentni.

Jelka (Misterioznost) – puni ukusa, posteni, obrazovani, vole sve sto je lepo, puni osecaja, tvrdoglavi, egoisticni ali se brinu za svoje bliznje, prilicno zadovoljni, talentovani, mnogo prijatelja ali i neprijatelja, veoma pouzdani.

Lesnik (Izuzetnost) – sarmantni, skromni, puni razumevanja, znaju da ostave utisak, aktivni borci za socijanu pravdu, omiljeni, osecajni, komplikovani ljubavnici, iskreni, tolerantni partneri, poseduju pravu predstavu o pravicnosti.

Zbun (dobar ukus) – hladna lepota, brinu se o svom izgledu i kondiciji, dobar ukus, nisu egoisti, cine sebi zivot sto moguce prijatnijim, vode disciplinovan zivot, od partnera traze priznanje i prijateljstvo, sanjaju o neobicnim ljubavnicima, retko su zadovoljni svojim osecajima, ne veruju skoro nikome, uvek su nesigurni u svoje sopstvene odluke, veoma savesni.

Limun (Sumnja) – ono sto zivot donosi prihvataju sa mukom, mrze svadju, stres i posao, ne vole dosadu i udobnost, blagi su i popustljivi, zrtvuju se za prijatlje, poseduju mnogo talenta, ali nisu dovoljno ambiciozni da ih poboljsaju, stalno jadikuju i kritikuju, veoma ljubomorni ali verni.

Javor (Nezavisnost) – neobicne osobe, izrazena moc izrazavanja i originalnost, bojazljivi i rezervisani, slavoljubivi, ponosni, sigurni u sebe, zeljni uvek novih iskustva, ponekad nervozni, dobro pamcenje, lako uce, obicno imaju komplikovani ljubavni zivot, vole da uticu na druge.

Hrast (Hrabrost) – robusne prirode, jaki, nezavisni, nepopustljivi, osecajni, ne vole nikakve promene, nogama uvek na zemlji, drze se cinjenica, jednostavno ne razmisljaju vec deluju.

Masllina (Mudrost) – vole sunce, toplotu u lepa osecanja, razumni, puni razumevanja, izbegavaju agresivnost i nasilje, tolerantni, veseli, mirni, izrazen osecaj za pravdu, osetljivi, uobrazeni, nisu ljubomorni, vole da citaju, i da su u drustvu obrazovanih ljudi.

Bor (Izuzetnost) – vole prijatno drustvo, veoma izdrzljivi, znaju kako da ucine zivot prijatnim, veoma aktivni, prirodni, dobri pratioci, brzo se zaljubljuju, ali isto tako brzo gube interesovanje, brzo odustaju, mnogo menjaju dok ne nadju idealnog partnera kome veruju, pouzdani i prakticni.

Topola (Nesigurnost) – deluju veoma dekorativno, nisu dovoljno sigurni u sebe, razumni samo kada je neophodno, potrebna im je podrska i prijatno okruzenje da bi se opustili i otvorili, vrlo probirljivi, cesto sami, jako nesigurni, umetnicke prirode, dobri organizatori, naginju filozofiranju, pouzdani u svakoj situaciji, veze shvataju ozbiljno.

Musmula (Culnost) – sarmantni, veseli, daju sve od sebe a pri tome nisu egoisti, vole da budu zapazeni, vole zivot, kretanje, nemir, cak i krize, istovremeno zavisni i nezavisni, dobrog ukusa, umetnici, strastveni, naglasenih osecanja, dobri pratioci, ne predaju se.

Orah (Strast) – nezavisni, cudni i puni kontradiktornosti, ceto egoisticni, agresivni, velikodusni, obrazovani, neocekivano reaguju, spontani, neograniceno slavoljublje i ambicija, nisu fleksibilni, teski i cudni partneri, drugi ih retko vole, ali im se cesto cude, dobri stratezi, veoma ljubomorni i strastveni, ne prave nikakve kompromise.

Zalosna vrba (Melanholicnost) – divni, ali puni melanholije, atraktivni, veoma duhovni, vole sve sto je lepo i ukusno, vole da putuju, sanjari, neumorni, komplikovani, iskreni, moze da se utice na njih, ali je sa njima tesko ziveti, pozeljni, dobra intuicija, pate zbog ljubavi, ali ponekad pronadju partnera koji im daje oslonac.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now